Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PRAI

13700 PERAI
PELAN OPERASI 2017
PANITIA : MATEMATIK
KETUA PANITIA : CIK LOW CHAI PENG

PELAN OPERASI
STRATEGI 1 & 2 : - Meningkatkan prestasi mata pelajaran Matematik dalam PT3 dan SPM
- Meningkatkan peratus pelajar yang mencapai gred A dalam Matematik PT3 dan SPM

Nama Program 1. Kelas Tambahan Berfokus PT3 dan SPM mengikut kumpulan pelajar
Objektif 1. Meningkatkan peratus lulus dalam subjek Matematik dengan peningkatan sebanyak 10% berbanding dengan tahun
sebelumnya.
2. Penambahbaikan GPMP dalam subjek Matematik
Tempoh Februari Oktober 2017
Kumpulan sasaran Semua pelajar Tingkatan 3 dan 5
Pengurus projek Guru mata pelajaran Matematik
Proses kerja 1. Pengagihan pelajar mengikut kumpulan (cemerlang, sederhana, harapan lulus) berdasarkan keputusan Peperiksaan
Akhir Tahun 2016.
2. Penyediaan soalan pelbagai aras dan kemahiran
3. Penilaian dan pemantauan program
4. Penambahbaikan.
Pemantauan Pengetua Kanan Cemerlang, Penolong Kanan Pentadbiran, Guru Kanan Sains dan Matematik
Penilaian Penilaian berdasarkan pencapaian pelajar dalam menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain.

1
PELAN OPERASI
STRATEGI 1 & 2 : - Meningkatkan prestasi mata pelajaran Matematik dalam PT3 dan SPM
- Meningkatkan peratus pelajar yang mencapai gred A dalam Matematik PT3 dan SPM
Nama Program 2. Ceramah Teknik Menjawab Soalan PT3 dan SPM
Objektif 1.Meningkatkan prestasi matapelajaran Matematik dalam PT3 dan SPM
2. Meningkatkan peratus pelajar yang mencapai gred A dalam Matematik PT3 dan SPM
Tempoh April dan Ogos 2017
Kumpulan sasaran Semua pelajar Tingkatan 3 & 5
Pengurus projek Guru panitia Matematik
Proses kerja 1. Penetapan tarikh, masa, tempat dan penceramah yang bakal dijemput
2. Penyediaan surat penggilan penceramah
3. Penyediaan tempat dan pelajar.
4. Penilaian dan pemantauan program
5. Penambahbaikan.
Pemantauan Pengetua, Penolong Kanan Pentadbiran, Guru Kanan Sains dan Matematik
Penilaian Penilaian berdasarkan keputusan percubaan PT3 dan SPM.

PELAN OPERASI
STRATEGI 3 : Sikap pelajar yang enggan belajar subjek matematik atas tanggapan sukar

Nama Program 3. Ujian Sifir bagi semua pelajar


Objektif Membolehkan pelajar menguasai asas matematik, iaitu sifir dengan baik dan seterusnya lebih berkeyakinan dan
berminat dalam Matematik
Tempoh Februari November 2017
Kumpulan sasaran Semua pelajar
Pengurus projek Guru mata pelajaran Matematik
Proses kerja 1. Mesyuarat dalam panitia
2. Penyediaan tugasan
3. Pelaksanaan aktiviti
4. Post mortem/ penilaian
Pemantauan Pengetua, Penolong Kanan Pentadbiran, Guru Kanan Sains dan Matematik
Penilaian Tugasan dapat dijalankan dengan baik oleh pelajar

2
PELAN OPERASI
STRATEGI 3 : Sikap pelajar yang enggan belajar subjek matematik atas tanggapan sukar

Nama Program 4. Minggu Matematik


Objektif Minat pelajar dapat dipupuk melalui permainan dan aktiviti matematik
Tempoh April 2017
Kumpulan sasaran Semua pelajar
Pengurus projek Guru mata pelajaran Matematik
Proses kerja 1. Mesyuarat dalam panitia
2. Penyediaan aktiviti/ permainan
3. Pelaksanaan aktiviti
4. Post mortem/ penilaian
Pemantauan Pengetua, Penolong Kanan Pentadbiran, Guru Kanan Sains dan Matematik
Penilaian Para pelajar mengambil bahagian aktif dalam aktiviti yang dianjurkan dan menjawab soalan dengan jawapan yang tepat