Anda di halaman 1dari 1

KEMAHIRAN 4.1.1 : Penyatuan himpunan.

Arahan : Lukis dan tulis jumlah benda yang dihimpunkan.

1.

2.

3.

4.