Anda di halaman 1dari 5

NOTA SERAH TUGAS

Nama:
RAHAYU BINTI MANAN

Jawatan:
GURU PENYELARAS BESTARI
PPP DG 44

Sekolah:
SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG SEBANG,
78000 ALOR GAJAH, MELAKA.

1
I.
Surat Penyerahan dan Akuan Terima
NOTA SERAH TUGAS
_________________________________________________________________________

a) Saya RAHAYU BINTI MANAN yang memegang jawatan GURU PENYELARAS BESTARI di
Kementerian/ Jabatan/ Sekolah* SK PADANG SEBANG, 78000 ALOR GAJAH, MELAKA
dari tarikh 02.06.2008 hingga 09.06.2017.
bersama-sama ini disertakan Nota Serah Tugas seperti mana diarahkan oleh Jabatan
Perkhidmatan Awam melalui surat Bil. JPA. 193/6/3-4 (20) bertarikh 19 Julai 1985.

Disertakan juga bersama-sama ini Fail Meja/ Manual Prosedur Kerja*

Diserahkan oleh: Disemak oleh:

T/ tangan: ........................................... T/tangan: .................................................

Nama: RAHAYU BINTI MANAN Nama: ......................................................


(Pegawai yang akan bertukar) (Ketua Bahagian/ Unit/ Pengetua/ Guru Besar

b) Adalah saya ................................................................................................................................

yang mengambil alih tugas jawatan ..........................................................................................

di Kementerian/ Jabatan/ Sekolah* ...........................................................................................

mulai tarikh .......................................................................... mengaku telah menerima satu (1)

salinan Nota Serah Tugas dan Fail Meja/ Manual Prosedur Kerja*

Diterima oleh: Disaksikan oleh:

T/ tangan: ........................................... T/tangan: .................................................

Nama: ............................................. Nama: ......................................................


(Pegawai yang akan mengambil alih tugas) (Pegawai Tadbir Kementerian/ Jabatan/ Sekolah)*

II. SENARAI TUGAS DAN JAWATAN


_______________________________________________________________________

2
TUGAS-TUGAS PENTADBIRAN

II.1 Penyelaras Bestari


II.2 Setia usaha HEM
II.3 Guru Kwapm
II.4 Guru Tapem
II.5 Ketua Panitia TMK
II.6 Ketua Panitia Sains Sosial
II.7 Ketua Panitia Dunia Muzik
II.8
II.9 Guru Mata Pelajaran Dunia Sains dan Teknologi Tahun 3
II.10 Guru Mata Pelajaran Sains Tahun 1
2.10 Guru Mata Pelajaran TMK Tahun 4,5 dan 6
2.11 Guru Mata Pelajaran PJPK Tahun 1
2.12uru Mata Pelajaran Dunia Muzik Tahun 2 & 5
2.13 Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Tahun 1

KEGIATAN DAN SUMBANGAN AKTIVITI LUAR

5.1 Persatuan Sukan:


- Guru Penasihat Pengakap
- Penyelaras kelab Komputer

5.2 Pertubuhan/Kesatuan Guru:


- Kesatuan Guru Guru Malaysia Barat

5.3 Sumbangan Kreatif:


- tiada

5.3.1 Jurulatih Utama Prasekolah Kebangsaan:


- tiada

III. KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI


_____________________________________________________________

Tugas-tugas
Rujuk Pautan/Fail/Pegawai
Yang Masih Perkara Tindakan Susulan Catatan
Jabatan Yang Berkaitan
Belum Selesai

1.Kurikulum 1.Fail Pendidikan - Semua fail


Dunia Muzik. kokurikulum
perlu
dikemaskini.

3
2.Fail TMK - Semua fail
kokurikulum
perlu di
kemaskini.

2. Pengurusan 1.Setia usaha HEM - Kemaskini Fail


HEM
2. Kwapm - Pembahagian duit
Kwapm Tahun 2-6
sudah selesai

- Kwapm Tahun 1
akan diteruskan
oleh guru baru

3.Tapem - Permohonan telah


dilakukan hanya
menunggu
pembahagian
Tapem

3. Pengurusan Guru Penyelaras


Bestari
- Kemaskini Fail
1. Fail ICT
- Perlu
memastikan
2. Vle Frog
sentiasa
mencapai KPI.

- Memastikan bil
3. Email 1 Govuc disahkan setiap
bulan oleh
admin.

IV. FAIL MEJA

(Hendaklah disertakan sebagai Lampiran A)


_____________________________________________________________________

- Rujuk Fail Meja -

V. MANUAL PROSEDUR KERJA


(Hendaklah disertakan sebagai Lampiran A 2)

4
________________________________________________________________________

- Tiada -

VI. SENARAI HARTA BENDA PERALATAN PEJABAT DI BAWAH KAWALAN


_____________________________________________________________________

- Tiada -

VII. KEDUDUKAN KEWANGAN/ AKAUN DAN LAIN-LAIN


________________________________________________________________________

- Rujuk Kerani Kewangan -

VIII. HAL-HAL LAIN


________________________________________________________________________

- Tiada -

PERAKUAN PENYERAHAN
_________________________________________________________________________

- Tiada -