Anda di halaman 1dari 10

KOLEJ KOMUNITI RAUB

SENARAI SEMAK KERJA PEMBERSIHAN


TARIKH / HARI :

BIL

LOKASI

BENGKEL 1

BENGKEL 2

BILIK 3, 4 AKADEMIK

BILIK ICT

BILIK KULIAH

BILIK PENGARAH

BILIK PENSYARAH

ETECH

KORIDOR BELAKANG

10

KORIDOR HADAPAN

11

LONGKANG

12

MAKMAL BAHASA

13

PEJABAT

14

PERPUSTAKAAN

15

SEMINAR 1

16

SEMINAR 2

17

STOR 2

18

STOR AKADEMIK

19

STUDIO

20

SURAU L

21

SURAU P

MOP
LANTAI

MENYAPU VAKUM
KUTIP
LANTAI
KARPET SAMPAH

SUSUN
MEJA /
KERUSI

CUCI
TANDAS

TAMBAH
SABUN
TANDAS

GANTI
TISU

LAP
PINTU /
TINGKAP

Arahan: Sila tandakan '' pada tugas yang berkenaan di lokasi


yang terlibat sahaja. Sekiranya tiada tugas yang berkaitan di
lokasi berkenaan, sila tinggalkan kosong.

LAP
MEJA

SAPU
BERSIH
SAWANG LONGKANG

BAJA /
SIRAM
BUNGA

LAP
KIPAS

DISAHKAN
OLEH

DISEMAK OLEH ;

PENGARAH
KOLEJ KOMUNITI RAUB

KOLEJ KOMUNITI RAUB


SENARAI SEMAK KERJA PEMBERSIHAN
BULAN
TEMPAT
PEGAWAI
TARIKH

:
:
:
NAMA PEKERJA PEMBERSIHAN

*Ruangan ulasan diisi oleh pegawai yang bertanggungjawab di bilik / bengkel / makmal / kawasan
berkenaan.

LEJ KOMUNITI RAUB


EMAK KERJA PEMBERSIHAN

ULASAN

wab di bilik / bengkel / makmal / kawasan

DISEMAK OLEH,

PENGARAH
KOLEJ KOMUNITI RAUB

DISAHKAN OLEH

KOLEJ KOMUNITI RAUB


SENARAI SEMAK KERJA PEMBERSIHAN
LOKASI:

TARIKH

NAMA PEKERJA
PEMBERSIHAN

MOP
LANTAI

MENYAPU VAKUM
KUTIP
LANTAI
KARPET SAMPAH

SUSUN
MEJA /
KERUSI

CUCI
TANDAS

TAMBAH
SABUN
TANDAS

GANTI
TISU

Arahan: Sila tandakan '' pada tugas yang berkenaan di lokasi yang terlibat sahaja.
Sekiranya tiada tugas yang berkaitan di lokasi berkenaan, sila tinggalkan kosong.

LAP
PINTU /
TINGKAP

LAP
MEJA

SAPU
BERSIH
SAWANG LONGKANG

BAJA /
SIRAM
BUNGA

LAP
KIPAS

DISAHKAN
OLEH

DISEMAK OLEH ;

PENGARAH
KOLEJ KOMUNITI RAUB