Anda di halaman 1dari 2

NOMBOR SIRI

PENDAFTARAN
SENARAI DAFTAR INVENTORI
JUMLAH
TARIKH PEROLEHAN NAMA ASET BIL.
50
KEW.PA-5
HARGA PEROLEHAN ASAL
(RM)
SENARAI DAFTAR INVENTORI
50