Anda di halaman 1dari 13

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

2016 TAHUN 1

KERTAS 1
Bulatkan jawapan yang betul. (10 markah)

1.
1.Yang manakah benda BUKAN hidup?

A. B.

C. D.

2. 2. Yang manakah benda BUKAN hidup


A. Cendawan
B. Zirafah
C. Orang tua
D. Robot

3. Manusia melihat menggunakan __________________.


A. Mata
B. Telinga
C. Hidung
D. Tangan

4. Apakah nama bentuk objek di bawah?

A. Sfera
B. Silinder
C. Kuboid
D. Kiub

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
2
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
2016 TAHUN 1

5. Antara berikut yang manakah berasa kasar apabila disentuh?

A. B.

C. D.

6 Rajah di bawah menunjukkan dua jenis makanan.


.

Apakah rasa makanan-makanan di atas?

A. Manis
B. Pahit
C. Masam
D. Tawar.

7 Rajah di bawah menunjukkan Siew Ling sedang menggosok baju.

Apakah sifat seterika yang digunakan untuk menggosok baju?

A. Halus
B. Panas
C. Lembut
D. Basah

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
3
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
2016 TAHUN 1

8 Rajah di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan.

Apakah nama tumbuhan di atas?

A. Pokok kelapa
B. Pokok durian
C. Pokok Paku pakis
D. Pokok pisang

9 Rajah di bawah menunjukkan binaan sebuah kenderaan yang tidak


. lengkap.

Apakah brntuk yang sesuai untuk dijadikan tayar.?


A. Kon
B. Sfera
C. Piramid
D. silinder

10. Berikut adalah bahagian-bahagian tubuh haiwan.

 Sesungut
 kaki

Haiwan manakah yang mempunyai bahagian- bahagian tubuh itu?


A. Itik
B. lipas
C. Cicak
D. kuda

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
4
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
2016 TAHUN 1

11. Kebanyakkan tubuh saya berguna kepada manusia. Buah saya


ada air yang sedap diminum. Saya ialah ____________ .

A. pokok durian
B. pokok tebu
C. pokok kelapa
D. pokok rambutan

12. saya ialah daun ______________

A. pokok betik
B. pokok bunga raya
C. pandan
D. pucuk ubi

13. Objek yang tenggelam dalam air ialah _____________.

A. Buah kelapa
B. Rantai emas
C. Kertas plastic
D. Daun kering

14. Pilih pasangan yang mempunyai permukaan sama ciri.

A. Jeli dan kaca


B. Pasir dan cermin
C. Duit syiling dan kiub ais

15. Buah di sebelah mempunyai rasa yang _____________________.

A. Manis
B. Tawar
C. Pedas
D. Pahit
[ Lihat halaman sebelah
SULIT
5
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
2016 TAHUN 1

16. Apakah ciri sepunya bagi ikan dan tengiling?

A. Bersisik
B. Berkaki
C. Mempunyai sirip
D. Mempunyai insang

17. Bentuk yang dipunyai oleh kotak tisu ialah bentuk _____________.

A. sfera
B. segitiga
C. kuboid
D. piramid

18. Rasa AIS adalah ______________ .

A. sejuk
B. licin
C. panas
D. kasar

19. Antara berikut yang manakah berbunyi apabila diketuk?

AA BB

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
6
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
2016 TAHUN 1

20. Dimanakah ayam tinggal ?

A. kolam
B. reban
C. kandang
D. hutan

21. Tumbuhan makankah yang akan membesar dengan sihat?

A B

22. Objek yang manakah dalam gambar dibawah tenggelam?

A. Bunga
B. Batu
C. Daun

23. Bagaimanakah cara sebatang straw ditenggelamkan ?

#SOALAN TAMAT KERTAS 1#


C

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
7
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
2016 TAHUN 1

KERTAS 2

Jawab SEMUA soalan.

SOALAN 1

Warnakan jawapan yang betul.

a) . Akan timbul di permukaan air.

b) Mengeluarkan bunyi ting….ting….ting….

c) rasanya manis masam bila kita makan.

d) Haiwan yang mempunyai tanduk ialah rusa gajah

e) adalah sejenis pokok yang berbunga.

5M

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
8
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
2016 TAHUN 1

SOALAN 2

Padankan dengan betul kenyataan-kenyataan di bawah.

Boleh membantu manusia


a) membuka pintu, ianya
tenggelam di dalam air.

b) Ia tidak menggunakan
kaki untuk bergerak,

c) Sejenis tumbuhan yang


berbuah, mempunyai
daun yang berduri juga
mempunyai bunga
d)

Menyediakan ruang yang


besar untuk membawa
bilangan penumpang
e) yang ramai.

Jangan mendengar bunyi


yang terlalu kuat pada
jarak yang dekat kerana
boleh menyebabkan
kerosakan pada telinga
5M

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
9
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
2016 TAHUN 1

SOALAN 3

Lukis bentuk yang dinyatakan dalam ruagan yang disediakan.

segitiga
bulatan

Segiempat Segiempat
tepat sama

4M

SOALAN 4

A. Tandakan ( / ) berdasarkan bahagian badan .

4M

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
10
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
2016 TAHUN 1

SOALAN 5

Bulatkan gambar

a. Timbulkan Sebiji guli di permukaan air.

b. Tenggelamkan Bulu tangkis di dalam air.

c. Timbulkan Duit di permukaan air.

d. Tenggelamkan Sebatang pensil di dalam air.

4M

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
11
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
2016 TAHUN 1

SOALAN 6

Kelaskan haiwan-haiwan mengikut ciri – cirinya. (8 markah)

Haiwan ini mempunyai


Haiwan ini mempunyai
sesungut
bulu.

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

Haiwan ini mempunyai


Haiwan ini mempunyai
paruh
BAHAGIAN G cengkerang

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

6M

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
12
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
2016 TAHUN 1

SOALAN 7

Isikan tempat kosong

Gambar di sebelah menunjukkan aktiviti


yang dilakukan oleh benda hidup

Senaraikan empat ciri benda hidup

a) ______________________________

b) ______________________________

c) ______________________________

d) ______________________________

4M

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
13
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
2016 TAHUN 1

SOALAN 8

Tuliskan nombor bagi langkah – langkah mematikan computer dengan


betul.

# SOALAN TAMAT #
4M

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
14