Anda di halaman 1dari 3

Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional


UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

LATIHAN HUKUM OHM

1. Cari nilai arus dan susut voltan pada semua perintang untuk litar di bawah .
R1 = 4 R2 = 6 R3 =8

18 Volt
E
=
2. Dua perintang yang disambungkan secara selari kepada sumber voltan 10V. Kirakan
a. Jumlah rintangan, Rj
b. Jumlah arus yang mengalir dari punca voltan
c. Arus yang mengalir dalam setiap perintang

3. Satu litar siri mengandungi dua beban yang disambung seperti rajah berikut. Apakah nilai
jatuhan voltan merintangi R2
10

R1
R2 5 VR
10V 2

4. Untuk litar siri-selari yang diberikan dalm rajah berikutnya, cari nilai ini:
a. Arus melalui R1
3
b. Arus melalui R2
R3
c. Arus melalui R3 R1

d. Voltan merintangi R1 & R3 R2 4


12
12V

BBP10203 TEKNOLOGI ELEKTRIK 1


Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

5. Diberi : E = 100V, R1 = 22 dan R2 = 28 yang mana R1 dan R2 masing-masing disambung secara


selari. Kirakan jumlah kuasa dalam litar.

6. Rajah di bawah menunjukkan susunan perintang dalam satu litar. Kuasa maksimum setiap
perintang ialah 0.4W.
a. Cari beza keupayaan maksimum yang boleh dikenakan antara X dan Y tanpa merosakkan
sebarang perintang
b. Jika beza keupayaan yang dikenakan melebihi nilai maksimum itu, perintang yang
manakah mungkin rosak

X 160

1k 1k

7. Sebiji mentol lampu bertanda 120V/75W. Mentol tersebut dibekalkan kuasa dari pembekal kuasa
arus terus dengan keupayaan 120V. kirakan arus di dalam mentol dan juga nilai rintangannya.

8. Anda diberi seutas dawai nikrom dengan rintangan R sebesar 72. Berapakah kadar tenega
elektrik yang digunakan dalam situasi berikut:
a. Beza keupayaan 120V diberikan merentasi sepanjang dawai
b. Dawai tersebut dibahagikan kepada dua bahagian dan beza keupayaan 120V diberikan
merentasi setiap bahagian.

9. Tiga perintang disambung secara selari dan beza keupayaan 18V dikenakan antara titik a dan b.
Kirakan:
a. Arus pada setiap perintang
b. Kuasa yang digunakan dalam setiap perintang
c. Rintangan setara ketiga-tiga perintang
d. Jumlah kuasa yang digunakan oleh rintangan setara itu.

BBP10203 TEKNOLOGI ELEKTRIK 2


Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

I1

a 3 b
I2

6
I3
9

10. Dalam rajah di bawah, bateri dengan dge 12V mempunyai rintangan dalam yang boleh
diabaikan. Kirakan:
a. Beza keupayaan merentasi titik B dan D
b. Nilai rintangan yang diperlukan untuk menggantikan perintang 8 supaya beza
keupayaan merentasi B dan D menjadi sifar.
B
I1
4 6

A C

I
2V 2 8
I2
D

BBP10203 TEKNOLOGI ELEKTRIK 3

Anda mungkin juga menyukai