ISI KANDUNGAN HALAMAN 1.0 2.0 PENDAHULUAN KAEDAH BAGHDADIAH 2.1 2.2 Panduan Kaedah Baghdadiyyah ANALISIS KAEDAH BAGHDADIYYAH 2.2.1 2.2.

2 Kekuatan Kaedah Baghdadiyyah Kelemahan Kaedah Baghdadiyyah 1 3 4 5 5 5

3.0

KAEDAH IQRA 3.1 3.2 Aplikasi Iqra ANALISIS KAEDAH IQRA 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Kelebihan kaedah Iqra Kelemahan kaedah Iqra Cara mengatasi kaedah Iqra

6 6 9 9 9 9

4.0

KAEDAH QIRAATI 4.1 4.2 Panduan buku Qiraati

10 10

ANALISIS KAEDAH QIRAATI
4.2.1 4.2.2 4.2.3 Kelebihan Qiraati Kelemahan Qiraati Cara mengatasi

12
12 13 13

5.0 6.0 7.0

ANALISIS METODOLOGI PENUTUP RUJUKAN

13 17 17