Anda di halaman 1dari 12

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 2 / 2012

MODUL / STANDARD
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TAJUK PRESTASI

.
1 Modul 1: 1.1 Mengetahui dan 1.1.1 Menyenaraikan aktiviti B2D1E1 Lembaran Kerja /
Kesihatan memahami pertumbuhan fizikal yang menyumbang Pemerhatian
(4 6 Fizikal dan perkembangan fizikal kepada pertumbuhan dan
Jan) yang sihat. perkembangan yang sihat.
Kesihatan Diri Cadangan EMK :
dan TMK / Kreativiti dan
Reproduktif Inovasi

.
2 Kesihatan Diri 1.1 Mengetahui dan 1.1.2 Mengamalkan aktiviti fizikal B3D1E1 Lembaran Kerja /
Dan memahami pertumbuhan untuk mencapai Pemerhatian
(9 - 13 Reproduktif dan perkembangan fizikal pertumbuhan dan
Jan) yang sihat. perkembangan fizikal yang
sihat. Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

3 Kesihatan Diri 1.1 Mengetahui dan 1.1.3 Mengamalkan pemakanan B3D1E2 Soal Jawab /
Dan memahami pertumbuhan yang seimbang untuk Lembaran Kerja /
(1620 Reproduktif dan perkembangan fizikal pertumbuhan dan Pemerhatian
Jan) yang sihat. perkembangan fizikal yang
sihat.
Cadangan EMK :
Kreativiti dan

PK TAHUN 2 KSSR_2012 1
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MODUL / STANDARD
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TAJUK PRESTASI

Inovasi.

4 Kesihatan Diri 1.1 Mengetahui dan 1.1.4 Mengamalkan postur yang B3D1E3 Soal Jawab /
Dan memahami pertumbuhan betul untuk pertumbuhan Pemerhatian /
(23-27 Reproduktif dan perkembangan fizikal dan perkembangan fizikal. Lembaran kerja.
Jan) yang sihat.
Cadangan EMK :
Kreativiti dan Inovasi

5 Kesihatan Diri 1.1 Mengetahui dan 1.1.5 Menyatakan kepentingan B4D1E1 Soal Jawab /
Dan memahami pertumbuhan rehat dan tidur yang Pemerhatian /
(30 Jan Reproduktif dan perkembangan fizikal mencukupi untuk Lembaran Kerja
3 Feb) yang sihat. pertumbuhan serta
perkembangan fizikal yang Cadangan EMK :
sihat. Kreativiti dan Inovasi

6 Kesihatan Diri 1.2 Mendemonstrasi 1.2.1 Menyatakan maksud dan B3D2E1 Pemerhatian /
Dan keupayaan dan kemahiran situasi sentuhan tidak Lembaran Kerja
(6 - 10 Reproduktif untuk menangani selamat.
Feb) pengaruh dalaman dan Cadangan EMK :
luaran yang 1.2.2 Berkata TIDAK kepada Tidak perlu TMK / Kreativiti dan
mempengaruhi kesihatan sentuhan tidak selamat. ditafsir Inovasi.
dan reproduktif.

PK TAHUN 2 KSSR_2012 2
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MODUL / STANDARD
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TAJUK PRESTASI

7 Kesihatan Diri 1.2 Mendemonstrasi 1.2.3 Mengenal pasti individu Tidak perlu Pemerhatian/
Dan keupayaan dan kemahiran yang mungkin melakukan ditafsir Lembaran Kerja
(13-17 Reproduktif untuk menangani sentuhan tidak selamat.
Feb) pengaruh dalaman dan Cadangan EMK :
luaran yang 1.2.4 Menyatakan tindakan B3D2E2 TMK / Kreativiti dan
mempengaruhi kesihatan yang perlu diambil jika Inovasi
diri dan reproduktif. berlaku sentuhan tidak
selamat.

8 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.1 Memilih makanan dan B2D2E1 Soal jawab /
mengamalkan pemakanan minuman yang berkhasiat Lembaran Kerja
(20-24 yang sihat dan selamat. pada setiap kali waktu
Feb) makan. Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

9 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.2 Menyatakan kepentingan B5D1E1 Soal jawab /
mengamalkan pemakanan pengambilan makanan dan Lembaran Kerja
( 27 Feb - yang sihat dan selamat. minuman yang berkhasiat.
2 Mac ) Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

10 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.3 Mengenal pasti jenis B3D3E1 Pemerhatian /
mengamalkan makanan dan minuman Lembaran Kerja
(5 9 pemakanan yang sihat yang boleh menyebabkan
Mac) dan selamat berat badan yang Cadangan EMK :
berlebihan dan obesiti. TMK / Kreativiti dan
Inovasi

PK TAHUN 2 KSSR_2012 3
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MODUL / STANDARD
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TAJUK PRESTASI

11 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.4 Mengamalkan pengambilan B4D2E1 Pemerhatian /


mengamalkan makanan dan minuman Lembaran Kerja
(19-23 pemakanan yang sihat mengikut keperluan.
Mac) dan selamat Cadangan EMK :
Kreativiti dan Inovasi

12 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.5 Mengamalkan tabiat makan B3D3E2 Soal jawab /
mengamalkan dan minum yang sihat. Lembaran Kerja
(26-30 pemakanan yang sihat
Mac) dan selamat Cadangan EMK :
Kreativiti dan Inovasi

Soal
13 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.6 Menceritakan tabiat B4D2E2 jawab /
mengamalkan pengambilan makanan dan Lembaran Kerja
(2 6 pemakanan yang sihat minuman dalam kalangan
Apr) dan selamat ahli keluarga. Cadangan EMK :
Kreativiti dan Inovasi

14 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.7 Menyatakan pengaruh B3D3E3 Soal Jawab /
mengamalkan rakan dalam pengambilan (Pentaksiran Pemerhatian /
(9 13 pemakanan yang sihat makanan dan minuman. digabungkan) Lembaran Kerja
Apr) dan selamat
1.3.8 Menyatakan pengaruh Cadangan EMK :
media dalam pengambilan Kreativiti dan Inovasi
makanan dan minuman.

Penyalahgunaa 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.1 Mengenali jenis bahan B1D1E1 Pemerhatian /

PK TAHUN 2 KSSR_2012 4
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MODUL / STANDARD
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TAJUK PRESTASI

15 n Bahan kesan penyalahgunaan ketagihan iaitu rokok, Bersoal Jawab /


bahan serta berkemahiran dadah dan alkohol. Lembaran Kerja
(1620 menangani situasi berisiko
Apr) terhadap diri, keluarga dan Cadangan EMK :
masyarakat. Kreativiti dan Inovasi

16 Penyalahgunaa 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.2 Menceritakan kesan negatif B5D2E1 Pemerhatian /
n Bahan kesan penyalahgunaan merokok, mengambil dadah Bersoal Jawab /
(23- 27 bahan serta berkemahiran dan alkohol terhadap Lembaran Kerja
Apr) menangani situasi berisiko kesihatan diri serta orang
terhadap diri, keluarga dan lain. Cadangan EMK :
masyarakat. Kreativiti dan Inovasi

17 Penyalahgunaa 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.3 Melaporkan kepada orang B6D1E1 Bercerita /
n Bahan kesan penyalahgunaan dewasa berkaitan Pemerhatian /
( 30 Apr - bahan serta berkemahiran penyalahgunaan bahan Bersoal Jawab /
4 Mei ) menangani situasi berisiko dalam kalangan rakan. Lembaran Kerja
terhadap diri, keluarga dan
masyarakat. Cadangan EMK :
Kreativiti dan Inovasi

18 Penyalahgunaa 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.4 Berkata TIDAK kepada Tidak perlu Pemerhatian /
n Bahan kesan penyalahgunaan pelawaan penyalahgunaan ditafsir Lakonan / Lembaran
(7- 11 bahan serta berkemahiran bahan. Kerja
Mei) menangani situasi berisiko

PK TAHUN 2 KSSR_2012 5
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MODUL / STANDARD
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TAJUK PRESTASI

terhadap diri, keluarga dan 1.4.5 Mengamalkan gaya hidup B3D4E1 Cadangan EMK :
masyarakat. sihat dengan tidak TMK / Kreativiti dan
menyalahguna bahan. Inovasi

19 Modul 2: 2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.1 Mempamerkan perasaan B1D2E1 Bersoal Jawab /
Kesihatan emosi, kepentingan dan seperti bimbang, cemas Perbincangan
(14- 18 Mental, Emosi cara mengurus emosi dan tidak selamat.
Mei) dan Sosial untuk meningkatkan
kesihatan mental dalam Cadangan EMK :
Pengurusan kehidupan seharian. Kreativiti dan Inovasi
Mental Dan
Emosi

20 Pengurusan 2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.2 Menunjuk cara yang sihat B4D3E1 Pemerhatian /
Mental Dan emosi, kepentingan dan ketika meluahkan Lembaran Kerja
(21- 25 Emosi cara mengurus emosi
perasaan kepada orang
Mei) untuk meningkatkan Cadangan EMK :
kesihatan mental dalam yang boleh dipercayai.
TMK / Kreativiti dan
kehidupan seharian. Inovasi

21 Pengurusan 2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.3 Mengamalkan sikap positif B5D3E1 Bercerita / Lakonan /
Mental Dan emosi, kepentingan dan untuk mengurus perasaan Lembaran Kerja
(11-15 Emosi cara mengurus emosi diri seperti rasa bersalah,
Jun) untuk meningkatkan bimbang, takut, marah, Cadangan EMK :
kesihatan mental dalam cemburu dan tidak selamat. Kreativiti dan Inovasi
kehidupan seharian.

22 Pengurusan 2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.4 Mengenal pasti perasaan B3D5E1 Lakonan / Bersoal
Mental Dan emosi, kepentingan dan yang wujud akibat jawab / Lembaran
Emosi cara mengurus emosi perubahan yang berlaku Kerja

PK TAHUN 2 KSSR_2012 6
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MODUL / STANDARD
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TAJUK PRESTASI

(18-22 untuk meningkatkan dalam keluarga dan


Jun) kesihatan mental dalam persekitaran seperti Cadangan EMK :
kehidupan seharian. pertambahan dan Kreativiti dan Inovasi
kehilangan ahli dalam
keluarga.

23 Kekeluargaan 2.2 Mengetahui peranan diri 2.2.1 Menyatakan perbezaan B3D6E1 Bercerita / Bersoal
sendiri dan ahli keluarga fizikal perempuan dan (Pentaksiran jawab / Lembaran
(2529 serta kepentingan institusi lelaki. digabungkan) Kerja
Jun) kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga. 2.2.2 Menceritakan perbezaan Cadangan EMK :
antara perawakan Kreativiti dan Inovasi.
perempuan dan lelaki.

Bersoal
24 Kekeluargaan 2.2 Mengetahui peranan diri 2.2.3 Menghargai diri dan B6D2E1 jawab / Bercerita /
sendiri dan ahli keluarga gembira dilahirkan sebagai Lembaran Kerja
(26 Jul) serta kepentingan institusi lelaki atau perempuan.
kekeluargaan dalam aspek Cadangan EMK :
kesihatan keluarga. Kreativiti dan Inovasi.

25 Kekeluargaan 2.2 Mengetahui peranan diri 2.2.4 Mengamalkan sikap B3D6E2 Bercerita / Lembaran
sendiri dan ahli keluarga menghormati antara satu Kerja
(9-13 Jul) serta kepentingan institusi sama lain tanpa mengira
kekeluargaan dalam aspek jantina. Cadangan EMK :
kesihatan keluarga. Kreativiti dan Inovasi.

PK TAHUN 2 KSSR_2012 7
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MODUL / STANDARD
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TAJUK PRESTASI

26 Perhubungan 2.3 Mengetahui dan 2.3.1 Mematuhi ajaran agama. B4D4E1 Lakonan / Bersoal
mengaplikasi kemahiran Jawab / Lembaran
(16 20 interpersonal dan Kerja
Jul) komunikasi berkesan
dalam kehidupan Cadangan EMK :
seharian. Kreativiti dan Inovasi

27 Perhubungan 2.3 Mengetahui dan 2.3.2 Menzahirkan kasih sayang B6D3E1 Bersoal Jawab /
mengaplikasi kemahiran yang berbeza kepada Lembaran Kerja
(23 - 27 interpersonal dan Tuhan, diri, ibu bapa /
Jul) komunikasi berkesan penjaga, ahli keluarga, guru Cadangan EMK :
dalam kehidupan dan rakan. Kreativiti dan Inovasi
seharian.

28 Perhubungan 2.3 Mengetahui dan 2.3.3 Menunjukkan rasa kasih B4D4E2 Bernyanyi /
mengaplikasi kemahiran sayang tanpa membezakan Bercerita / Lembaran
( 30 Jul - interpersonal dan individu atau kumpulan Kerja
3 Ogos ) komunikasi berkesan seperti tidak membuli dan
dalam kehidupan menyakiti orang lain. Cadangan EMK :
seharian. TMK / Kreativiti dan
Inovasi
Lakonan
29 Perhubungan 2.3 Mengetahui dan 2.3.4 Mengamalkan rasa syukur B6D3E2 / Lembaran Kerja
mengaplikasi kemahiran kepada Tuhan dan terima
(6-10 interpersonal dan kasih sesama manusia. Cadangan EMK :
Ogos) komunikasi berkesan Kreativiti dan Inovasi
dalam kehidupan
seharian.

PK TAHUN 2 KSSR_2012 8
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MODUL / STANDARD
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TAJUK PRESTASI

30 Modul 3: 3.1 Mengetahui jenis penyakit 3.1.1 Mengenal pasti tanda- B3D7E1 Perbincangan /
Kesihatan dan cara mencegah serta tanda konjunktivitis. (Pentaksiran Bersoal Jawab /
( 13 - 17 Persekitaran mengelak risiko penyakit digabungkan) Lembaran Kerja
Ogos ) dalam kehidupan 3.1.2 Menyatakan cara mengelak
Penyakit seharian. daripada jangkitan Cadangan EMK :
konjunktivitis. Kreativiti dan Inovasi

31 Penyakit 3.1 Mengetahui jenis penyakit 3.1.3 Menyatakan langkah- B5D4E1 Perbincangan /
dan cara mencegah serta langkah yang perlu Bersoal Jawab /
( 27 - 31 mengelak risiko penyakit diambil atau diawasi Lembaran Kerja
Ogos ) dalam kehidupan jika mengalami
seharian. konjunktivitis. Cadangan EMK :
Kreativiti dan Inovasi

32 Penyakit 3.1 Mengetahui jenis penyakit 3.1.4 Mengenali penyakit tidak B2D3E1 Bersoal Jawab /
dan cara mencegah serta berjangkit seperti ketumbit Lembaran Kerja
(3 - 7 mengelak risiko penyakit mata, sakit telinga, hidung
Sept) dalam kehidupan berdarah, ekzema dan Cadangan EMK :
seharian. alahan. TMK / Kreativiti dan
Inovasi

33 Penyakit 3.1 Mengetahui jenis penyakit 3.1.5 Mengenal pasti tanda-tanda B5D4E2 Lakonan / Bercerita /
dan cara mencegah serta penyakit tidak berjangkit.. (Pentaksiran Lembaran Kerja
( 10 14 mengelak risiko penyakit digabungkan)
Sept ) dalam kehidupan 3.1.6 Menyatakan langkah- Cadangan EMK
seharian. langkah yang perlu diambil Kreativiti dan Inovasi
atau diawasi jika
mengalami penyakit tidak

PK TAHUN 2 KSSR_2012 9
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MODUL / STANDARD
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TAJUK PRESTASI

berjangkit.

34 Keselamatan 3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.1 Mengenal pasti peralatan B3D8E1 Bersoal Jawab /
menjaga keselamatan diri dan bahan yang berbahaya (Pentaksiran Lembaran Kerja
( 17 - 21 dan mendemonstrasi di rumah, sekolah, taman digabungkan)
Sept ) kemahiran kecekapan permainan dan tempat Cadangan EMK :
psikososial dalam awam. TMK / Kreativiti dan
kehidupan seharian. Inovasi
3.2.2 Menyenaraikan cara
penyimpanan peralatan dan
bahan seperti racun
dengan selamat.

35 Keselamatan 3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.3 Mengenal pasti situasi tidak B3D8E2 Bersoal Jawab /
menjaga keselamatan diri selamat di rumah, sekolah, . Bernyanyi /
( 24 28 dan mendemonstrasi taman permainan dan Lembaran Kerja
Sept ) kemahiran kecekapan tempat awam.
psikososial dalam Cadangan EMK :
kehidupan seharian. TMK / Kreativiti dan
Inovasi

36 Keselamatan 3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.4 Menyatakan kesan B3D8E3 Bersoal Jawab /
menjaga keselamatan diri kemalangan dan Lembaran Kerja
(1 - 5 dan mendemonstrasi kecederaan seperti
Okt) kemahiran kecekapan kecacatan kekal tubuh Cadangan EMK :
psikososial dalam badan. TMK / Kreativiti
kehidupan seharian. dan Inovasi

PK TAHUN 2 KSSR_2012 10
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MODUL / STANDARD
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TAJUK PRESTASI

37 Keselamatan 3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.5 Mengamalkan langkah- B4D5E1 Perbincangan /


menjaga keselamatan diri langkah keselamatan Lembaran
(8 - 12 dan mendemonstrasi untuk mengelak Kerja
Okt) kemahiran kecekapan kemalangan, kecederaan
psikososial dalam dan situasi tidak selamat di Cadangan EMK :
kehidupan seharian. rumah, sekolah taman TMK / Kreativiti dan
permainan dan tempat Inovasi.
awam pada setiap masa.

38 Pertolongan 3.3 Mengetahui asas 3.3.1 Mengetahui situasi B3D9E1 Lakonan / Bercerita
Cemas pertolongan cemas dan kecemasan. Lembaran Kerja
(15-19 kepentingan bertindak
Okt) dengan bijak mengikut 3.3.2 Meminta bantuan apabila Cadangan EMK :
situasi. berlaku kecemasan TMK / Kreativiti dan
Inovasi

* Guru boleh mengubahsuai rancangan tahunan mengikut kesesuaian, kreativiti, kemudahan dan takwim sekolah.
CONTOH RINGKASAN MENGAJAR
PENDIDIKAN KESIHATAN

Kelas / Masa / Isi kandungan Catatan / Impak


Mata pelajaran

2C Modul 1 : Kesihatan Fizikal BBM :


Tajuk : Kesihatan Diri dan Reproduktif Slaid power point, kotak, radio dan

PK TAHUN 2 KSSR_2012 11
KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

11.10-11.40am lembaran kerja


Standard Kandungan : 1.1
Pendidikan Standard Pembelajaran : 1.1.4 Mengamalkan postur yang betul untuk pertumbuhan dan EMK :
Kesihatan perkembangan fizikal. Kreativiti dan Inovasi
TMK
Aktiviti :
1. Murid diminta duduk selepas menjawab salam. Pentaksiran : B3D1E3
2. Guru meminta murid mendemonstrasikan postur mengangkat barang yang betul.
3. Guru menunjukkan slaid power point gambar postur duduk, berdiri dang mengangkat
barang dengan betul.
4. Perbincangan tentang postur duduk, berdiri dan mengangkat barang dengan betul.
5. Guru memainkan lagu Negaraku sambil menilai cara murid berdiri.
6. Guru memberi murid lembaran kerja.

Penilaian Pengajaran : Guru menilai murid yang dapat berdiri dengan postur yang betul dan
Pembelajaran semasa lagu Negaraku dimainkan.

Refleksi : 30 orang murid dapat mengamalkan postur duduk, berdiri dan mengangkat
barang dengan betul.

* Sila masukkan elemen-elemen EMK di mana-mana aktiviti yang berkaitan sekiranya bersesuaian.

PK TAHUN 2 KSSR_2012 12