Anda di halaman 1dari 1

1.

Fail Pengurusan KWAPM

1.1 Fail Pengurusan KWAPM Sekolah


1.1.1 Senarai nama JK Bantuan Sekolah
1.1.2 Surat Pelantikan Jawatankuasa Bantuan Sekolah

1.2. Minit Mesy. Jawatankuasa Bantuan


1.2.1 Dicatat dan difailkan
1.2.2 Senarai kehadiran jawatankuas

1.3 Surat-surat berkaitan


1.3.1 Disusun ikut aturan
1.3.2 Kertas Minit Fail

2. Fail Penguruan KWAPM Murid

2.1 Bilangan murid layak KWAPM


2.1.1 Senarai keseluruhan murid layak dan jeis bantuan ( bil/namamurid/kelas/pendapatan
warganegara/alamt/ no. tel)

2.2 Borang KWAPM Pind 5/2012


2.2.1 Borang permohonan murid KWAPM Pin. 5/2012
2.2.2 Gaji di bawah RM720.00
2.2.3 Perkapita di bawah RM180.00
2.2.4 Tandatangan ibu/bapa
2.2.5 Pengesahan (ditandatangani & cop rasmi)
2.2.6 Kelulusan (tandatangan Guru Besar & cop)
2.2.7 Surat beranak/slip gaji/surat pengesahn pendapatan

2.3 Rumusan Permohonan Murid


2.3.1 Borang rumusan permohonan murid
2.3.2 Pengakuan (tandatangan Guru Besar & cop)

3. Fail Pengurusan KWAPM Kewangan


3.1 Kewangan
3.1.1 Bilangan Murid KWAPM
3.1.2 Borang Akuan penerimaan bantuan KWAPM

3.2 Tatacara Pembayaran


3.2.1 Dibayar secara tunai/cek/akaun bank
3.2.2 Akaun penerima bantuan oleh ibu/bapa/penjaga
3.2.3 Peraturan / proseder bayaran dipatuhi.

4.Fail Pemantuan
4.1 Borang laporan pelaksanaan KWAPM
4.1.1.Pejabat Pelajaran Daerah/JPN/Nazir?KPM