Anda di halaman 1dari 3

Kata nama am tak hidup institusi

Kata nama jenis ini terdiri daripada perkataan


yang merujuk badan atau institusi yang bersifat
tidak hidup tetapi mendukung makna nama am.
Kata nama institusi ini boleh dikenal pasti melalui
kehadiran
perkataan kepada dan daripada sebelum kata
nama institusi demikian. Contohnya:

Kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit

Kata nama jenis ini merujuk benda-benda


yang bukan institusi tetapi konkrit sifatnya.
Kebanyakan kata nama dalam golongan ini
merujuk tempat.
Perkataan demikian tidak dapat didahului
oleh sendi nama kepada dan daripada,
tetapi sebaliknya didahului oleh
ke dan dari. Contohnya:

Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang

Kata nama jenis ini merujuk benda-benda atau


perkara-perkara yang tidak hidup, bukan
institusi dan abstrak sifatnya tetapi boleh
dibilang, yakni dapat disertai oleh kata bilangan.
Contohnya: