Anda di halaman 1dari 2

Latihan:

i)

Tukarkan bahasa istana yang diberi kepada bahasa biasa.


Bahasa Istana

Bahasa Biasa

anugerah
beradu
berangkat
bersiram
beta
gering
bertitah
kaus
makam
mangkat
murka
semayam
singgahsana

beri, hadiahkan

ii) Bina ayat berdasarkan bahasa istana yang diberi. Anda dibenarkan
menambah imbuhan pada kata tersebut untuk membina ayat.
a) gering
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
b) murka
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
c) semayam
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Latihan:

i) Tukarkan bahasa istana yang diberi kepada bahasa biasa.

ii)

Bahasa Istana

Bahasa Biasa

anugerah
beradu
berangkat
bersiram
beta
gering
bertitah
kaus
makam
mangkat
murka
semayam
singgahsana

beri, hadiahkan

Bina ayat berdasarkan bahasa istana yang diberi. Anda dibenarkan


menambah imbuhan pada kata tersebut untuk membina ayat.

a) gering
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
b) murka
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
c) semayam
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________