Anda di halaman 1dari 1

1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN Ruj. Kami: IPGKTIJB.100/1/20 JLD 3(28) Tarikh: 12 SEPTEMBER 2011 PAIMAN B.

PARDI Ketua Jabatan Kemahiran Hidup IPG Kampus Temenggong Ibrahim Jalan Datin Halimah 80350 Johor Bahru. JOHOR

Tuan, PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI SEMINAR PEMBENTANGAN KAJIAN TINDAKAN 2011 Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Dimaklumkan 8 PISMP RBT/PJ/BM Ambilan Januari 2008 akan mengadakan Seminar Pembentangan Kajian Tindakan bagi subjek RBT 3115 - Kajian Tindakan 2. 3. Sehubungan dengan itu, tuan diminta mencadangkan 10 orang pensyarah daripada jabatan tuan sebagai Panel Penilai Seminar tersebut. Butiran seminar adalah seperti berikut: Tarikh: Tempat: Masa: Bil. Peserta: 14 September 2011 (Rabu) Dewan Dato Khairuddin Ashaari (DDKA), IPG-KTI 8.00 pagi 2.00 petang 20 orang (8 PISMP RBT/PJ/BM)

4. Pihak kampus berkeyakinan bahawa tuan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan dedikasi dan cemerlang. 5. Sekian. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Atas kerjasama yang diberikan, pihak kampus mengucapkan ribuan terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

(MOHD SAID BIN HASRAN) Pengarah, IPG Kampus Temenggong Ibrahim Johor Bahru.

MZF/mzf