Anda di halaman 1dari 3

Soalan bab 4

1.Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dengan.. sejak tahun 1404 lagi

a)siam

b)china

c)kampar

d)siak

2.Apakah catatan yang diberi oleh Tun Sri Lanang tentang Parameswara?

a)keturunan raja iskandar

b)keturunan siam

c)keturunan china

d) keturunan sultan mahmood

3.Apakah yang dikaitkan dengan nama pokok?

a)anjing ditendang pelanduk

b)pelanduk ditendang kancil

c)pelanduk menendang pelanduk

d)anjing menendang kancil

4.Dimanakah tempat parameswara berpindah

a)Melaka

b)Temasik

c)Muar

d)Palembang
5.Apakah kemudahan bekalan yang ada di Melaka?

a)hubungan diplomatik

b)bekalan air dan makanan

c)biduanda kecil

d)sistem pemerintahan teratur

SOALAN SUBJEKTIF

1.BERDASARKAN JADUAL BERIKUT,NYATAKAN KEBAIKAN YANG DIPEROLEH


KERAJAAN MELAKA MELALUI HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN KERAJAAN
SIAM DAN CHINA.

Melaka dengan Siam

a) Bebas daripada.Siam.
b) Siam mengiktiraf .. Melaka.

Melaka dengan China

a) Mendapat.. dari China.


b) China kerajaan Melaka.
c) Siam dan .. tidak berani menyerang Melaka.
JAWAPAN OBJEKTIF

1.B

2.A

3.A

4.A

5.B

JAWAPAN SUBJEKTIF

1.serangan

2.kedaulatan

3.perlindungan

4.mengiktiraf

5.Majapahit