Anda di halaman 1dari 3

Nama

Kemahiran

:
:

Bandingkan Siapa Berat


Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit

Sasaran

bukan piawai.
Murid Prasekolah

Cara penggunaan :
1. Guru memaparkan dua objek.
2. Guru meminta murid meletakkan dua objek di atas alat penimbang.
3. Murid akan mengatakan lebih berat atau lebih ringan atau sama berat.
4. Ulang langkah 2-3 untuk memastikan murid tahu membanding dua atau lebih
ukuran objek menggunakan unit bukan piawai

Soalan Pra Kemahiran


1. Mana satu objek berat?

2. Mana satu objek ringan?

Soalan Selepas Kemahiran


1. Mana satu objek berat?

2. Mana satu objek ringan?

Anda mungkin juga menyukai