Anda di halaman 1dari 31

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEPTEMBER / 2011

HBEF1403

SENI DALAM PENDIDIKAN

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGENALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

820602125585001 820602 12 5585 019 - 8093990 baxval@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA, TAWAU.

<HBEF1403>

ISI KANDUNGAN Kandungan


Seni Dalam Pendidikan (Pemetaan Umum) 1.0 Konsep Seni Dalam Pendidikan 1.1 Matlamat Seni Dalam Pendidikan. 1.2 Objektif Seni Dalam Pendidikan. 1.3 Kepentingan Seni Dalam Pendidikan. 2.0 Seni Visual 2.1 Bidang Dalam Seni Visual. 2.1.1 Teknik Melukis Dan Membuat Gambar 2.1.2 Membuat Rekaan Dan Corak 2.1.3 Membentuk dan Membuat Binaan 2.1.4 Kraf Tradisional 2.2 Asas Seni Reka 2.3 Aktiviti Seni Visual 3.0 Seni Muzik 3.1 Definisi 3.2 Matlamat 3.3 Objektif 3.4 Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Seni Muzik 3.5 Konsep Muzik 3.6 Penyampaian Konsep Muzik Dalam Aktiviti Muzikal. 4.0 Seni Pergerakan 4.1 Bidang Kandungan Utama 4.2 Pergerakan Asas 4.3 Pendidikan Pergerakan 4.4 Pendidikan Kreatif Rujukan Lampiran (contoh hasil Seni Visual) Muka Surat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 - 30

| OUM

<HBEF1403>

SENI DALAM PENDIDIKAN (SDP)


PEMETAAN UMUM

1.0 Konsep

1.1 Matlamat SDP 1.2 Objektif SDP 1.3 Kepentingan SDP

2.0 Seni Visual

2.1 Bidang 2.2 Asas Seni Reka 2.3 Aktiviti

3.0 Seni Muzik

3.1 Definisi 3.2 Matlamat 3.3 Objektif 3.4 Kaedah P & P 3.5 Konsep Muzik 3.6 Penyampaian

4.0 Seni Pergerakan

4.1 Bidang Dalam KBSR 4.2 Pergerakan Asas 4.3 Pendidikan Pergerakan 4.4 Pendidikan Kreatif

| OUM

<HBEF1403>

1.0 KONSEP SENI DALAM PENDIDIKAN

1.1 Matlamat

1.2 Objektif

1.0 Konsep SDP

1.3 Kepentingan

1.0 1.1 3

KONSEP SENI DALAM PENDIDIKAN (SDP) Matlamat Seni Dalam Pendidikan : | OUM

<HBEF1403>

Estetika Yang Tinggi

Celik Budaya

Imaginatif

1.1 Matlamat SDP Inventif Kritis

Inovatif

Kreatif

1.0 1.2 4

KONSEP SENI DALAM PENDIDIKAN (SDP) Objektif Seni Dalam pendidikan : | OUM

<HBEF1403>

Hargai ciptaan Tuhan Membina & mengamal nilai nilai murni.

Pupuk budaya pengamatan, persepsi & ekspresi dalam penghasilan.

Mengintegrasi SDP dalam mata pelajaran lain.

Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi serta kemahiran.

Membina jati diri.

1.2 Objektif SDP

Guna pelbagai kemahiran, media, teknik dan Teknologi.

Menyedari & menghargai suasana seni dalam persekitaran & kaitannya dalam keselesaan hidup.

Membuat diskripsin, analisis, interprestasi dan penilaian.

Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh tokoh SM, SV & SP

Mendapat nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi, dsb. Sebagai tunjang dlm kerjaya guru.

1.0 1.3 5

KONSEP SENI DALAM PENDIDIKAN (SDP) Kepentingan Seni Dalam Pendidikan : | OUM 1.3 Kepentingan SDP

<HBEF1403>

Peranan Ekspresi :

Peranan Emosi :

Peranan Imaginasi :

Menggambarkan perasaan.

Guru penyayang dan ceria.

Perasaan dalaman kanak - kanak, imaginasi dan kreativiti.

Menghasilkan pengucapan lisan.

Tahap IQ guru yang membina EQ murid.

Menghasilkan reaksi Menggambarkan emosi. Menghasilkan ekspresi bukan lisan.

Angkubah EQ guru dapat menangani emosi negatif.

Pengalaman kanak kanak melalui interaksi & tindakan yang diambil.

Murid dapat membina kemahiran emosi. Kebolehan kanak - kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah.

Menghasilkan idea.

Murid terhindar dari gejala sosial.

Murid lebih bekerjasama, suka menolong, boleh diharap dan berempati. Lebih fokus, tekal, boleh menangani kekecewaan dan sabar.

SENI DALAM PENDIDIKAN 2.0 Seni Visual

| OUM

<HBEF1403>

Asas Seni Reka

Bidang bidang Seni Visual Aktiviti Seni Visual

Seni Visual

SENI DALAM PENDIDIKAN 2.0 Seni Visual 2.1 7 Bidang dalam Seni Visual

| OUM

<HBEF1403>

2.1.1 Teknik Melukis dan Membuat Gambar

2.1.2 Membuat Rekaan Corak

2.1 Bidang Dalam Seni Visual

2.1.3 Membentuk dan membuat binaan

2.1.4 Kraf Tradisional

2.0 Seni Visual 2.1 Bidang dalam Seni Visual 2.1.1 Teknik Melukis dan Membuat Gambar 8 | OUM

<HBEF1403>

Lukisan

Mozek

Catan

Capan

Kolaj

Gurisan

2.1.1 Teknik Melukis & membuat Gambar

Montaj

Percikan

Cetakan

Stensilan Gosokan

Resis

2.0

Seni Visual 2.1 Bidang dalam Seni Visual 2.1.2 Membuat Rekaan Dan Corak.

| OUM

<HBEF1403>

2.1.2 Membuat Rekaan & Corak

Jenis Susunan Corak : Teknik Corak tidak terancang : Penuh Turun satu suku Turun tiga suku Turun separa Sisik ikan Selang seli Tampak dan & tampak catur Siku keluang Pucuk rebung Orgee Batu bata Tunggal Berpusat Sendeng Berombak Jidar Berjalur Cerminan Tarikan Titisan Renjisan Ikatan & celup Tiupan Pualaman Lipatan

Teknik Corak Terancang : Lukisan Catan Cetakan Capan Lipatan dan guntingan Resis Kolaj Kaligrafi

2.0 Seni Visual 2.1 Bidang dalam Seni Visual 2.1.3 Membentuk dan Membuat Binaan. 10 | OUM

<HBEF1403>

. a) Bidang: arca timbul arca assemblaj arca mobail arca stabail model diorama boneka topeng origami

2.1.3 membentuk & Membuat Binaan

b) Tema & Subjek :


alam semulajadi perasaan dalaman, khayalan dan imaginasi aliran dan tema sejagat keperluan dan pengalaman harian

2.0 Seni Visual 2.1 Bidang dalam Seni Visual 2.1.4 Kraf Tradisional 11 | OUM

<HBEF1403>

2.1.4 Jenis - jenis Kraf Tradisional

alat domestik alat permainan alat mempertahankan diri batik seni tekat tembikar anyaman kelarai ukiran

2.0 Seni Visual 2.2 Asas Seni Reka 12 | OUM

<HBEF1403>

2.2.1 Unsur Seni

Garisan Warna Jalinan Rupa Bentuk Ruang

2.2.3 Struktur Rekaan

2.2.2 Prinsip Rekaan

Harmoni Penegasan Imbangan Kontra Pergerakan Kesatuan Kepelbagaian

Garisan grid Garisan struktur

2.0 Seni Visual 2.3 Aktiviti Seni Visual 13 | OUM

<HBEF1403>

2.3.2 Membuat Rekaan & Corak : a) Jenis Teknik Corak Tidak Terancang : i. Pualaman ii. Tiupan iii. Titisan iv. Ikatan & Celupan v. Renjisan & Percikan b) Jenis Teknik Corak Terancang : i. Lukisan ii. Catan iii. Kolaj iv. Montal v. Cetakan

2.3.1 Menggambar : Jenis Teknik :

2.3.3 Membentuk & Membuat Binaan : Jenis Teknik :

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii.

Lukisan Catan Kolaj Montaj Cetakan Resis Gosokan Stensilan Percikan Gurisan Capan Mozek

2.3 Aktiviti seni Visual

2.3.4

Kraf Tradisional : Jenis Teknik : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. alat domestik alat permainan alat mempertahankan diri batik seni tekat tembikar anyaman alat perhiasan diri ukiran

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

Arca timbul Asemblaj Mobail Stabail Model Diorama Boneka Topeng origami

3.0

Seni Muzik

14

| OUM

<HBEF1403>

3.3 Objektif

3.4 Kaedah P & P

3.2 Matlamat

3.5 Konsep Muzik

3.1 Definisi

3.0 Seni Muzik

3.6 Penyampaian Konsep Muzik dalam Aktiviti Muzikal.

3.0

Seni Muzik

15

| OUM

<HBEF1403>

3.1 Definisi Seni Muzik Dalam pendidikan :

Satu cabang seni dan juga sains yang menggabungkan bunyi bunyi vokal atau instrumental termasuk bunyi bunyi semulajadi dari persekitaran atau rekaan dengan satu cara yang di anggap memuaskan mengikut estetika, corak pemikiran, dan emosi manusia yang boleh mencerminkan sesuatu budaya tertentu.

3.2 Matlamat Seni Muzik Dalam pendidikan :

Memperkembangkan poensi dan kualiti diri individu dari segi nilai estetika muzik dan etika melalui pelbagai pengalaman muzik ke arah meningkatkan kesejahteraan hidup dalam konteks budaya dan aspirasi Negara.

3.2 Objektif Seni Muzik Dalam pendidikan:


i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. Menikmati pelbagai pengalaman muzik. Memperkembangkan nilai estetika, kreativiti dan ekspresi diri. Merasai dan mengenal konsep muzik. Meningkatkan kemahiran mendengar muzik secara aktif. Mengenal dan memahami nota muzik yang asas. Memperkembangkan kemahiran asas dalam kegiatan nyanyian, muzik dengan gerakan dan permainan alat. Memupuk semangat berusaha, disiplin diri, dan yakin diri. Mengamalkan semangat toleransi dan kerjasama. Mengenal dan menghargai pelbagai jenis muzik tanah air, tradisional dan semasa yang sesuai. Mengenal muzik yang sesuai dari beberapa negar lain. Menjadi pengguna muzik yang berpengetahuan dan berdiskriminasi.

3.0 Seni Muzik

16

| OUM

<HBEF1403>

Pergerakan ber irama

Pendekatan Bakat

Pembelajaran berperingkat

3.4 Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Seni Muzik.

Sound Before Symbol

Pengalaman Muzikal

3.0 Seni Muzik

17

| OUM

<HBEF1403>

3.5 Konsep Muzik

3.5.1 Unsur unsur Muzik

a) Melodi : Pic Skel Jeda Kontur Solfa Rangkai Lagu b) Harmoni : Triad Arpeggio Pergerakan Kod

c) Ekspresi : Dinamiks Istilah Tanda Isyarat

d) Bentuk :

e) Warna Ton :

f) Jalinan : g) Irama : Corak Irama Rentak Meter Tempo Detik Monofoni. Homofoni Polifoni.

3.5.2 Kemahiran Muzikal : a) Muzikal Nyanyian b) Muzikal Muzik dengan gerakan c) Muzikal Permainan alat muzik

3.0 Seni Muzik

18

| OUM

<HBEF1403>

4.0

Seni Pergerakan

19

| OUM

<HBEF1403>

4.1 Bidang kandungan Utama

4.4 Pendidikan Kreatif

4.0 SENI PERGERAKAN

4.2 Pergerakan Asas

4.3 Pendidikan Pergerakan

4.0

Seni Pergerakan

20

| OUM

<HBEF1403>

i) Permainan berunsur pendidikan

4.1 Bidang Kandungan Utama

ii) Pergerakan berunsur pendidikan iii) Sukan dan Atletik

iv) Kecergasan Jasmani

4.0

Seni Pergerakan

21

| OUM

<HBEF1403>

4.2 Pergerakan Asas

4.2.1 Pergerakan lokomotor :

4.2.2 Kemahiran Persepsi Motor

4.2.3 Kemahiran Manupulatif :

a) Lokomotor : berjalan berlari meloncat melompat lari skip galop meluncur

a) Mengimbang b) Kesedaran Badan

a) Membaling b) Menyambut' c) Memukul

c) Kesedaran Ruang d) Kesedaran Hala Datar (Laterality) e) Kesedaran Arah f) Kordinasi TanganMata atau KakiMata. d) Menendang / Menyepak e) Menggelecek

b) Bukan lokomotor : membongkok meregang memulas berpusing mengangkat badan merebah menghayun

4.0

Seni Pergerakan

22

| OUM

<HBEF1403>

4.3.1

Gimnastik Berirama : i. Bola ii. Belatan iii. Gelung reben iv. Tali

4.3 Pendidikan Pergerakan

4.3.2

Gimnastik Pendidikan : i. Pengalaman Lantai ii. Pengalaman Peralatan

4.3.3

Gimnastik Artistik : i. Gulingan ii. Imbangan

4.0

Seni Pergerakan

23

| OUM

<HBEF1403>

4.4.1 Perasaan & Tangapan Deria : Lowenfield & Brittain (1982) 4 peringkat : i. ii. iii. iv. Scribbling Pra-Skema Skema Realisme Visual

4.4.3 Unsur unsur Pergerakan : i. ii. iii. iv. Imbangan Badan Masa Ruang Aliran

4.4.2
i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii.

Ciri - ciri Interpretasi Idea :

Mampu menumpukan perhatian dalam jangka masa yang lama. Keupayaan untuk menyusun. Melihat dari sudut atau perspektif yang berlainan. Meneroka sebelum pembelajaran formal. Menggunakan silence dan hesitation. Melihat dengan lebih dekat. Menggunakan fantasi dan imaginasi untuk menyelesaikan masalah. Becerita dan menyanyi.

RUJUKAN / REFERENSI 24 | OUM

<HBEF1403>

1. http://cikgulala.blogspot.com/2011/04/nota-berkaitan-4-bidang-dalam-seni.html 2. http://psvspm.blogspot.com/2009/04/asas-seni-reka.html 3. Kathleen Chee. (2006). SPM fokus U : Pendidikan Seni Visual. Bandar Baru Bangi : Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.. 4. http://wareyzseni.blogspot.com/2009/12/menggambar.html 5. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Sekolah Rendah (semakan). Kuala Lumpur: PPK. 6. Zulkifli Yaakob, Mohd Jamel Ismail, (2010). HBEF1403 Seni Dalam Pendidikan (Cetakan kelapan, November 2010), Selangor Darul Ehsan , Selangor : Meteor Doc. Sdn. Bhd.

7. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Buku Panduan Khas Pendidikan Seni Visual, KBSR. KL : DBP. (Tahun Satu hingga Tahun Enam)

LAMPIRAN

25

| OUM

<HBEF1403>

Contoh contoh Hasil Karya Seni Visual

Arca Asemblaj Boneka

Cetakan Ibu Jari

26

| OUM

<HBEF1403>

Corak Tak Terancang

Corak Tak Terancang. Teknik Tiupan Warna

Corak Terancang. Teknik lipatan dan guntingan

Menggambar_Teknik Montaj

27

| OUM

<HBEF1403>

Anyaman Kraf Batik

Membentuk dan Membuat Binaan Lukisan

28

| OUM

<HBEF1403>

Menggambar_Teknik Kolaj

Menggambar_Teknik Percikan

Meseni Mobail Teknik Catan

29

| OUM

<HBEF1403>

Origami

Seni Kaligrafi

Teknik Resis_Catan dan Lilin

Topeng

Ukiran Bunga Timbul

30

| OUM