JNJK/K/136/10 Untuk diisi oleh guru

PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI ( LINUS )
(Soal selidik Guru)

Tuan/puan diminta untuk mengisi borang soal selidik ini dengan lengkap. Maklum balas ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan dan penambahbaikan Program LINUS. Kerjasama tuan/puan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Nama Sekolah : ......................................................................................1

Kod

Sekolah

:

2

Guru LINUS

: Literasi

sahaja = 1

3

Numerasi sahaja = 2

Literasi dan Numerasi = 3

Tarikh Arahan : Bil 1 2 3

: ................................. 4 Tuliskan 1 atau 2 dalam petak yang disediakan. 1 = Ya 2 = Tidak Item Saya pernah mengajar murid Tahap 1
5

1 atau 2

Saya bersedia menjadi guru LINUS Saya memiliki Modul Pengajaran dan Pembelajaran LINUS
6 7

1

............................................................ nyatakan sumber lain yang digunakan) Catatan :................................JNJK/K/136/10 Untuk diisi oleh guru Bil 4 5 6 7 Item Saya menguasai isi kandungan Modul Pengajaran dan Pembelajaran LINUS 1 atau 2 8 Saya komited sebagai guru LINUS 9 Saya telah menghadiri taklimat/kursus LINUS 10 Tempoh kursus/latihan dalaman LINUS mencukupi: Tandakan 1 jika YA dan 2 jika TIDAK dalam petak yang berkenaan i) anjuran KPM/JPN/PPD 12 ii) anjuran sekolah 13 11 8 Pengisian kursus/latihan dalaman LINUS mencukupi : 14 9 10 11 12 13 14 Tandakan 1 jika YA dan 2 jika TIDAK dalam petak yang berkenaan i) anjuran KPM/JPN/PPD 15 ii) anjuran sekolah 16 Modul Pengajaran dan Pembelajaran LINUS yang dibekalkan oleh KPM membantu saya 17 Saya yakin bahawa Program LINUS dapat mengatasi masalah pembelajaran murid 18 Bimbingan FasiLINUS dapat meningkatkan kualiti pengajaran saya 19 Saya menyediakan Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang sesuai untuk pembelajaran murid LINUS 20 Saya mempelbagaikan teknik pengajaran untuk menarik minat murid LINUS 21 Saya memanfaatkan Modul pengajaran dan pembelajaran LINUS (Jika tidak............................................. ............. 22 23 2 ....................................

.................................. 31 22 23 24 25 26 Saya diberi bimbingan selepas dicerap oleh pihak PPD/JPN/KPM/JK PEMANDU NKRA 32 Pihak pengurusan sekolah mengambil tindakan segera terhadap masalah berkaitan Program LINUS 33 Pihak pengurusan sekolah menambah koleksi BBM bagi menjayakan program ini 34 Saya mengeluarkan perbelanjaan sendiri untuk menyediakan BBM bagi menjayakan program ini 35 Pihak pengurusan sekolah menetapkan kemudahan ICT untuk menjayakan program ini 36 Catatan (Jika Tidak) : ............... 37 3 .......JNJK/K/136/10 Untuk diisi oleh guru Bil 15 16 17 18 19 20 21 Item Murid LINUS saya menunjukkan kesediaan mengikuti pembelajaran 1 atau 2 24 Modul pembelajaran sesuai dengan tahap murid 25 Saya dilibatkan dalam sesi perbincangan/ perjumpaan dengan ibu bapa murid LINUS Program LINUS dibincangkan dalam kalangan warga sekolah dan PIBG Saya dicerap oleh pihak pengurusan sekolah semasa melaksanakan proses P&P LINUS Saya diberi bimbingan oleh pihak pengurusan sekolah selepas dicerap 26 27 28 29 Saya dicerap oleh pihak PPD/JPN/KPM/JK PEMANDU NKRA...... 30 Nyatakan oleh pihak mana : ..................................................