Anda di halaman 1dari 2

ID Laporan: PenyataCutiTahunan

PENYATA CUTI TAHUNAN

Muka surat: 1 daripada 2

NAMA PEGAWAI : AZLIN BINTI SARIP @ SHARIFF


NO K.P : 710427086250
JAWATAN : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N17/N22 (TBK 13 Tahun)
JABATAN : SK SULTAN YUSSUF AMDR - ABA6008
TEMPAT KERJA : SK SULTAN YUSSUF AMDR - ABA6008
GRED : NA22000
TARIKH LANTIKAN : 03/05/1999

BAKI CUTI REHAT KELAYAKAN CUTI REHAT JUMLAH CUTI REHAT


TAHUN 2016 7 HARI TAHUN 2017 30 HARI TAHUN 2017 37 HARI

JENIS CUTI : Cuti Rehat


BIL TEMPOH JUMLAH KELAYAKAN BILANGAN HARI CUTI BAKI KELAYAKAN
DARI HINGGA CUTI YANG DIPOHON CUTI

1 12/01/2017 12/01/2017 37 1 36
2 16/01/2017 16/01/2017 36 1 35
3 06/02/2017 06/02/2017 35 1 34
4 27/02/2017 01/03/2017 34 3 31
5 23/03/2017 24/03/2017 31 2 29
6 28/06/2017 29/06/2017 29 2 27
7 18/09/2017 18/09/2017 27 1 26
8 16/11/2017 16/11/2017 26 1 25
9 20/11/2017 20/11/2017 25 1 24
10 27/11/2017 27/11/2017 24 1 23

Sumber : Pangkalan Data HRMIS Tarikh Penjanaan : 18/12/2017


ID Laporan: PenyataCutiTahunan

PENYATA CUTI TAHUNAN

Muka surat: 2 daripada 2

JENIS CUTI : Cuti Sakit (Swasta) - Pesakit Luar


BIL TEMPOH JUMLAH KELAYAKAN BILANGAN HARI CUTI BAKI KELAYAKAN
DARI HINGGA CUTI YANG DIPOHON CUTI

11 20/07/2017 20/07/2017 15 1 14

Sumber : Pangkalan Data HRMIS Tarikh Penjanaan : 18/12/2017