Anda di halaman 1dari 4

SPSK PK 05-2

JADUAL SPESIFIKASI ITEM/UJIAN


(Digunakan oleh penggubal soalan)
TAHUN:....TAHUN 5/2015..... MATA PELAJARAN :..TEKNOLOGI MAKLUMAT &

PEPERIKSAAN:.PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN.........

KONSTRUK/KEMAHIRAN
BIL

TAJUK/TAJUK KECIL

Mengetahui
R

Memahami
T

Mengaplikasi
T

Menganalisis
T

Menilai
R

BAHAGIAN A

1. Komputer dan fungsinya

2. perisian komputer

3. peranti komputer

4. ukuran data

5. keselamatan data dan komputer

6. multimedia

7. aplikasi membina bahan multimedia

8. persembahan multimedia interaktif tidak linear

10
11

BAHAGIAN B

12

1. Komputer dan fungsinya

13

2. perisian komputer

14

3. peranti komputer

15

4. ukuran data

5
5
5
5

16
17

BAHAGIAN C

18

1. Komputer dan fungsinya

19

2. perisian komputer

Hak Cipta Terpelihara Pejabat Pelajaran Wilayah Bangsar Pudu


2 Januari 2014-Keluaran 03 | Pindaan 00

Mencipta
T

SPSK PK 05-2
20

3. peranti komputer

21

4. ukuran data

22

5. keselamatan data dan komputer

23

6. multimedia

24

7. aplikasi membina bahan multimedia

25

8. persembahan multimedia interaktif tidak linear

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Aras soalan :

Soalan Aras Rendah

(R)

Soalan Aras Sederhana

(S)

Soalan Aras Tinggi

(T)

= 30 %
=

50 %

Hak Cipta Terpelihara Pejabat Pelajaran Wilayah Bangsar Pudu


2 Januari 2014-Keluaran 03 | Pindaan 00

SPSK PK 05-2

ESIFIKASI ITEM/UJIAN
oleh penggubal soalan)
MATA PELAJARAN :..TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI...
KONSTRUK/KEMAHIRAN

JUMLAH

10

14

5
5
5
5

2
1
Hak Cipta Terpelihara Pejabat Pelajaran Wilayah Bangsar Pudu
2 Januari 2014-Keluaran 03 | Pindaan 00

SPSK PK 05-2
1
2
1
1
1
1

Hak Cipta Terpelihara Pejabat Pelajaran Wilayah Bangsar Pudu


2 Januari 2014-Keluaran 03 | Pindaan 00