Gresik, Hal : Lamaran Kerja Kepada Yth.

Bapak Bupati Gresik Di GRESIK

2008

Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : NAMA :

Tempat / Tgl lahir : Jenis Kelamin Agama Pendidikan Alamat : : : :

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gresik dan sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Fotokopi Ijazah / STTB yang dilegalisir; 2. Fotokopi Kartu Tanda Pencari kerja yang dilegalisir; 3. Pasfoto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Surat lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya, Jenis tenaga yang dilamar : Kualifikasi pendidikan : Materai 6000

(

)

Gresik, Hal : Lamaran Kerja Kepada Yth. Bapak Bupati Gresik Di GRESIK

2008

Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Tempat / Tgl lahir Jenis Kelamin Agama Status Alamat No. Telepon Jabatan yang dilamar : : : : : : : : (kawin/belum kawin/duda/janda) (Pria/Wanita)

Kualifikasi Pendidikan :

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gresik dan sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Fotokopi Ijazah / STTB dan Transkrip yang dilegalisir; 2. Fotokopi Kartu Tanda Pencari kerja yang dilegalisir; 3. Pasfoto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Surat lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya, Materai 6000

(

)