Anda di halaman 1dari 20

8/3/2018 1

8/3/2018 2
• Kelestarian LINUS2.0 merujuk kepada
strategi kerangka kerja persediaan P&P
inklusif yang mengambil kira keupayaan
murid dan memberi penekanan terhadap
keseimbangan antara kandungan KSSR
dengan konstruk program LINUS2.0
(Kursus Kelestarian LINUS2.0, 2015)

8/3/2018 3
Untuk menempatkan semula murid
pemulihan ke kelas arus perdana dalam
kadar yang terpantas.
Sasaran ialah murid-murid yang:
– tidak dapat menyesuaikan diri dalam arus
perdana akibat terlalu lambat menguasai
literasi dan numerasi
– tidak menguasai isi kandungan
pembelajaran dalam arus perdana
8/3/2018 4
•Kurangnya penggabungjalinan dan pertautan antara PdP
program LINUS pemulihan dan kurikulum arus perdana
mengakibatkan jurang penguasaan akademik antara murid
program LINUS dan murid arus perdana semakin besar

•Guru kurang menggunakan pendekatan pelbagai aras


dalam proses penggabungjalinan dan pertautan antara
program LINUS dengan KSSR.

8/3/2018 5
•Guru kurang mengenal pasti kelemahan sebenar murid
secara khusus.

•Guru kurang mahir menggerakkan “titik persamaan”


kandungan program intervensi (konstruk dan kemahiran)
dengan standard pembelajaran yang terdapat dalam konsep
modular KSSR.

8/3/2018 6
8/3/2018 7
Kerangka Kelestarian
Program Pemulihan Khas LINUS2.0
Saringan 1
• Mentadbir Instrumen
• Mengenal pasti masalah
Diagnostik • Analisis ralat

Murid
Pemulihan • Konstruk LINUS
• Kemahiran Pemulihan Murid Arus
Khas Kandungan • Standard Pembelajaran Perdana
(LINUS2.0)
KSSR
•Strategi
•Kaedah
Pedagogi •Pendekatan
•Teknik

•Komunikasi
•Kolaboratif
Kemahiran •Kreativiti
Abad Ke-21 •Pemikiran Kritis

8/3/2018 Saringan 2 8
Mempercepatkan proses perapatan jurang melalui:

•Perancangan intervensi khusus berdasarkan masalah yang dikenal pasti melalui pentadbiran
ujian diagnostik

•Pemilihan kandungan intervensi (mengikut konstruk) berdasarkan tema dan standard


pembelajaran KSSR yang sedang diikuti oleh murid arus perdana

•Penggunaan pelbagai strategi, kaedah, pendekatan dan teknik untuk memenuhi keperluan
murid yang berbeza

•Penerapan kemahiran abad ke-21 dalam perancangan dan pelaksanaan P&P

8/3/2018 9
8/3/2018 10
Contoh Aktiviti Bridging
• Tahun 2
• Tema: Kekeluargaan
• Tajuk: Hari Keluarga
• Diagnostik: masalah menyebut diftong dan vokal berganding
• Pengetahuan sedia ada: sudah menguasai suku kata KV dan
KVK

• Fokus P&P:
Suku kata diftong (K7, Kemahiran 29 dan 1.2.5)
Perkataan dengan suku kata diftong
Perkataan lain dengan suku kata diftong
• Objektif:
1. Menyebut suku kata diftong “ai” dengan tepat
2. Menyebut perkataan diftong “ai” dengan betul dan jelas
3. Membaca suku kata diftong “ai”
4. Membaca perkataan diftong “ai”
8/3/2018 11
Perbincangan berdasarkan gambar
• Guru membimbing murid
untuk menghuraikan
gambar, khasnya kosa kata
perkataan diftong.
• Guru membulatkan gambar
yang mempunyai diftong
“ai”

8/3/2018 12
Perkataan diftong dalam teks KSSR

1. Guru membaca petikan dengan sebutan yang jelas.


2. Guru menerangkan suku kata diftong “ai”.
3. Murid diminta untuk membulatkan perkataan diftong “ai”

8/3/2018 13
Suku kata diftong
• Pelbagai
• Gulai
• Tembikai
Bridging down
Suku kata gai, lai, kai
Dipermudahkan dengan diftong ai
bai, dai, cai, gai, lai, kai, mai, … untuk memperlihatkan pola
diftong
Menggunakan carta selak atau kad imbasan
8/3/2018 14
Perkataan dengan suku kata diftong

Aktiviti sumbangsaran
• lai – gulai, balai, salai
• kai – tembikai, sakai, kailan
• gai – pelbagai,
Pengayaan
• dai – kedai, pandai, sidai Bridging up

• mai – ramai, permai, damai

8/3/2018 16
Pengukuhan
• Permainan ketingting tikar (Seni dalam Pendidikan)

bai dai lai


tai sai mai
wai pai zai
jai gai cai
kai nai rai

8/3/2018 17
Cadangan aktiviti lain
• Dalam kumpulan, cari perkataan yang mempunyai diftong
daripada:
– Keratan akhbar
– Buku teks
– Risalah
– Papan tanda di kawasan sekolah
• Dalam kumpulan, murid menyediakan kamus mini perkataan
yang mempunyai diftong
• Murid membentangkan kamus mini di hadapan kelas
8/3/2018 18
8/3/2018 19
Tugasan
• Dalam kumpulan, rancang satu aktiviti bridging yang sesuai
berdasarkan buku teks arus perdana.
• Tuliskan aktiviti seperti contoh yang diberi dalam bentuk
powerpoint.
• Bentangkan atau membuat simulasi aktiviti.
• 10 minit pembentangan; 5 minit soal jawab

8/3/2018 20