Anda di halaman 1dari 2

Kuiz Bahasa Melayu

1. Harlina pergi ke Tanah Tinggi Cameron. Dia ke _______ untuk bercuti A. situ B . mana-mana C.sana

2.

Ambillah_________ majalah yang kamu suka. A.apa B.mana- mana C.sesuatu

3.

Abang membeli se_________ surat khabar di kedai itu. A.naskah B.helai C.keeping

4.

Ayah memiliki lima __________ tanah di kampung. A.buah B. bidang C.batang

5.

Arus sungai itu sangat _________dan berbahaya. A.pantas B.laju C. deras

6. Mereka sedang berbincang ____________ perkhemahan di Sungai Teng Bukap. A.tentang B.pada C. akan

7.

Jambangan bunga itu_________ Siti Nurhaliza. A. bagi B. untuk C. akan

8.

Anjing itu ____________ tulang yang dilemparkan oleh tuannya. A.menggigit B. mengulum C. menggonggong

9.

Air kopi itu ___________ oleh ibu. A. direbus B. dimasak C. dibancuh

10.

_______________murid-murid, ingatlah akan nasihat saya tadi! A. Amboi B. wahai C. wah

11. Mereka tidak dapat mendengar pengumuman itu kerana keadaan ketika itu ________________. A.karut-marut B. sunyi-sepi C. hingar-bingar

12.

_______________ yang dijual di gerai itu enak-enak belaka. A.kuih-muih B. rempah-ratus C.buah-buahan

13.

Budak yang _____________itu tidak disukai oleh rakan-rakannya. A. ringan tulang B. buah tangan panjang tangan

Anda mungkin juga menyukai