Anda di halaman 1dari 2

Gresik, 2008

Hal : Lamaran Kerja Kepada


Yth. Bapak Bupati Gresik
Di
GRESIK

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :
Tempat / Tgl lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Alamat :

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Kabupaten Gresik dan sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Fotokopi Ijazah / STTB yang dilegalisir;


2. Fotokopi Kartu Tanda Pencari kerja yang dilegalisir;
3. Pasfoto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Surat lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan saya bersedia bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya,
Jenis tenaga yang dilamar :
Materai
Kualifikasi pendidikan : 6000

( )
Gresik, 2008

Hal : Lamaran Kerja Kepada


Yth. Bapak Bupati Gresik
Di
GRESIK

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl lahir :
Jenis Kelamin : (Pria/Wanita)
Agama :
Status : (kawin/belum kawin/duda/janda)
Alamat :
No. Telepon :
Jabatan yang dilamar :
Kualifikasi Pendidikan :

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Kabupaten Gresik dan sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Fotokopi Ijazah / STTB dan Transkrip yang dilegalisir;


2. Fotokopi Kartu Tanda Pencari kerja yang dilegalisir;
3. Pasfoto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Surat lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan saya bersedia bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Materai
6000

( )