Anda di halaman 1dari 6

SMK BANDAR BEHRANG 2020, TANJONG MALIM

PELAN TAKTIKAL 2017


PANITIA ASK / LITERASI KOMPUTER
Pengerusi

Pengetua ( Pn. Khadijah bt Umar )

Naib Pengerusi I

Penolong Kanan ( Tn. Hj. Muhammad Nadzri bin Mohamad Nadzir )

Naib Pengerusi II

Guru Kanan Teknik & Vokasional ( Pn. Fouziah bt Daaim

Ketua Panitia

Pn. Noor Shahida binti Ahmad

Setiausaha

Pn. Puspanita bt Abdul Hamid

Ahli Jawatankuasa

1. Pn. Noor Shahida binti Ahmad


2. Pn. Puspanita binti Abdul Hamid

1. Matlamat Program
a. Meningkatkan pencapaian akademik semua murid melalui aktiviti-aktiviti yang terancang supaya dapat mewujudkan
iklim dan budaya cemerlang dalam kalangan murid.
b. Meningkatkan kemahiran dan penguasaan guru dan murid dalam PAK 21.
2. Objektif Program
a. Meningkatkan prestasi mata pelajaran ASK / Literasi Komputer daripada segi kualiti dan kuantiti.
b. Meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) murid dalam mata pelajaran ASK / Literasi Komputer
c. Memastikan pelaksanaan PAK 21.
3. Sasaran Program
a. Murid Tingkatan 1 Aktif ( ASK )
b. Murid Tingkatan 2 ( ICTL )
c. Semua guru
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK
1

PROGRAM UTAMA
BI
L
a.

b.

c.

PROGRAM
*PdP berkesan
(PAK 21)
RPH/DKSP
MMI
BBM
VLE- FROG
I -THINK
KBAT
ICT
PLC

*Peperiksaan,
Penilaian dan
Pentaksiran
Headcount
EWS
Post
Mortem
Dialog
Prestasi
PBS
*Pencerapan
dan
Pemantauan
Berkesan

KPI

100% dipatuhi
100% dipatuhi
100%
penggunaan
100% akur
100%
penggunaan
100%
penggunaan
100%
penggunaan
100% akur

SASARA
N

TEMPOH

KOS/
SUMBER

Semua
guru dan
murid

Jan - Nov

ASK PCG
ICTL
Yuran ICTL

Semua
murid

Jan - Nov

PCG

Mesyuarat
JKKS
Mesyuarat
panitia
LADAP

Setiausaha
Peperiksaa
n

Semua
guru
Semua
murid

Jan - Okt

PCG

Mesyuarat
JKKS
Mesyuarat
panitia

Pentadbir
Guru Kanan

100%
pelaksanaan
5 kali
5 kali
5 kali

PELAN
KONTIGEN
SI
Mesyuarat
JKKS
Mesyuarat
panitia
LADAP

TINDAKAN

CATATAN

Penyelaras
Ketua
Panitia

100%
pelaksanaan
-takwim
2 kali setahun

d.

e.
f.

g.

Guru
Buku
Latihan
* SOU Mata
pelajaran
*Pengurusan
panitia
*Latihan
Profesionalisme
- LADAP
- in house
HEBAT

LADAP

3 kali(kelas bukan
pep)
5 kali ( kelas pep)

Semua
murid

Jan, Mei,
Julai, Sept

PCG

Mesyuarat
panitia

Penyelaras
Ketua
Panitia

SOP dipatuhi

Semua
guru
Semua
guru

Jan - Dis

PCG

Jan - Okt

PCG

Mesyuarat
panitia
Jadual

Ketua
panitia
Penyelaras
Ketua
Panitia

Semua
guru

Jan Okt

PCG

Jadual

Penyelaras
Ketua
Panitia

100 %
pelaksanaan

100%

Panitia boleh menambah aktiviti /program mengikut panitia masing-masing.


PROGRAM SOKONGAN
BI
L
a.

PROGRAM
Bengkel

KPI
Ting. 1 :
100 % kuantiti
5 orang (kualiti)

SASARA
N

TEMPOH

KOS/
SUMBER

Semua
murid

Feb - Okt

Rujuk
Kertas
Kerja Induk

Murid
Cemerlan

Mac, Jun
dan Sept

Rujuk
Kertas

PELAN
KONTIGEN
SI
Mesyuarat
Program
Jadual
program

TINDAKAN

CATATAN

Penyelaras

Ting 2 :
100 % kuantiti
5 orang (kualiti)
b.

Kem Smart

Ting. 1 :
100 % kuantiti

Jadual
program

Penyelaras

5 orang (kualiti)

c.

Minggu Teknik
& Vokasional

Ting 2 :
100 % kuantiti
5 orang (kualiti)
100%
Pelaksanaan

g setiap
tingkatan

Semua
guru

Kerja Induk

April

Rujuk
Kertas
Kerja Induk

Mesyuarat
program

Penyelaras

Panitia boleh menambah aktiviti /program mengikut panitia masing-masing.


PROGRAM SAMPINGAN
BIL

PROGRAM

KPI

a.

*Hari
Anugerah
Cemerlang

Ting. 1 :
100 % kuantiti
5 orang (kualiti)

b.

Anugerah
Pengetua

3 kali setahun
selepas
peperiksaan.

SASARA
N

TEMPO
H

KOS/
SUMBER

Semua
murid

April

Rujuk Kertas
Kerja Induk

PELAN
KONTIGEN
SI
Mesyuarat
program

TINDAKAN

CATATAN

Penyelaras

Panitia boleh menambah aktiviti /program mengikut panitia masing-masing.

CARTA GANTT
PELAN TAKTIKAL 2017
PANITIA ASK / LITERASI KOMPUTER
BI
L

PELAKSANAAN

PROGRAM
J

TINDAKAN

CATATAN

1. Program Utama
a.

PdP Berkesan ( PAK 21)

Penyelaras
Ketua Panitia

b.

Peperiksaan, Penilaian &


Pentaksiran

Setiausaha
Peperiksaan

c.

Pencerapan &
Pemantauan Berkesan

Pentadbir

d.

SOU Mata pelajaran

Penyelaras

e.

Pengurusan Panitia

f.

Latihan Profesionalisme

Penyelaras

g.

HEBAT

Penyelaras

Ketua Panitia

Program Sokongan
a. Bengkel
b.
c.

Kem Smart

Penyelaras
Penyelaras

Minggu Teknik &


/
Vokasional
Panitia boleh menambah aktiviti /program mengikut panitia masing-masing.

3. Program Sampingan
bil Program

d.

*Hari Anugerah
Cemerlang
*Lawatan

e.

Anugerah Pengetua

c.

D
Penyelaras

/
/

/
/

Penyelaras

Penyelaras
Penyelaras

Disediakan oleh

Disemak oleh

NOOR SHAHIDA BINTI AHMAD

FOUZIAH BINTI DAAIM

KETUA PANITIA LITERASI KOMPUTER

GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL