Anda di halaman 1dari 1

CIRI –CIRI LITERATURE YANG BAIK

I. Lengkap: meliputi semua aspek (angkubah) yang


anda hendak kaji dalam kajian anda.
II. Kemas kini: meliputi kajian-kajian yang mutakhir
tentang topik yang sama
III. Bersepadu: ertinya, sorotan itu dibuat
berdasarkan angkubah yang pernah digunakan
oleh pengaji terdahulu, bukan mengikuti
pengarang demi pengarang.
IV. Kritis: aspek ini sudah disentuh sebentar tadi
Pemilihan: pilihlah artikel-artikel yang betul-betul
relevan dengan topik anda