Anda di halaman 1dari 3

RP 2

NAMA : …………………………........................…………………

TAHUN : ……………………… TARIKH: ............................

Lengkapkan ayat tunggal berdasarkan gambar


KVK.

1.

Ini _____________ biru.

2.

Bapa pandu __________.

3.

Bapa beli ____________ .

4.
Ini _____________ koko.

5. __________ ini laju.

NAMA : …………………………........................…………………
2.
RP 2

TAHUN : ……………………… TARIKH: ............................

Baca ayat di bawah.


( Guru menandakan / untuk bacaan yang betul dan X untuk
murid yang gagal membaca).

1. Ini pen biru Ani.

2. Lan ada bot laju.

3. Bas mini itu baru.

4. Ibu beri kek koko.

5. Din beli satu tin cat

6. Bapa pandu bas mini


ke kota.

NAMA : …………………………........................…………………
3.
RP 2

TAHUN : ……………………… TARIKH: ............................

Suaikan rangkai kata dengan gambar.

kek koko

bas mini

bot laju

pen biru

tin cat

1.