Anda di halaman 1dari 1

BILPENGGUNAAN

KATA KERJA KATA KERJA DALAM


PENGURUSAN KETUA SENARAI
KPP/ TIMB/TUGAS MENGIKUT
KU / PP PK
TERTINGGI SEKTOR/ PPD PEN PPD
1 MEMUTUSKAN /
JAWATAN
/
2 MERANCANG / / / /
3 MENENTUKAN / / /
4 MEMANTAU / / / / /
5 MENGURUS / / / / /
6 MENYELARAS / / /
7 MEMASTIKAN / / / /
8 MERANGKA / /
9 MENASIHAT / / /
10 MELULUSKAN / /
11 MENGAWAL / /
12 MENGARAH / /
13 MENILAI / / /
14 MENGAWASI / /
15 MENGAWALSELIA / / /
16 MENGANALISIS / / /
17 MELAKSANA / /
18 MENTADBIR / /
19 MENGENDALI / / /
20 MENYEMAK / / /
21 MEREKOD / /
22 MELAPOR / /
23 MENJALANKAN /
24 MENYELIA /
25 MEMBUAT
TERTAKLUK KEPADA KESESUAIAN DI ORGANISASI MASING-MASING