Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 5

BAHASA MALAYSIA SJK

Mata Pelajaran Bahasa Malaysia


Kelas 5B
Tarikh (Hari) 26 Februari 2018 (Isnin)
Bilangan murid ___/22 orang
Masa (…minit) 8.40 – 9.40 pagi (60 minit)
Tema Tema 4 Patuhi Arahan dan Peraturan
Tajuk Unit 10 Usah Leka
Standard 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan
Kandungan dan pesanan yang didengar dengan betul.
Standard 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan
Pembelajaran terhadap soalan yang mengandungi kata tanya dan tanpa kata tanya.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Menjawab 3 daripada 5 soalan yang mengandungi kata tanya dengan jawapan
Objektif yang betul secara lisan
2. Menjawab 3 daripada 5 soalan yang tidak mengandungi kata tanya dengan
jawapan yang betul secara lisan
Sistem Bahasa Tatabahasa/ kosa kata
EMK
Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nilai : Kerjasama, Toleransi, Kerajinan
Pengisian Peraturan Sosiobudaya: Kesantunan dan laras bahasa
Kurikulum Kemahiran Berfikir: Menilai, Menjanakan idea
Pembelajaran koperatif: murid menjalankan aktiviti secara berkumpulan
Kecerdasan pelbagai: verbal linguistik, interpersonal
Pembelajaran kontekstual: pengetahuan sedia ada (PSA)
1. Murid diberikan teka-teki tentang pemadam api.
2. Guru berbincang dengan murid tentang teka teki tersebut.
3. Beberapa orang murid diberi soalan tentang keselamatan di rumah.
4. Murid dibimbing untuk memahami cara menjawab soalan yang betul.
5. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan.
6. Kumpulan A diberikan soalan panduan untuk disoal kepada kumpulan B.
7. Kumpulan B menjawab soalan yang disoal.
8. Murid dibimbing untuk menilai jawapan yang dilontarkan selepas setiap sesi soal
Langkah
jawab.
9. Murid yang menjawab soalan secara rasional dan betul akan diberi bintang untuk
dikumpulkan.
10. Peranan soal dan jawab ditukar selepas kesemua murid menanya dan menjawab
soalan.
11. Murid ditunjukkan dialog awan pada skrin interaktif.
12. Murid mengheret dialog (soalan/ jawapan) ke dialog awan yang kosong.
13. Murid diberi latihan melengkapkan dialog secara individu.

Bil Bahan Jumlah Catatan


1. LCD 1 Sekolah
Bahan bantu 2. Pembesar suara 1 Sekolah
mengajar dan 3. Teka teki pemadam api 1
belajar (BBMB) 4. Soalan rangsangan 22
5. Bintang (sticker) 22
6. Lembaran kerja 22

Murid pernah:
Pengetahuan 1. Melihat alat pemadam api di rumah
Sedia Ada
(PSA) Murid pernah belajar:
1. Kata tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya