Anda di halaman 1dari 6

BIDANG KURIKULUM

SJK TAMIL LADANG SUNGAI SENARUT


PELAN TAKTIKAL
MATA PELAJARAN : MATEMATIK
BIL.

PROGRAM

TANGGUNGJAWAB

TAHUN : 2017
TEMPOH

KOS/

OBJEKTIF

KPI

SUMBER
1.

2.

3.

Lesson study

Program

1.
2.
3.
4.

Guru Besar
PGB Kurikulum
Ketua Panitia
Semua guru
Matematik

5 Minutes
Maths

1. PGB Kurikulum
2. Ketua Panitia
3. Semua Guru
Matematik

Kelas
Bimbingan
Tahap 2

1. Ketua Panitia
2. Semua Guru
Sains

- Selepas waktu
persekolahan
- Cuti sekolah

Mac
&
Julai
Sepanjang
Tahun

RM 30
Panitia
Matematik

Memantapkan
kecekapan guru
dalam pengendalian
PdP

PdP Guru

RM 100

Meningkatkan
Kemahiran pengiraan
dalam Operasi asas
matematik.

Kemampuan
murid dalam
pengiraan congak

Meningkatkan penget
ahuan dan
pencapaian murid
dalam matapelajaran
matematik

Tahap
pengetahuan
Murid.

Panitia
Matematik

Februari

RM 100

Panitia
Matematik

Oktober

BIDANG KURIKULUM
PELAN OPERASI TAHUN 2017
PANITIA MATEMATIK
Nama Program

Lesson study

Matlamat

Program ini dilaksanakan adalah untuk Memantapkan kecekapan guru dalam pengendalian PdP.

Objektif

Meningkatkan kualiti pdp dalam kalangan guru Matematik.

Tempoh

Mac & Julai

Sasaran

Semua guru yang mengajar matapelajaran Matematik.

Kos

RM30

PPPM
LANGKAH

Bidang Keutamaan (3. Kualiti Guru , 4.Kurikulum dan Pentaksiran)


PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB
TEMPOH

1.

Taklimat Program
1.1 Ucapan Ketua Panitia
1.2 Penerangan intipati lesson
study
1.3 Pelantikan guru

2.

Kenal pasti kumpulan sasaran


2.1 Semua guru yang mengajar
matapelajaran Matematik.

3.

Guru guru matematik akan


memilih tajuk dan proses pdp.
Guru-guru
juga
akan
menyediahkan BBM untuk proses
pdp.

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI

Guru Besar
GPK Kurikulum
Ketua Panitia
Matematik
Semua guru
Matematik

1 kali

Sekiranya GB tiada
ketua panitia akan
mempengerusikan
mesyuarat.

Ketua Panitia
Matematik
Semua guru Panitia
Matematik

1 kali

Ketua Panitia
Matematik
Semua guru KSSR

2 kali

BIDANG KURIKULUM
PELAN OPERASI TAHUN 2017
PANITIA MATEMATIK
Nama Program

Program 5 minutes Maths

Matlamat

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Kemahiran pengiraan dalam Operasi asas matematik.

Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos

Meningkatkan Kemampuan murid dalam pengiraan congak dengan cepat dan tepat.
Sepanjang Tahun
Semua Murid
RM 100

PPPM
LANGKAH
1.

Aspirasi Murid (1. Pengetahuan , 2. Kemahiran berfikir )


PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB
Taklimat Program

Kenal pasti kumpulan sasaran


2.1 Semua Murid

3.

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI

Guru Besar
PGB Kurikulum
Ketua Panitia
Matematik
Semua guru
Matematik

4 kali

Sekiranya GB tiada
ketua panitia akan
mempengerusikan
mesyuarat.

Ketua Panitia
Matematik
Semua guru
Matematik

1 kali

Sekiranya GB tiada
ketua panitia akan
mempengerusikan
mesyuarat

Semua guru
Matematik

2 kali

1.1 Ucapan Ketua Panitia


Matematik.
1.2 Penerangan tentang Program

5 minutes Maths
1.3 Pembahagian tugas.
2.

TEMPOH

Perbincangan
sesama
guru
Matematik untuk melaksanakan
Program 5 minutes Maths.

BIDANG KURIKULUM
PELAN OPERASI TAHUN 2017
PANITIA MATEMATIK
Nama Program

Kelas Bimbingan (Tahap 2)

Matlamat

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pencapaian murid dalam
matapelajaran Matematik.

Objektif

Meningkatkan pengetahuan murid tentang topik-topik matematik dengan lebih mendalam.

Tempoh

Sepanjang tahun

Sasaran

Murid tahap 2

Kos

RM 100

PPPM
LANGKAH

Aspirasi Murid (1. Pengetahuan , 2. Kemahiran berfikir )


PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB

1.

Taklimat Program
1.1 Ucapan Ketua Panitia
1.2 Penerangan tentang Kelas
Tambahan
1.3 Pembahagian Tugas.

2.

Kenal pasti kumpulan sasaran


2.1 Semua Murid tahap 2

3.

TEMPOH

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI

Guru Besar
PGB
Ketua Panitia Sains
Semua guru Sains

4 kali

Sekiranya GB tiada
ketua panitia akan
mempengerusikan
mesyuarat.

Ketua Panitia Sains


Semua guru Sains

1 kali

Sekiranya GB tiada
ketua panitia akan
mempengerusikan
mesyuarat

Semua guru Sains


Semua murid

2 kali

Perbincangan sesama guru Sains


untuk
melaksanakan
kelas
tambahan setiap hari isnin.

BIDANG KOAKADEMIK
SJK TAMIL LADANG SUNGAI SENARUT
PELAN TAKTIKAL
MATA PELAJARAN : MATEMATIK
BIL.

PROGRAM

TANGGUNGJAWAB

TAHUN : 2017
TEMPOH

KOS/

OBJEKTIF

KPI

SUMBER
1.

Minggu
Matematik
-

Kuiz
Matematik

Kira congak

Pameran
Matematik

Pertandingan
sudoku

1. PGB Kurikulum
2. Ketua Panitia
3. Semua Guru
Matematik

Ogos

RM 100

Panitia
Matematik

Menanam minat
murid terhadap
matematik
Memberi
pendedahan ilmu
dan pengetahuan
selain dari
maklumat secara
formal didalam
kelas
Murid dapat
mengamalkan
sikap kerjasama
dalam satu
pasukan
Murid dapat
menjawab soalan
dengan seronok
dan berkeyakinan

Pelajar melibatkan
diri dalam
pelbagai aktiviti
yang dijalankan

BIDANG KOAKADEMIK
PELAN OPERASI TAHUN 2017
PANITIA MATEMATIK
Nama Program
Matlamat

Program Minggu Matematik


Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Kemahiran pengiraan dalam Operasi asas matematik.

Objektif

Meningkatkan Kemampuan murid dalam pengiraan congak dengan cepat dan tepat.

Tempoh

Sepanjang Tahun

Sasaran

Semua Murid

Kos

RM 100

PPPM
LANGKAH

Aspirasi Murid (1. Pengetahuan , 2. Kemahiran berfikir )

1.

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

1.1 Mesyuarat Jawatankuasa

Pelaksana

1.2 Penerangan tentang Program


1.3 Menyusun aktiviti program

2.

Kenal pasti kumpulan sasaran


2.2 Semua Murid

3.

3.1 Penyediaan bahan


3.2 Pelaksanaan program
3.3 Pemantauan dan penilaian

TEMPOH

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI

Guru Besar
PGB Kurikulum
Ketua Panitia
Matematik
Semua guru
Matematik

4 kali

Sekiranya GB tiada
ketua panitia akan
mempengerusikan
mesyuarat.

Ketua Panitia
Matematik
Semua guru
Matematik

1 kali

Sekiranya GB tiada
ketua panitia akan
mempengerusikan
mesyuarat

Semua guru
Matematik

2 kali