Anda di halaman 1dari 3

Drama Sunda 6 orang cinta ditolak dukun bertindak

Drama Sunda
’CINTA DITOLAK DUKUN BERTINDAK’’
Adjie Pratama : Mbah.Tomang {Dukun}
Delia Putri Amelia : Najwa
Dianti Pratiwi : Meli
Maelani Risma Pratiwi : Silvi
Muhammad Dani : Pak Budi
Muhammad Rizal Maulid : Bayu

Disakola SMPN 1 TELAGASARI aya 3 orang murid SMP awewe maranehna sahabatan ti
SD nyaeta namina Silvi,Meli sareng Najwa…maranehna keur diuk pas jam istirahat.terus aya
Bayu babaturan sakelasna si Bayu ngalewat
Bayu : [lewat lempang]…
Meli :[nengkas bayu]
Bayu langsung gebis,Silvi,Najwa jeung Meli ge malah seri
Najwa : Punnten punten atuh maneh teh!!
Bayu : emang masalah ieu mah jalan umum [ngomelan Najwa,Meli]
Bayu te boga kawani ngomelan silvi soalna manehna boga rasa ka silvi…[Sora bel asup]
Silvi : Ahh nggeslah urang ka kelas weh tong di dangu si bayu mah,ngges bel
Bayu kesel ka si Silvi,Meli,Najwa.terutamana ka si silvi anu sok cuek ka manehna.Silvi
,Meli,Najwa ninggalkeun si bayu sorangan.Terus,Aya pa budi
Pa budi : Bayu bel ngges asup,kunaon masih aya di dieu??
Bayu : ehh bapa kedap pa bade asup {rewas,ditukangna aya pa budi}
Pa budi : {ngambek}
Bayu : punten ngalangkung pa
Bayu lumpat langsung ka kelas……..
Pa budi ge langsung asup ka kelas ngajar murid muridna……
Pa budi : Assalamualaikum…
Murid : Waalaikumsalam pa
Pa budi : Lamun bel asup kudu langsung asup ka kelas,ulah masih aya wae diluar terutama ka si
bayu
Bayu : Enya apaaaaaaaa
Meli : si bayu mah kitu pa
Najwa : Heeh te sopan te bogaen cepil meren..[seri]
Bayu : SO TAIII!!
Pa budi : entoss tong ribut buka halaman 29 lanjutkeun tugasna!!
Silvi : enya pa
Maranehna diajar..Terus bel nyora…Budi nyamperkeun Silvi
Bayu : Sil,ayena aya waktu luang teu?
Silvi : SORRY slalu sibuk urang mah,
Bayu : Pliss atuh silvi,
Silvi : kumaha ngke weh bye
Silvi angkat nyamperkeun meli sareng Najwa…Bayu ditinggalkeun
Najwa & Meli : si bayu ngomomg naon??
Silvi : teuing.Hayu balik cape dahh!!
Meli : Nyaa hayu
Maranehna balik ka bumina masing masing.Di tengah jalan Bayu ngomong sorangan…
Bayu : Kunaon sih si silvi nolak urang wae padahal urang kurang naon??[mikir,bengong]
Isuk isuk di sakola Aya Si bayu keur nungguan Silvi.Teu lila silvi datang Bayu langsung
nyamperkeun silvi
Bayu : Silvi……Urang resep ka maneh tapi kunaon maneh teu daek narima urang??Urang
kurang naon coba ?
Silvi : MAKSUD ??
Bayu : Maneh can pernah ngahargaan urang
Silvi :Terus???
Bayu : Kunaon siii urang salah naon,urang kurang naon?
Silvi malah angkat ka kelas
Bayu : Silvii….AWAS SIAH [kesel]
Najwa Meli datang nepak bayu
Meli : Awas naon bay??
Bayu : Lain urusan [ninggalkeun meli&Najwa]
Najwa : Useett…Songong banget meli,hayu ah ka kelas
Najwa,Meli mangkat,Bayu nyamperkeun silvi terus ngajak ngobol..
Bayu : Silvi kunaon sih?
Silvi : naon bay???
Najwa : Lamun ditolak nya tong ngarep dei bakal biSa ditarima [nyindir]
Meli : benerr tahh!!
Silvi : dangukeun [seri/senyum]
Bel….Bel balik ngges nyora Murid kaluar angkat ka bumina masing masing.Bayu angkat
lain ka bumina malah datang ka tempat dukun.
Bayu : Mbahh
Mbah : Aya naon jang??
Bayu :aya perlu penting bahh soal cintaa
Mbah : Deuuh..budak letak boga duit baraha sagala cinta,mahal yeuh?? {hahahahaha]
Bayu : Tolong atuh bah urang resep banget ka awewe eta.masalah duit pasti aya!!
Mbah : mana fotona jang?
Bayu :ieu bah {mere foto]
Mbah : [maca mantra bari ngelus foto}…
Mbah : Nggeus isukan hasilna,jang
Bayu : nuhun bah,[mere duit] sakitunya bahh mahi mereunn.
Bayu kaluar,terus aya Pa budi ningali Si bayu tos kaluar ti tempat eta..
Pa budi : Bayu tos kamana?tos naon kaluar ti dinya
Bayu : Ehh pa budi,te naon naon pa.Hayu pa tipayunn [lumpat]
Pa budi : anehh..padahal ieu tempat dukun kunaon si bayu bisa asup kadinya
Kaisukan poena,DIisakola ditempat biasa Silvi,meli,najwa keur diuk bari maca
buku..Terus Silvi ningali si bayu langsung ngagorowan si bayu
Silvi : Bayuu….
Meli : Arek naon sil??
Silvi : kepo kaya mantan
Meli : Idiihh?///
Najwa : Ihh anehh si silvi
Bayu datang….langsung nyamperkeun si silvi
Bayu : Naon silvi??[seri/senyum]
Silvi : Eumm..urang hayang pikir pikir soal omongan bayu anu Kamari
Bayu : Anu mana sii?
Silvi : ihh bayu mah kitu
Bayu :nya nyaa…. ka kantin yuk?
Silvi : YUK!!
Bayu sareng silvi angkat ka kantin,..Meli jeung najwa keur ngobrol terus pa budi datang…….
Meli : si silvi anehh banget
Najwa : nya teu biasa kitu,apaaa?diii guna guna
Maranehna keur ngobrol ditukangna aya Pa budi..Keur ngadangukeun
Pa budi : waduhh te beres atuh
Meli & Najwa : Astagfirr apaa! [rewas/kaget]
Najwa : emang kunaon sii apa?benernya di guna guna?
Pa budi : bisa jadii,Kamari bapa ningali eta si bayu datang ka dukun
Meli : pirakuuu apaa?
Pa budi: benerrr neng.hayu ka dukunna langsungg weh
Najwa : heeh.sakalian te diajar[ yeaaaa]
Pa budi : yehh,kahoyongna,bapa kan pembela kebenran
Pa budi,meli,najwa datang ka tempat dukun.........
Meli : bener ieu pa
Pa budi : nya teu salah pasti ieu
Pa budi : assalamualaikum..Puntenn
Mbah : aya naon?waduh pa guru jeung muridna? Aya naon yeuhh?
Pa budi :aya perryogi. Kamari aya budak lalaki datang kadieunya?awakna leutk, pendek pake
baju sakola biru batik
Mbah : Ohhh,,Etaa heeh aya kunaon emang bapa guru?
Pa budi : wahh teu bener yeuhh pasti nggeus ngaguna guna awewe?teu bener yeuh maneh
dukun!
Mbah : Cuma ngajalankeun tugass
Meli : tapi korbanna sahabat urang!!
Najwa : pokona kudu tanggung jawab
Pa budi: kedap Meli, najwa [suuut].mending Najwa,meli kaluarr ka sakolaan weh
Meli : Tapi paa?
Pa budi : [Suuuutttttt]
Meli jeung Najwa kaluar langsung angkat ka sakola deui…
Pa budi : pokona maneh dukunnya kudu nyelesaikeun ieu masalah pulihkeun deui atuh murid
abdi si Silvi pokona kudu ayeuna
Mbah : duh duh duh aya kituna pa?
Pa budi :wahh kudu dilaporkeun yeuhh
Mbah : Ehh ehh..OKEY kedap pa [maca mantra]sok kaluar enggeus da banjur weh eta awewe
pake cai ieu [merekun cai]
Pa budi kaluar,langsung ka sakola,disakola aya najwa,jeung meli keur nungguan pa budi…….
Najwa & meli :Hayu pa
Najwa : paling aya dikelas soalna nggeus ti kantin
Pa budi,najwa jeung meli nyamperkeun bayu jeung silvi anu keur ngobrol……..
Pa budi : [ngabanjur cai ka silvi]
Silvi : Aduhh pa budi?..
Silvi :ehh kunaon maneh diuk di dieu bayu
Silvi langsung sadar…Pa budi ngajelaskeun ka silvi Kajadiannana…….
Pa budi : si bayu nggeus songong neng,silvi tos diguna guna ka dukun
Meli : bener sil
Silvi : Astagfirr bayuu,urang salah naon bay?
Bayu : Maaf silvi urang teu maksud kitu,maaf pisaan hampura atuh
Najwa : tong di maafkeun nggeus bener bener eta mah silvi,MENDING LAPORKEUN
Pa budi : entos,entos mending silvi maafkeun.Bayu tong kitu lamun cinta ditolak nya tong
bertindak ka dukun…
Bayu : nya atuh pa,Hampura sil!!
Silvi : insyallah di maafkeun J