Anda di halaman 1dari 8

PELAN OPERASI PANITIA

Nama Projek Minggu Bahasa Melayu

Objektif Mengadakan pelbagai aktiviti berkaitan Bahasa Melayu

Tempoh Sekali setahun

Kumpulan Sasaran Semua warga sekolah

Guru Terlibat Semua guru Bahasa Melayu

Proses Kerja 1. Kertas kerja – kos (Perbelanjaan)

2. Mesyuarat – Penetapan tarikh,masa dan tempat

3. Pemilihan AJK – Agihan tugas

4. Pelaksanaan Minggu Bahasa Melayu

5. Post mortem

Kekangan Pemantauan Masa

Penilaian Maklum balas selepas pelaksanaan aktiviti

Penambahbaikan Mengadakan perbincangan dan post mortem tentang aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan.

Pemantauan Guru besar dan GPK 1


PELAN OPERASI PANITIA

Nama Projek Bengkel Tatabahasa dan Penulisan Bahasa Melayu (Murid Tahun 5 & 6)

Objektif Meningkatkan peratus pencapaian dari segi kualiti dan kuantiti dalam Pemahaman dan Penulisan.

Tempoh 2 kali setahun

Kumpulan Sasaran Guru – guru mata pelajaran Bahasa Melayu

Guru Terlibat Semua guru Bahasa Melayu

Proses Kerja 1. Kertas kerja – kos (Perbelanjaan)

2. Mesyuarat – Penetapan tarikh,masa dan tempat

3. Pemilihan AJK – Pencalonan penceramah (agihan tugas)

4. Pelaksanaan bengkel

5. Post mortem

Kekangan Pemantauan Masa

Penilaian Maklum balas pada akhir bengkel.

Penambahbaikan Mengumpul dan menjilidkan nota atau bahan edaran bengkel untuk dijadikan rujukan.

Pemantauan Ketua Panitia


PELAN OPERASI PANITIA

Nama Projek Bengkel Pembinaan Rekod Transit PBD

Objektif Menggunakan rekod transit yang berkesan dalam penilaian subjek Bahasa Melayu

Tempoh Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran Guru-guru Bahasa Melayu

Guru Terlibat Semua guru

Proses Kerja 1. Kertas kerja – kos (Perbelanjaan)

2. Mesyuarat – Penetapan tarikh,masa dan tempat

3. Pelaksanaan bengkel

4. Post mortem

Kekangan Pemantauan Masa

Penilaian Maklum balas pada akhir bengkel.

Penambahbaikan Mendokumentasikan instrument penilaian

Pemantauan Guru besar dan GPK 1


PELAN OPERASI PANITIA

Nama Projek Satu Hari Satu Kosa Kata

Objektif Meningkatkan kemahiran penggunaan kosa kata Bahasa Melayu

Tempoh Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran Murid-murid tahun 1 hingga tahun 6

Guru Terlibat Semua guru

Proses Kerja 1. Penyediaan papan tulis dan sudut bacaan bagi setiap kelas

2. Murid membaca kosa kata serta maksudnya berdasarkan maklumat yang ditulis
di sudut kosa kata secara kendiri.

3. Guru memantau dan menyemak kosa kata yang telah ditulis oleh murid.

Kekangan Pemantauan Masa

Penilaian Keputusan pencapaian Bahasa Melayu dalam ujian dan peperiksaan

Penambahbaikan Mewajibkan penggunaan kamus bagi setiap orang murid.

Pemantauan Semua guru Bahasa Melayu


PELAN OPERASI PANITIA

Nama Projek Perhimpunan dalam Bahasa Malaysia

Objektif Menggunakan bahasa Malaysia dalam mengelola perhimpunan

Tempoh Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran Murid Tahap 2

Guru Terlibat Semua guru

Proses Kerja 1. Penyediaan Teks Perhimpunan

2. Menjalankan perhimpunan dalam bahasa Malaysia

3. Refleksi sewaktu PdPc

Kekangan Pemantauan Masa

Penilaian Maklum balas pada akhir perhimpunan

Penambahbaikan Mendokumentasikan teks

Pemantauan Guru besar dan Guru Bertugas


PELAN OPERASI PANITIA

Nama Projek Latihan dan penyertaan Dalam Karnival Bahasa Malaysia

Objektif Mengembangkan bakat berucap dan bercerita

Tempoh Bulan April hingga Jun

Kumpulan Sasaran Murid Tahap 1 dan 2

Guru Terlibat Semua guru Bahasa Malaysia

Proses Kerja 1. Penyediaan teks bercerita tahap 1 dan 2 serta syarahan.

2. Memberi latihan selepas sesi sekolah tamat.

3. Penyertaan dalam pertandingan.

4.Pendokumentasian.

Kekangan Pemantauan Masa latihan

Penilaian Maklum balas setelah tamat pertandingan

Penambahbaikan Bentuk latihan yang diberi

Pemantauan Guru Penolong Kokurikulum


REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

Bil Program Tempoh Tarikh Penilaian Cadangan Catatan


pelaksanaan Pemantauan Keberkesanan Penambahbaikan
Program

1. Minggu Bahasa Melayu Mei Sepanjang


Semester Satu

2. Penyediaan rekod PBD Jan - Oktober Sepanjang


tahun

3. Bengkel Tatabahasa Dan Mei & Ogos Sepanjang


Penulisan tahun

4. Program Bacaan Pagi Jan - Oktober Sepanjang


tahun

5. Program Satu Hari Satu Jan - November Sepanjang


Kosa Kata tahun

6. Perhimpunan dalam Jan - November Sepanjang


Bahasa Malaysia tahun

7. Penyertaan dalam Karnival April - Jun Sepanjang


Bahasa Malaysia. tahun