Anda di halaman 1dari 13

INMBLBM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN SARINGAN
LITERASI BAHASA MELAYU
MEMBACA
SARINGAN 2
TAHUN 3
2018

Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca


Saringan 2
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INMBLBM

1. Namakan huruf yang ditunjukkan oleh guru.

a) Huruf vokal

1. 2. 3. 4. 5.

a o i u e

b) Huruf konsonan

1. 2. 3.

b s g
4. 5. 6. 7.

k n p h
8. 9. 10.

m t z
Nota guru:
Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.
Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca
Saringan 2
Tahun 3 (2018) 2
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INMBLBM

2. Bunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh guru.

1. 2. 3.

ka no yu

4. 5.

se ji

Catatan:

1. Jawapan sama ada dengan sebutan ’e÷ taling atau ’e÷ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.
Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca
Saringan 2
Tahun 3 (2018) 3
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INMBLBM

3. Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

1. 2.

lagu nira

3. 4.

soto negeri

5.

pemuda

Catatan:

1. Jawapan sama ada dengan sebutan ’e÷ taling atau ’e÷ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.
Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca
Saringan 2
Tahun 3 (2018) 4
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INMBLBM

4. Bunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh guru.

1.

los
2.

cam
3.

pit
4.

bur
5.

nek

Catatan:

1. Jawapan sama ada dengan sebutan ’e÷ taling atau ’e÷ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.
Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca
Saringan 2
Tahun 3 (2018) 5
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INMBLBM

5. Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

1.

legar
2.

kupon
3.

suntik
4.

rentas
5.

vitamin

Catatan:

1. Jawapan sama ada dengan sebutan ’e÷ taling atau ’e÷ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.
Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca
Saringan 2
Tahun 3 (2018) 6
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INMBLBM

6. Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

1.

kering
2.

pangsa
3.

gabung
4.

jengket
5.

selongkar
Catatan:

1. Jawapan sama ada dengan sebutan ’e÷ taling atau ’e÷ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.
Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca
Saringan 2
Tahun 3 (2018)
7
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INMBLBM

7. Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

1.

hijau
2.

capai
3.

baloi
4.

gurau
5.

pandai
Catatan:

1. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.
Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca
Saringan 2
Tahun 3 (2018)
8
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INMBLBM

8. Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

1.

kaum
2.

main
3.

siat
4.

jual
5.

puisi
Catatan:

1. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 8: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.
Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca
Saringan 2
Tahun 3 (2018) 9
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INMBLBM

9. Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

1.
sunyi
2.
tengok
3.
fesyen
4.
nyata
5.
khasiat
Catatan:

1. Jawapan sama ada dengan sebutan ’e÷ taling atau ’e÷ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.


Nota guru:
Konstruk 9: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan
bergabung.

Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca


Saringan 2 10
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INMBLBM

10. Baca frasa yang ditunjukkan oleh guru.

1.
terputus dua

2.

penghuni rimba

3.

menjawab salam

4.

bersahabat baik

5.

amalan murni

Catatan:

1. Jawapan sama ada dengan sebutan ’e÷ taling atau ’e÷ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru :
Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.

Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca


Saringan 2
Tahun 3 (2018) 11
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INMBLBM

11. Baca ayat yang ditunjukkan oleh guru.

1. Cikgu Hamid pakai cermin mata.

2. Emak membeli jagung dan halia


di pasar tani.

3. Klinik kesihatan itu terletak


di belakang balai polis.

Catatan:

1. Jawapan sama ada dengan sebutan ’e÷ taling atau ’e÷ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca


Saringan 2
Tahun 3 (2018)
12
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INMBLBM

12. Baca petikan dan jawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh


guru.

Pada hari Khamis yang lepas, sekolah

Firdaus mengadakan sukan tahunan.

Pelbagai acara telah diadakan.

Firdaus menyertai acara larian dan

lompat jauh. Dia berjaya menjadi

johan dan menerima pingat. Setelah

selesai acara sukan tersebut, semua

guru dan murid bergotong-royong

membersihkan padang sekolah.

Catatan:

1. Jawapan sama ada dengan sebutan ’e÷ taling atau ’e÷ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.


Nota guru :
Konstruk 12: Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca


Saringan 2
Tahun 3 (2018)
13
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Anda mungkin juga menyukai