Anda di halaman 1dari 7

IMBUHAN 1. Imbuhan mempunyai 3 fungsi : a] membentuk kata terbitan b] mengubah golongan kata c] mencipta perkataan baru 2.

Dalam Bahasa Melayu imbuhan boleh dibahagikan kepada 4 jenis IMBUHAN apitan sisipan [ di awal dan di akhir [ tersisip di tengah perkataan ] perkataan ]

awalan [ di awal perkataan ] Awalan BerAwalan ber-

akhiran [ di akhir perkataan ]

catatan wujud apabila bertemu kata akar kecuali kata akar di bawah.

contoh perkataan Berjalan, bercukur, berkaki

bel-

wujud apabila awalan ber- belajar bertemu dengan kata akar ajar wujud apabila kata bekerja, berumah, berada, bermula dengan huruf r beraja perkataan berbadan berduit berseluar berbedak berkebun bersawah berbuah berasap bertiga berkelompok berhujan berembun contoh ayat

be-

Awalan ber- mempunyai beberapa erti iaitu: Erti mempunyai memakai atau menggunakan mengerjakan atau mengusahakan menghasilakn / mengeluarkan menyatakan kumpulan kena

melakukan perbuatan pada bersaandar bersembunyi diri sendiri melakukan sesuatu antara bertumbuk berlaga dua pihak tabiat pekerjaan atau bertanak nasi berkirim

kebiasaan mengucapkan dalam keadaan menunjukkan ada sesuatu berlaku sebagai

surat berdoa berikrar bersedih bergembira berduri berbahaya berbomoh

menunjukkan sesuatu sikap berkeras berlembut

Awalan keImbuhan awalan ke- berfungsi bagi membentuk kata bilangan tingkat, kata nama, dan kata bilangan himpuan. Lima tiga tua kasih hendak Beberapa erti awalan kePerkataan kedua-dua kelima-lima kelapan kesepuluh diketuai dikehendaki Awalan seErti seluruh perkataan se-Malaysia sedunia senegara sama sejenis sepadan sebaya satu seribu yang di- ..-kan atau di- .. - I urutan satu persatu Erti himpunan kelima [ kata bilangan tingkat ] ketiga [ keta bilangan himpunan ] ketua [ kata nama ] kekasih [ kata nama ] kehendak [ kata nama ]

seratu sekampit sama-sama di .. sekampung serumah sekelas sama dengan sepanjang sebaik seberat 1. Awalan ter- terbahagi kepada tiga jenis, iaitu : a] ter- adjektif Awalan tecontoh perkataan teramai, terendam. Teroboh, terasuk tersayang, tersenyum, terbawa, tercetus keterangan Apabila bertemu dengan kata dan huruf pangkalnya huruf r Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf lain selain daripada huruf r keterangan paling tinggi paling baik dapat dikayuh dapat diaaki tidak sengaja digelek atau menggelek tidak sengaja diguris atau menguris

ter-

Erti paling

perkataan tertinggi terbaik

dapat di .. atau keupayaan tidak sengaja di- atau men-

terkayuh terdaki tergelek terguris

Awalan menAwalan me- boleh menjadi me-, men-, meng- dan menge- yang wujud berdasarkan huruf pertama yang diimbuhkan dengannya seperti di bawah : Awalan meperkataan meyakinkan menganga menyanyi menanti melawat men + keluh = mengeluh men + surat = menyurat men + pilih = memilih Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf k, s, p, dan t huruf k menjadi ng huruf s akan menjadi ny huruf p bertukar menjadi m huruf t berubah menjadi n memmembawa membaling menmancuba mendarat mengmengasah mengikat mengubat mengemengecap mengecap mengebom apabia bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf b dan f Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf c, d, dan j Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf seperti a, I, e, o, u, g, dan h Apabila bertemu dengan kata yang terdiri daripada satu suku kata. keterangan Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf l,m,n,ng, ny, y, r, dan w

mengesah Awalan penAwalan pePerkataan pewangi penyanyi pelajar pemakai penasihat pemusnah pempemfitnah pembohong pembawa penpenjahit pendengar pencabar pensyarah pengpengkhayal pengedar pengubah pengikut pengepengecat pengebom pengetin pengesah Erti alat / perkakas Perkataan pembakar Keterengan -alat untuk membakar Apabila bertemu dengan kata yang cuma terdiri daripada satu suku kata. Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf a, I, e, o, u, g, h, dan kh Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf c, d, j, sy, dan z Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf b dan f Keterengan Apabila beremu kata yang bermula dengan huruf m, n, l, ny, w, dan p

pengasah penukul penapis orang yang membuat penulis pencipta pentadbir susuatu yang menyebabkan jadi .. pengasih pemanis pendingin Orang yang selalu atau penidur suka .. pemalas perokok Orang yang mempunyai pemalu sifat . pemurah pembengis milik sifat seseorang pemuda pembesar Ukuran bagi waktu atau tempat pemeluk penanak pelaung Hasil atau kesan daripada sesuatu penyakit pendapat kesan daripada sakit oarang yang muda orang yang besar tarafnya seluas yang dapar dipeluk orang yang mempunyai sifat malu orang yang suka tidur sesuatu yang menyebabkan jadi dingin prang yang menulis

Awalan perAwalan pePerkataan pelakon Keterangan Apabila bertemu kata yang ada kaitan dengan katakata berawalan ber-

pekerja pekedai pelperpelajar perburu pertapa pertendang Erti Orang yang melakukan sesuatu Orang yang di . Perkataan pelakon pelajar Pesalah pesuruh orang bersalah Keterangan orang berlakon Apabila bertemu dengan kata ajar Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf t dan b

Awalan memperErti menjadikan lebih Perkataan memperdalam memperkaya memperluas Membahagi memperempat memperlapan Memperlakukan sebagai atau menggunakan sebagai .. memperalat memperisteri memperhamba membahagikan kepada empat menggunkan sebagai alat melakukan memeperlakukan sebagai isteri Keterangan menjadikan lebih dalam