Anda di halaman 1dari 5

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

PENGURUS DAERAH II/SRIWIJAYA

PETIKAN
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : Skep / 39 / IV / 2014
tentang
PEMBERHENTIAN DARI DANPENGANGKATAN DALAM JABATAN KETUA
PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA
SUB ANAK RANTING 1) SUBDENPOM II/3-2 ANAK RANTING 3)
KETUA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA DAERAH II/SRIWIJAYA
Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

:
:
: dan selanjutnya

MEMUTUSKAN
Menetapkan
: 1. Memberhentikan dengan hormat Ny. Hermawan dari jabatan Ketua
Persit Kartika Chandra Kirana Sub Anak Ranting 1) Subdenpom II/3-2 Anak Ranting 3)
Ranting 5 Pom Cabang III PD II/Sriwijaya dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang
telah disumbangkan kepada Persit Kartika Chandra Kirana
2. mengangkat Ny. Kurinci dalam jabatan Ketua Persit Kartika
Chandra Kirana Sub Anak Ranting 1) Subdenpom II/3-2 Anak Ranting 3) Ranting 5 Pom
Cabang III PD II/Sriwijaya
3. surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelaksanaan
serah terima jabatan
Dengan catatan,apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Salinan dan selanjutnya.
Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan.
ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 April 2014
Ketua
Tertanda
Ny.Diah Bambang Budi Waluyo

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA


ANAK RANTING 3) DENPOM II/3
RANTING 5 CABANG III PD II/SRIWIJAYA

BERITA ACARA PEMBERHENTIAN


PENGURUS PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA
ANAK RANTING 3) DENPOM II/3
RANTING 5 CABANG III PD II/SRIWIJAYA
Pada hari ini ............................ tanggal ............................................ bertempat di Kantor
Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 3) Denpom II/3 Ranting 5 Cabang III PD
II/Sriwijaya,dihadapan Ketua, Wakil Ketua dan Pengurus lengkap Persit Kartika Chandra
Kirana Anak Ranting 3) Denpom II/3 Ranting 5 Cabang III PD II/Sriwijaya,sesuai dengan
Anggaran Rumah Tangga Persit Kartika Chandra Kirana Bab II Pasal 14 ayat b.3),maka
memberhentikan dengan hormat :
1.
2.
3.
4.

Ny. Agung Pranowo dari jabatan Sekretaris


Ny.Edi Pranoto dari jabatan Urusan Penerangan
Ny. Antoni dari jabatan Urusan Budaya
Ny. Sukardi dari jabatan Urusan Dalam

Dan mulai saat penandatanganan Berita Acara Pemberhentian ini,segala tugas dan
tanggung jawab dinyatakan berakhir.
Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal.....................................
Ketua

Ny. Didin Syofyannadin

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA


ANAK RANTING 3) DENPOM II/3
RANTING 5 CABANG III PD II/SRIWIJAYA

BERITA ACARA PENGANGKATAN


PENGURUS PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA
ANAK RANTING 3) DENPOM II/3
RANTING 5 CABANG III PD II/SRIWIJAYA
Pada hari ini ............................ tanggal ............................................ bertempat di Kantor
Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 3) Denpom II/3 Ranting 5 Cabang III PD
II/Sriwijaya,dihadapan Ketua, Wakil Ketua dan Pengurus lengkap Persit Kartika Chandra
Kirana Anak Ranting 3) Denpom II/3 Ranting 5 Cabang III PD II/Sriwijaya,sesuai dengan
Anggaran Rumah Tangga Persit Kartika Chandra Kirana Bab II Pasal 14 ayat b.3),maka
mengangkat :
1.
2.
3.
4.
5.

Ny. Suryono dalam jabatan Sekretaris


Ny. Gatut dalam jabatan Urusan Penerangan
Ny. Abriel dalam jabatan Urusan Budaya
Ny. Suhaili dalam jabatan Urusan Kesehatan,Kependudukan dan keluarga berencana
Ny. Damhuri dalam jabatan Urusan Dalam

Dan mulai saat penandatanganan Berita Acara Pemberhentian ini,segala tugas dan
tanggung jawab agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal.....................................
Ketua

Ny. Didin Syofyannadin

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA


ANAK RANTING 3) DENPOM II/3
RANTING 5 CABANG III PD II/SRIWIJAYA
SUSUNAN ACARA SERAH TERIMA JABATAN KETUA SUB ANAK RANTING,
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGURUS PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA
ANAK RANTING 3) DENPOM II/3
RANTING 5 CABANG III PD II/SRIWIJAYA

ACARA POKOK :
1.PEMBUKAAN
2. PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN
3. PENANDATANGAN BERITA ACARA SERAH
4.PEMBACAAN BERITA ACARA PEMBERHENTIAN
5.PENANDATANGAN BERITA ACARA PEMBERHENTIAN
6.PEMBACAAN BERITA ACARA PENGANGKATAN
7.PENANDATANGAN BERITA ACARA PENGANGKATAN
8. SAMBUTAN KETUA ANAK RANTING 3) DENPOM II/3 RANTING 5 CABANG III PD
II/SRIWIJAYA
9.SAMBUTAN DARI PENGURUS LAMA DILANJUT PENGURUS BARU
10.DOA
11. PENUTUP

ACARA TAMBAHAN :
1.PEMBERIAN CINDERA MATA
2.PEMBERIAN UCAPAN SELAMAT
3.FOTO BERSAMA

Anda mungkin juga menyukai