Anda di halaman 1dari 1

KONTRAK LATIHAN

FIZIK TINGKATAN 5 2017


Bil Tajuk Subtajuk Latihan Jumlah
K1 K2 K3 KBAT
1 Gelombang 1.1 Gelombang 3 1 0 1 5
1.2 Pantulan Gelombang 3 1 1 1 6
1.3 Pembiasan Gelombang 3 1 1 1 6
1.4 Pembelauan Gelombang 3 1 1 1 6
1.5 Interferens Gelombang 3 3 2 1 9
1.6 Gelombang Bunyi 3 2 2 1 8
1.7 Gelombang 3 3 0 1 7
Elektromagnet
2 Elektrik 2.1 Medan Elektrik Dan 3 1 0 1 5
Pengaliran Arus
2.2 Hubungan Antara Arus 3 2 3 2 10
Elektrik Dan Beza Keupayaan
2.3 Litar Sesiri Dan Litar 3 2 1 2 8
Selari
2.4 Daya Gerak Elektrik Dan 3 2 1 2 8
Rintangan Dalam
2.5 Tenaga Dan Kuasa 3 3 0 2 8
Elektrik
3 Keelektromagnetan 3.1 Kesan Magnet Bagi Suatu 3 2 1 1 7
Konduktor Pembawa Arus
3.2 Daya Ke Atas Konduktor 3 2 3 2 10
Pembawa Arus
3.3 Aruhan Electromagnet 3 3 1 1 8
3.4 Transformer 3 2 2 1 8
3.5 Penjana Dan 3 2 1 1 7
Penghantaran Elektrik
4 Elektronik 4.1 Osiloskop Sinar Katod 3 2 1 2 8
4.2 Diod Semikonduktor 3 3 1 2 9
4.3 Transistor 3 3 1 2 9
4.4 Get Logic 3 4 0 3 10
5 Keradioaktifan 5.1 Nukleus Suatu Atom 4 1 1 1 7
5.2 Reputan Radioaktif 4 2 0 3 9
5.3 Penggunaan 4 3 0 3 10
Radioisotope
5.4 Tenaga Nuclear 4 3 0 2 9
5.5 Kepentingan Pengurusan 3 2 0 2 7
Bahan Radioaktif Yang Betul
JUMLAH SOALAN YANG DIBERIKAN 82 56 40 42 220