Anda di halaman 1dari 3

(2) Untuk menambah sanak saudara

soal ualangan bahasa Indonesia


5.Setelah berusaha belajar lebih giat dan serius, Danang
1:Yang bukan merupakan ciri-ciri pantun adalah …. mendapat peringkat pertama di kelas. Ia sangat senang
a. Setiap baris terdiri atas empat bait karena akan memperoleh hadiah atas prestasinya itu.
b. Bersajak a-b-a-b Pantun yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ...
c. Baris pertama dan kedua berupa sampiran A. Bila kita ingin ke pasar
d. Baris ketiga dan keempat sebagai isi Pasar modern ada di mall
Ayo kita bergiat belajar
2:Sari kelapa buah nira Supaya nilainya maksimal
Nira diolah untuk sedekah B. Kuda poni si kuda kepang
Gembira hati tiada terkira Tubuhnya tinggi larinya cepat
Ibu datang bawa hadiah Riang hati bukan kepalang
Berdasarkan pantun di atas, baris yang merupakan Hadiah prestasi akan didapat
sampiran …. C. Sari kelapa buah nira
a. Sari kelapa buah nira Nira diolah untuk sedekah
b. Nira diolah untuk sedekah Gembira hati tiada terkira
c. Nira diolah untuk sedekah Ibu datang bawa hadiah
Gembiara hati tiada tara D. Pergi ke goa Jatijajar
d. Sari kelapa buah nira Banyak orang bertamasya
Nira diolah untuk sedekah Mari kita giat belajar
Supaya orang tua bahagia

3.Faras sangat gembira, sepeda yang ia impikan selama


6.Perhatikan pantun berikut!
ini menjadi kenyataan. Sepeda itu, hadiah dari Ibu karena
ia mendapat peringkat di kelas. Rumput jadi rakit sederhana
Pantun yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah .... Ringan ada di air tengah
A. Kota Jambi kota beradat […] (1)
Tempat tinggal sanak saudara […] (2)
Mari kita belajar giat
Supaya kelak tidak sengsara Larik yang tepat untuk melengkapi pantun rumpang
tersebut adalah .…
B. Raja buah si raja pisang
Sedap disantap di kala senja A. (1) Bila kamu rajin belajar
Riang hati bukan kepalang (2) Prestasi pasti akan diraih
B. (1) Untuk dapat raih nikmat
Sepeda impian di depan mata
C. Buah duku buah durian (2) Kerja keras dan ibadah
C. (1) Meskipun sedikit harta
Dibeli ibu di pasar kenari
Senang hati dapat undian (2) Jangan lupa bersedekah
Seperti mimpi siang hari D. (1) Jika ingin masuk surga
(2) Mari kita tebalkan iman
D. Ke Selat beli ikan selar
Beli juga tempoyak durian
Jika kita rajin belajar
Prestasi tinggi mudah diraih 7.Perhatikan larik-larik pantun berikut!
1).Mendapat kawan senang rasanya
4.Perhatikan pantun berikut! 2).Bila dimasak dan dimakan
Buah cempedak buah durian 3).Tentu boleh kita berkenalan
Pergi ke pekan naik sepeda 4).Ikan laut enak rasanya
[…] (1) Larik pantun tersebut akan menjadi pantun yang baik bila
[…] (2) disusun dengan urutan . . .
a.4 – 3 – 2 – 1
Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut b.1 – 3 – 2 – 4
adalah … c.4 – 2 – 1 – 3
A. (1) Jangan ragu berbuat baik d.2 – 3 – 1 – 4
(2) Senyum saja sudah ibadah
B. (1) Pikir dulu sebelum bertindak 8.Perhatikan pantun berikut!
(2) Menyesal kemudian tiada guna 1).Pohon jati pohon bambu
2).Tumbuh rimbun menjadi pagar
C. (1) Supaya tidak sesal kemudian 3).Menangis adik di depan . . . .
(2) Diperlukan selalu sikap waspada 4).Melihat ibu pergi ke pasar.
D. (1) Mari kita jalin silaturahmi Kata yang tepat untuk melengkapi pantun agar bersajak
sama dengan larik pertama adalah . . . .
a.pintu
c.taman
b.rumah
d.pagar 13.Perhatikan kutipan syair berikut:
Wahai pemuda kenali dirimu
9.Perhatikan larik-larik pantun berikut! Ialah perahu tamsil tubuhmu
1).Mendapat kawan senang rasanya Tiadalah berapa lama hidupmu
2).Bila dimasak dan dimakan Ke akhirat juga kekal dirimu
3).Tentu boleh kita berkenalan Tema syair diatas adalah . . . .
4).Ikan laut enak rasanya a. Para pemuda harus mengenali dirinya sebaik mungkin
Larik pantun tersebut akan menjadi pantun yang baik bila b. Para pemuda harus mengetahui tamsil dirinya
disusun dengan urutan . . . a.4 – 3 – 2 – 1 c. Para pemuda harus menggunakan waktu hidupnya
b.1 – 3 – 2 – 4 d. Para pemuda harus menyadari bahwa hidup ini
c.4 – 2 – 1 – 3 sementara saja
d.2 – 3 – 1 – 4

10.Perhatikan pantun berikut!


1).Pohon jati pohon bambu
2).Tumbuh rimbun menjadi pagar Rindu Dendan
3).Menangis adik di depan . . . . …
4).Melihat ibu pergi ke pasar. Beta menunggu tidak tersabar,
Kata yang tepat untuk melengkapi pantun agar bersajak Dalam hati berdebar-debar,
sama dengan larik pertama adalah . . . . Rasa rindu tidak terkhabar,
a.pintu c.taman Bila bersua tersenyum lebar.
b.rumah d.pagar Di DWI Maya beta khabarkan,
Rindu di hati beta luahkan,
11.Perhatikan pantun berikut! Khabar tersusun beta tuliskan,
Jalan-jalan ke pinggir pantai Untuk dikongsi bersama rakan.
Lihat bulan sedang purnama Warkah abang sudahlah tamat,
............................................ Rindu di hati terlalu amat,
............................................. Cinta abang di hati tersemat,
Baris yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut Syaaban 1424 tamat.
adalah . . . .
a. Jawablah wahai ayah dan bunda 14.Syair tersebut bertema …
Siapa dia yang tinggi semampai a. Ketuhanan adalah segalanya.
b. Kemanusiaan menjadi maya dalam hati.
b. Kalau ingin lekas pandai c. Cinta kasih mempererat kedamaian hati.
Rajin belajar wajib hukumnya d. Cinta tan ah air diperjuangkan hingga tamat.

c. Jangan suka membeli tapai 15.Pesan yang disampaikan dalam syair tersebut …
Bisa-bisa sakit perutmu a. Jangan gila karena cinta.
b. Jatuh cinta membawa duka.
d. Sungguh indah pemandangan pantai c. Kerinduan seseorang akan menyiksa batin.
Minum teh bersama ayah dan bunda d. Kerinduan seseorang akan terobati dengan menuliskan
surat.

12.Kalau ada sumur di ladang 16.Rindu Dendan


... Puisi berikut ini yang merupakan syair adalah …
... a. Bila kita bersama sudah,
Bolehlah kita berjumpa lagi Dunia ini terlalu in dah,
Kalimat yang tepat untuk melengkapi larik kedua dan Dinda cantik permata bertahta,
ketiga pantun di atas adalah …. Cantik rupa bicara petah.
a. Kita boleh mandi sambil berlari b. Ditenun kain dengan kapas,
Kalau sedang bermain di ladang Bermacam-macam warna ragi,
b. Bolehlah kita menumpang mandi Perahu lilin layar kertas,
Kalau ada umurku panjang Berani kulunggar lautan api.
c. Bolehlah kita menimbanya c. Buah rambutan masak sebuah,
kalau ada uang banyak Kalau dimanakn manis rasanya,
d. Kita akan mandi bersama Nona yang berbaju merah,
Kalau kita mempunyai umur yang panjang Sudahkah ada yang punya?
d. Air dalam bertambah dalam,
Hujan di hulu belum lagi teduh.
Hati dendam bertambah dendam,
Dendam dahulu belum lagi disentuh.

(1) Bersajak a-a-a-a.


(2) Jumlah kata tiap baris bebas
(3) Bait pertama dan kedua merupakan sampiran
(4) Tiap baris terdiri dari 8 sampai 10 suku kata
17.Ciri-ciri syair ditandai oleh nomor . . . .
a. (1) dan (3)
b. (1) dan (4)
c. (2) dan (3)
d. (2) dan (4)

Usaha yang selalu ada


dapat mengubah nasib sengsara
karena Tuhan Maha Pemurah
selalu mendengar doa dan pinta

17.Bait puisi di atas disebut syair dengan alasan berikut,


kecuali . . . .
a. baitnya terdiri atas empat baris
b. setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata
c. terdiri dari sampiran dan isi
d. rima akhir berpola a-a-a-a

18. Apa perbedaan puisi lama dan puisi baru?


19.Tuliskan jenis jenis puisi lama………..
20.Tuliskan ciri ciri pantun……….
21.yang di maksud dengan syair adalah………..
22.Tuliskan ciri ciri syair…………
23. yang di maksud dengan gurindam adalah…
24.tuliskan ciri-ciri gurindam…..
25.Tuliskan macam –macam puisi rakyat……..

Anda mungkin juga menyukai