Anda di halaman 1dari 7

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122

OBJEKTIF AM
Mengetahui takrifan kearuhan dalam litar elektrik, unit piawai, simbol pearuh dan proses aruhan. Mengaplikasi nilai kearuhan bagi pearuh.

OBJEKTIF KHUSUS

Di akhir unit ini pelajar akan dapat :Mentakrifkan kearuhan dalam litar elektrik Menulis semula proses aruhan Melakar simbol pearuh dan menulis unitnya. Mengira nilai kearuhan bagi pearuh berdasarkan kod warna.

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122

7.0 PENGENALAN
Peraruh adalah komponen pasif yang dibuat daripada gegelung dawai untuk menghasilkan aruhan di dalam litar elektrik.

Rajah 7.1: Peraruh

7.1 TAKRIF KEARUHAN DAN PROSES ARUHAN DALAM LITAR ELEKTRIK


Kearuhan ialah satu sifat menentang sebarang perubahan arus pada sesuatu litar elektrik. Arus yang berubah-ubah di dalam pengalir akan mewujudkan medan magnet yang berubah-ubah, yang akan menghasilkan voltan (dge) pada pengalir tersebut. Voltan yang terhasil ini akan menentang voltan dan arus bekalan. Litar elektrik yang mempunyai sifat perubahan aliran arus dipanggil kearuhan. menentang sebarang

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122

Rajah 7.2 : Arah Daya Gerak Elektrik (d.g.e)

7.2 UNIT PIAWAI DAN SIMBOL PEARUH


Unit kearuhan bagi peraruh adalah Henry (H). Pearuh yang mempunyai nilai kearuhan 1 Henry (H) bermaksud pearuh tersebut mempunyai perubahan arus sebanyak 1 Ampere(A) dalam masa 1 saat dan menjanakan dge sebanyak 1 volt (V). Simbol bagi pearuh adalah:

a) Pearuh tetap

b) Pearuh bolehlaras

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK Rajah 7.3 : Simbol Pearuh

STE 1122

7.3 NILAI KEARUHAN KOD WARNA .

BAGI

PEARUH

BERDASARKAN

Nilai bagi kearuhan boleh diketahui melalui kod warna yang tercetak di badan pearuh. Jadual bagi kod warna pearuh adalah menyamai dengan jadual kod warna perintang.

Jadual 7.1 Kod Warna, Nilai dan Had Terima Bagi Jalur Pearuh

KOD WARNA

JALUR A NILAI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

JALUR B NILAI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

JALUR C PENDARABAN

JALUR D HAD TERIMA 3% -

HITAM COKLAT MERAH OREN/JINGGA KUNING HIJAU BIRU UNGU KELABU PUTIH

10 = 1 10 = 10 10 = 100 10 = 1000 104 = 10000 105 = 100000 10 6= 1000000 10 7= 10000000 10 8= 100000000 109= 1000000000

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122

EMAS PERAK

10 -1 = 0.1 10 -2 = 0.01

5% 10%

Contoh 7.1 : Berikan nilai kemuatan bagi pearuh berdasarkan kod warna di bawah.

Coklat

biru

ungu

emas

Jalur pertama , coklat = 1 Jalur kedua, biru = 6 Jalur ketiga, ungu = x 107 = x 10000000 Jalur keempat, emas = 5% Nilai pearuh = 16 x 107 5% Henry (H) = 1. 6 x 108 5% Henry (H)

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122

Pearuh adalah satu komponen pasif elektronik yang dibuat daripada gegelung dawai untuk menghasilkan aruhan di dalam litar elektrik. Kearuhan ialah satu sifat menentang sebarang perubahan arus pada sesuatu litar elektrik. Unit piawai bagi kearuhan pada pearuh ialah Henry(H)

Nilai kearuhan bagi pearuh boleh dibaca melalui kod warna yang tercetak pada badan komponen berkenaan.

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122

NAM/KKJU/2012

Anda mungkin juga menyukai