Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RUSA,

11010 BALIK PULAU,PULAU PINANG.


Tel: 8661004

MINIT MESYUARAT PENGURUSAN SEKOLAH KALI KE - 4 / 2016

TARIKH : 18.10.2016 (SELASA)


MASA : 2.00 PM
TEMPAT : Bilik Mesyuarat
KEHADIRAN : Semua guru kecuali :
1. En. Nur Khairi b. Shukri (bersebab)
2. En. Ahmad Kamal Izardy b. Md. Rodhi (bersebab)
3. Pn. Nurizah bt. Hashim (bersebab)
4. Pn. Haslinda bt. Omar (bersebab)
5. En. Fat`hi b. Hj Tahir (bersebab)

AGENDA :

1. Ucapan Pengerusi

1.1 Puan Hajah Rodzita bt.Md Isa selaku pengerusi mesyuarat mengucapkan terima
kasih atas kehadiran semua guru ke mesyauarat guru kali terakhir untuk sesi
2016.

1.2 Info 3 minit – mulai tahun 2017 , setiap kali mesyuarat guru diadakan, akan ada
seorang guru yang akan menyampaikan info yang berilmiah selama tiga minit. Info
tersebut boleh berbentuk visual atau audio.

1.3 Peringatan tentang 3P1M- Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia


1.3.1 - Tumpuan utama kepada pembelajaran dan keberhasilan murid.
1.3.2 - 6 aspirasi murid perlu ditekankan.
1.3.3 - Mulai tahun 2014, pendidikan di Malaysia telah melalui fasa transformasi
yang dinamik. P&P perlu seiring dengan teknologi masa kini.
1.3.4 - Pengarah JPNPP meminta guru-guru mengamalkan persekitaran kelas dan
P&P abad ke-21.
1.3.5 - Penekanan tentang P&P abad ke-21 - 9 aktiviti yang boleh diaplikasi di
dalam kelas :

1. round table
2. Think, pair and share
3. Hot sit
4. Deklamasi sajak / nyanyian
5. Role play
6. Gallery walk
7. Pembentangan hasil kendiri
8. Peta iThink
9. 3 stray, 1 play
Tindakan : Makluman

1
2. Pengesahan Minit Mesyuarat Kali Ke- 3/16

Cadangan : Puan Fatimah binti Kasim


Sokongan : Puan Hazama binti Abd Razak

Tindakan : Makluman

3. Perkara Berbangkit

3.1(3.1) Cadangan Puan Guru Besar agar mewujudkan sudut ganjaran di dalam kelas
masih lagi belum dilaksanakan.

Tindakan : Guru kelas

3.2 Penggunaan makmal komputer – pada waktu hujan tidak digalakkan murid.Hal ini
kerana terdapat kebocoran pada bumbung makmal.

3.3(4.5) Perkampungan UPSR – berjalan dengan lancar dan jaya.Diucapkan terima kasih
kepada semua guru yang terlibat.

3.4(5.4) Semakan buku latihan murid – penghantaran buku latihan murid untuk semakan
tidak berjalan dengan lancar. Mana-mana guru yang belum berbuar demikian, diharap
dapat berbuat demikian dengan kadar segera.

3.5(5.5) Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) – akan


dijalankan dengan kadar segera iaitu sebelum 15/11/2016. Guru-guru perlu menghantar
borang keberhasilan kepada penilai masing-masing sebelum 25/10/2016.

3.6(7.1) Encik Nur Khairi dan Encik Ikhram perlu mengemaskini buku stok masing-masing
dengan segera.

Tindakan :Makluman

4. Laporan sebelum cuti sekolah

4.1 Semua ketua panitia dan AJK panitia perlu menyemak kembali plan strategik, plan taktikal
dan plan operasi masing-masing jika terdapat penambaikan yang perlu dilakukan.
Penambahbaikan tersebut perlu relevan dengan format baharu UPSR.

4.2 Guru-guru tahun 5 yang mengajar subjek teras perlu mengisi borang pemantauan prestasi
murid untuk mengenal pasti kelemahan dan tindak susul yang perlu diambil untuk
mengatasi masalah yang wujud. Segala dapatan perlu dibentangkan oleh guru-guru yang
terlibat semasa perjumpaan waris tahun 5 yang akan diadakan dalam tempoh terdekat.

4.3.1 Tiga program besar akan dijalankan dalam tempoh terdekat iaitu :

- Hari Kanak-kanak – Akan diadakan pada hari Jumaat ( 21 /10/2016 ).Sekiranya berlaku
hujan lebat, hanya akan diadakan acara senamrobik sahaja dan
kemudian murid akan diberi minuman milo. Selepas itu P&P berjalan
seperti biasa.

2
- Hari Kokurikulum – 22/10/2016
- Hari Anugerah Kecemerlangan – 17/11/2016

4.4 Jadual anjal – satu jadual anjal iaitu Al Mustaqbal school time table telah dicadangkan
dan akan diguna pakai mulai tahun 2017. Sebagai permulaan, jadual ini hanya akan
melibatkan subjek teras sahaja dan untuk tahap 2 dahulu.

4.5 Buku rekod kedatangan murid – hasil pemantauan daripada pegawai prosa sekolah di
dapati terdapat kelas yang tidak diisi kehadiran murid oleh guru pembantu untuk hari
tersebut kerana guru kelas tidak hadir.

4.6 Buku pemantau kelas – guru mata pelajaran diminta melengkapkan butiran yang
diperlukan sebelum meninggalkan kelas. Guru besar akan membuat semakan buku
tersebut setiap bulan.

Tindakan :Makluman

5. Laporan PK Pentadbiran ( Puan Rafidah bt. Abd Rahman )

5.1 PKSR 2 – telah selesai dijalankan. Markah perlu diisi dalam SAPS sebelum 5 /11/2016.

5.2 Bayaran duit kertas soalan MGB – sekiranya wang PCG dan wang pencetakan kerajaan
mencukupi, wang bayaran MGB akan dipulangkan kepada guru kelas.

5.3 Pemilihan subjek dalam APDM – telah selesai dilakukan untuk semua kelas dengan
bantuan Puan Aishatul Mardhiyah, juru teknik sekolah. Diminta guru kelas sentiasa
kemaskini data murid dalam APDM supaya tidak wujud data yang lama ( out of date ).

5.4 PBPPP – borang keberhasilan yang telah dikemaskini perlu diserahkan kepada penilai
masing-masing secepat mungkin.

5.5 Budaya tutup sekolah – buku budaya tutup sekolah akan diedarkan kepada guru-guru
selepas cuti Deepavali.

5.6 Data PBS perlu diserahkan kepada Puan Jamilah bt. Mohd Daud ( penyelaras PBS )
selewat-lewatnya pada 8/11/2016.

5.7 Dokumen persediaan mengajar – bahagian pentaksiran sekolah perlu dilengkapkan.


Terdapat guru-guru yang tidak menulis apa-apa langsung pada bahagian itu. Diharap guru-
guru yang terlibat dapat berbuat demikian sebelum minggu terakhir persekolahan.
Contoh – penilaian – hasil kerja murid

5.8 Hari Anugerah Kecemerlangan – akan diadakan pada 17/11/2016.

5.8.1 Akan diadakan di dewan terbuka sekolah. Perasmi hari anugerah ialah YB Farid.

5.8.2 Akan diedarkan borang senarai penerima hadiah untuk semua kelas. Semua guru
kelas perlu serahkan kembali borang tersebut kepada Pk 1 selewat-lewatnya pada
27/10/2016.

5.8.3 Rujukan markah untuk hari anugerah berdasarkan markah SAPS.

3
5.8.4 Pada hari tersebut merupakan cuti peristiwa. Hanya murid yang menerima hadiah
sahaja perlu hadir ke sekolah.

5.8.5 Cik Masirah bt. Ghazali dilantik sebagai setiausaha Hari Anugerah Kecemerlangan
2016.

5.8.6 Terdapat tambahan hadiah iaitu untuk kemajuan Linus dan kehadiran penuh.
Kemajuan Linus untuk Bahasa Melayu dan Matematik diberikan kepada murid
tahun 2 dan 3. Manakala untuk Linus Bahsa Inggeris diberikan kepada murid tahun
2, 3 dan 4.

5.8.7 Untuk tahun 2016, hadiah peningkatan prestasi diberi kepada kelas Tekun dan
Rajin. Hanya seorang calon sahaja layak menrima hadiah untuk setiap kelas.

5.8.8 Untuk penerima hadiah kemajuan Linus diserahkan kepada Encik Asrul dan Encik
Habel untuk mengurusnya.

Tindakan : Semua guru

6. Info Guru Besar

6.1 Garis panduan pengurusan majlis, program, acara, pengurangan amalan protokol dan
sambutan di bahagian JPN, PPD dan dibawah KPM – Pemberian cenderamata untuk
perasmi tidak digalakkan.

6.2 Tempoh masa untuk sesuatu majlis ialah antara 90 hingga 120 minit sahaja. Minimumkan
penggunaan murid dalam acara sambutan dan sebagainya.

6.3 Pihak sekolah perlu mengoptimumkan aktiviti dan kegiatan kokurikulum murid sedia ada.

6.4 Bacaan doa untuk sesuatu majlis hanya dibenarkan tiga minit sahaja.

6.5 Pihak perlu memastikan tiada unsur pembaziran dalam penyediaan pentas dan tempat
tetamu .

Tindakan :Makluman

7. Laporan PK HEM ( Puan Sabariah bt. Ali )

7.1 Ucapan terima kasih kepada semua guru atas kerjasama yang diberikan sepanjang tahun
2016.

7.2 Disiplin – ada banyak yang perlu diperbetulkan terutama dari segi kerohanian dan jasmani.

7.3 Pengawas – tanggungjawab pengawas ada sedikit kelonggaran. Di harao tahun hadapan
perlu lebih tegas.

7.4 Ponteng dan keciciran – hanya terdapat seorang murid sahaja yang terlibat dengan kes
ponteng iaitu Intan Nur Syafiqah dari kelas 5 Rajin. Masalah ini akan diatasi dengan
mengadakan lawatan ke rumah murid ini bersama-sama dengan Pk HEM, Guru besar dan
guru B&K.

4
7.5 SPBT – untuk tindakan guru kelas – buku-buku teks akan mula dikutip pada 2 hingga 4
November 2016.

7.6 APDM – diucapkan terima kasih kepada semua guru yang telah mengemaskini data murid
dalam APDM. Terdapat sedikit ralat dan telah dibuat pembetulan.

7.7 KWAPM – semua murid yang layak menerima wang bantuan KWAPM dan eKASIH telah
menerima wang masing-masing.

7.8 Kantin sekolah – akan beroperasi lagi setahun untuk tahun 2017 ( 2+1). Tahun 2018 akan
dikeluarkan tender baharu.

7.9 Anti dadah – diharap tahun 2017 akan ditambah lagi ceramah-ceramah yang sesuai
sebagai garis panduan kepada murid-murid.

7.10 RMT – seramai 46 orang murid meneima RMT. Sebelum ini RMT untuk seorang murid
ialah RM2.50 tetapi untuk tahun 2016 ini terdapat penambahan sebanyak RM1.50 lagi
untuk seorang murid. Ada satu lagi tambahan untuk murid RMT iaitu makanan bijirin tetapi
peruntukan ini setakat ini belum bermula lagi.

7.11 Lawatan sekolah – diuruskan oleh Pn. Haslinda bt. Mohd Noor. Cadangan tarikh iaitu pada
9/11/2016. Lawatan ini sama ada akan dilaksanakan atau tidak bergantung pada
penyertaan murid.

7.12 Projek Susu Sekolah (PSS) – telah dihantar sebanyak 30 karton untuk diberi kepada murid-
murid. Syarat utama PSS ialah tidak boleh dibawa pulang ke rumah seperti sebelum ini.
Murid perlu minum di sekolah pada waktu awal pagi.

7.13 Ucapan terima kasih diucapkan kepada penyelaras tahun 6 iaitu Pn. Nor Azura bt. Abdul
Hamid yang telah menyelesaikan pengisian sekolah feeder dan kawalan untuk murid-murid
tahun 6.

7.14 Untuk tindakan guru kelas – pastikan buku kedatangan murid dilengkapkan dan
dikemaskini seperti biasa sebelum cuti persekolahan 2016.

7.15 Enrolmen murid untuk sekolah pada tahun ini semakin berkurangan iaitu seramai 376
orang murid sahaja termasuk murid prasekolah.
Tindakan : Makluman

8. Laporan PK Kokurikulum ( Puan Nazzatul Ashima bt Abd Rahman)

8.1 PAJSK – diminta guru-guru yang terlibat mengisi data murid sebelum 31/10/2016.

8.2 Hari Kanak-kanak akan diadakan pada 21/10/2016. Diminta semua guru yang terlibat
dengan acara sukaneka tahap 1 dan tahap 2 dapat menjalankan tugas masing-masing
dengan lancar. Hadiah disediakan untuk murid lelaki dan perempuan bagi setiap tahun.

8.3 Hari kokurikulum akan diadakan pada 22/10/2016. Memandangkan pada hari tersebut
guru-guru Pendidikan Islam tiada, berlaku sedikit perubahan dalam senarai jawatankuasa.

8.4 Diminta guru bertugas memaklumkan kepada murid-murid untuk memakai pakaian sukan
pada kedua-dua hari tersebut.

5
8.5 Guru-guru kelas tahap 2 diharap dapat memulangkan kembali buku manual PAJSK
kepada PKKK.

8.6 Diminta guru-guru menyediakan pelan taktikal dan operasi unit masing-masing untuk tahun
2017.

Tindakan : Semua guru

9. Hal-hal lain

9.1 Puan guru besar memaklumkan tentang penilaian pertanian dalam bandar pada
2/11/2016.

9.2 Anugerah Sekolah Hijau – tidak tahu tempat ke berapa tetapi sekolah perlu ada
pembaharuan inovasi untuk bersaing dengan sekolah-sekolah yang bertanding.

9.3 Tresure Hunt MGBBD dan JPN – akan diadakan pada 13/11/2016. Jika ada guru-guru
yang berminat boleh berjumpa dengan guru besar.

9.4 Puan Sumathi – memaklumkan terdapat banyak lampu di kelas 4 Rajin tidak berfungsi.
Keadaan ini mengganggu proses P&P.

9.5 Encik Zuwairi – memaklumkan tentang Jamuan akhir tahun sekolah. Cadangan untuk
dibuat di sekolah terpaksa dibatalkan kerana ada masalah dengan pihak katering. Oleh itu,
dicadangkan 3 tempat untuk diadakan jamuan akhir tahun 2016 iaitu ;

- Hotel Equatorial
- Hotel Olive Tree
- Hotel Bayview
Hasil undian – semua bersetuju untuk diadakan di Hotel Equatorial pada 19/11/2016.

9.6 Encik Habel – memaklumkan tentang ceramah daripada AADK yang akan diadakan pada
4/11/2016 pada pukul 9.00 pagi bertempat di kelas 5 Rajin dan 6 Usaha.

9.7 Encik Habel – memaklumkan tentang jamuan akhir tahun murid tahun 6. Cadangan tarikh
pada 8/11/2016 dan diadakan di dewan terbuka.

9.8 Encik Ikhram – memaklumkan bahawa perjumpaan unit uniform pada hari Rabu diadakan
latihan persembahan untuk Hari Kokurikulum.

9.9 Encik Ikhram – makluman kepada semua guru, iTHINK perlu diselesaikan pada
25/11/2016.

9.10 Encik Asrul – peringatan kepada guru kelas tentang bayaran duit sumbangan PIBG.
Setakat ini hanya 150 orang murid sahaja yang membayar duit sumbangan tersebut.

9.11 Peringatan tentang yuran Kelab Guru – diharap dapat dijelaskan dengan segera.

9.12 Makluman daripada guru besar – peruntukan PCG tambahan telah diturunkan pada
31/10/2016 dan akan dibentangkan dalam mesyuarat JKKS pada 3/11/2016.

6
9.13 Peringatan guru besar tentang keselamatan bangunan pejabat. Telah dilaporkan kepada
pihak JKR. Hasil pemantauan pihak JKR didapati bangunan ini tidak selamat untuk
digunakan.
Tindakan :Semua Guru

10. Ucapan Penangguhan

10.1 Guru besar menyatakan yang setiap kejayaan yang dikecapi tidak mungkin dicapai jika
tidak ada kerjasama dan usaha daripada guru-guru. Beliau juga memohon kemaafan
atas kekilafan yang wujud.

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 5.00 petang.

Disediakan oleh; Disediakan oleh: Disemak oleh;

……………………. ……………………… ……………………………


(ZAINA BT HAMID) (ZARAH BT MAHZAN) (PN. HJH RODZITA BT MD ISA)
Guru Bertugas Mingguan Guru Bertugas Mingguan Guru Besar, SKSR.