Anda di halaman 1dari 21

PELAN STRATEGIK, PELAN OPERASI DAN PELAN TAKTIKAL

DUAL LANGUAGE PROGRAMME (DLP)


SEKOLAH KEBANGSAAN -----------------
KOD SEKOLAH.............
2020 -2024
FALSAFAH
SEMANGAT, KEBIJAKSANAAN DAN KEAZAMAN

VISI
MENGANGKAT MARTABAT DAN PRESTASI SEKOLAH KE ARAH SEKOLAH CEMERLANG

MISI
MEMPERKASA SERTA MEMBESTARIKAN SEKOLAH

MOTTO
YAKIN – BOLEH - BERJAYA
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH – SK.............., SARIKEI (PANITIA MATEMATIK) DLP
TAHUN 2020-2024
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1
Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah Dan Guru
1. Peningkatan kemahiran guru dalam (Trends in International Mathematics and Science Study)TIMMS
KPI Pengarah/PPD/Sek dan PISA (The Programme for International Student Assessment Tests).

Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit PANITIA MATEMATIK

Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2020 2021 2022 2023 2024
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang BK (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25101inisiatif atau (Pernyataan indikator
strategik) atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD) yang boleh diukur)

Meningkatkan Pencapaian subjek Memastikan PdP Meningkatkan kesedaran Meningkatkan


kemahiran guru matematik dalam DLP dijalankan dengan dan motivasi murid agar Bilangan murid 30% 50% 60% 70% 80% 100%
untuk memantapkan masih rendah. berkesan melalui mereka dapat menghargai yang mendapat
lagi pembelajaran perkongsian kemahiran potensi yang ada dalam Gred A dalam
murid dalam DLP. dan pengalaman dalam diri mereka. peperiksaan. Khas untuk Tahun 1 2020
kalangan guru.

Mengadakan pelbagai Meningkatkan


aktiviti untuk menarik pertambahan %
minat murid. bilangan murid
yang lulus.

Meningkatkan minat Merancang dan Menambahkan


Peratus murid Tahap murid dalam subjek menjalankan aktiviti yang bilangan murid
Satu yang mendapat matematik DLP dengan menarik dan pelbagai yang mendapat
Tahap Penguasaan yang kerjasama antara semua untuk meningkatkan Tahap
baik masih belum guru. kefahaman murid terhadap Penguasaan 4
memuaskan. kemahiran matematik hingga 6 untuk
Tahap 1
Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2020 2021 2022 2023 2024

Meningkatkan tahap Memberi latihan intensif Meningkatkan


Peratus murid Tahap Dua penguasaan kemahiran kepada pelajar yang bilangan murid
yang mendapat gred A matematik dengan berpotensi untuk yang mendapat
belum memuaskan. mencapai prestasi mendapat Gred A dalam gred A untuk
terbaik dalam semua peperiksaan. murid Tahap 2
peperiksaan menjelang
2024

*taip mana yang berkenaan

Nota Jadual 1:

1. Perlu dibina sekali sahaja bagi tempoh tiga tahun seperti yang telah dipersetujui oleh JPN dan PPD.
2. Jadual sPeCt (school Programme Check tool) dan Analisis Persekitaran (SWOC) perlu disediakan sebelum Jadual 1.
3. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam petak kosong berpandukan penerangan
tertera.
sPeCt Bidang/Unit Kurikulum Akhir Tahun 2019

Isu / Cabaran Dalam Alat Semakan Program Sekolah Program Kecemerlangan Sekolah
Penambahbaikan Sekolah (Susun Eliminate Raise Yang Dilaksanakan (Berdasarkan
Ikut Jurang Terbesar) (Hapuskan) (Tambah) Isu / Cabaran)
 Pihak ibu bapa tidak mengadakan 1. Kolaborasi dengan
 1.
pembelajaran matematik DLP di rumah
  guru dari sekolah lain.
1  Teknik Menjawab UPSR

 Ibubapa menyerahkan 100% anak anak


 2.
kepada pihak sekolah
    2  Seminar Smart Study

 Pendedahan pengetahuan matematik


3. 
dalam BI di peringkat rumah agak rendah
    3  Program Mentor Mentee

Masih ada murid yang belum menguasai BI


4. 
dengan baik
    4  Program Bijak Sifir

 Masih ada segelintir ibubapa yang tidak Reduce Create


5. dapat menghantar anak mereka menghadiri 5  Rekreasi Matematik
kelas intensif. (Kurangkan) (Wujudkan)
1. Klinik Teknik
Menjawab Soalan
      berformat KBAT (DLP)
6  Kelas Bimbingan

       2. Program Galus JPS  

    Sustain (Kekalkan)  

     Teknik Menjawab UPSR    

     Seminar Smart Study    

 Program Mentor Mentee

Program Bijak Sifir

 
CONTOH ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)
BIDANG/UNIT*:KURIKULUM

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman S1- % Kelulusan UPSR meningkat secara W1- Pencapaian UPSR dari segi semua
berterusan A belum capai 20%
S2- Pencapaian matematik dalam UPSR 50% W2-Segelintir guru menghadapi
S3- 100% guru mempunyai pengalaman lebih 5 kekangan peralatan mengajar
tahun W3- Guru tidak dapat menumpu
S4- 100% guru berbudaya kerja positif sepenuhnya P&P kerana terlalu
S5- Kehadiran murid melebihi 95% banyak aktiviti
Luaran S6- Sekolah satu sesi beri peluang laksana aktiviti W4- Tidak cukup guru opsyen
kelas intensif. W5- Masih ada murid kurang
penguasaan BI walaupun telah
melepasi LINUS

(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO

O1- Ibu bapa mementingkan pelajaran anak-anak 1. Meningkatkan pencapaian akademik dengan 3. Meningkatkan pencapaian 6A
mereka kerjasama antara guru dan ibu bapa. melalui pengiktirafan dan insentif
O2- Sokongan kewangan daripada PIBG 2. Meningkatkan penggunaan ICT semasa P&P oleh PIBG
O3- Pihak pentadbir sekolah sering bekerjasama dengan sokongan PIBG
bagi melaksanakan program 3. Meningkatkan murid mendapat Tahap
Penguasaan 4 hingga 6 dalam PBD

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC

C1- Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah sangat 4. Memastikan P&P dijalankan dengan Janakan strategi yang sesuai jika ada
tinggi berkesan melalui perkongsian kemahiran
C2- Masih ada ibu bapa menyerahkan anak dan pengalaman khasnya dalam DLP dalam
mereka 100% ke sekolah kalangan guru
C3- Masih ada ibubapa yang tidak dapat 5. Mengadakan bengkel kemahiran belajar
menghantar anak mereka menghadiri Kelas dan kem kecemerlangan akademik.
Intensif 6. Mengadakan program Mentor Dan Mentee.
C4- Tiada proses pembelajaran di rumah
dilaksanakan oleh ibubapa.
C5- Pengaruh persekitaran yang mengakibatkan
murid terdedah kepada gejala sosial.
C6- Pendedahan pengetahuan matematik DLP di
peringkat rumah agak rendah.
C7- Masih ada murid yang tidak menguasai English
dengan baik.
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH...................., SARIKEI. (PANITIA MATEMATIK) DLP
TAHUN 2020-2024

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah Dan Murid
2. Peningkatan penguasaan menjawab soalan sains UPSR dan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran
KPI Pengarah/PPD/Sek sains DLP.

Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit PANITIA MATEMATIK

Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2020 2021 2022 2023 2024
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang BK (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25101inisiatif atau (Pernyataan indikator
strategik) atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD) yang boleh diukur)

Meningkatkan Pencapaian subjek Memastikan PdP Meningkatkan kesedaran


kemahiran guru matematik DLP masih dijalankan dengan dan motivasi murid agar Meningkatkan 30% 50% 60% 70% 80% 100%
untuk memantapkan rendah. berkesan melalui mereka dapat menghargai Bilangan murid
lagi pembelajaran perkongsian kemahiran potensi yang ada dalam yang mendapat
murid. dan pengalaman dalam diri mereka. Gred A dalam Khas untuk Tahun 1 2020
kalangan guru. peperiksaan.
Mengadakan pelbagai
aktiviti untuk menarik Meningkatkan
minat murid. pertambahan %
bilangan murid
yang lulus.

Meningkatkan minat Merancang dan Menambahkan


Peratus murid Tahap murid dalam subjek menjalankan aktiviti yang bilangan murid
Satu yang mendapat matematik dengan menarik dan pelbagai yang mendapat
Band yang baik masih kerjasama antara semua untuk meningkatkan Tahap
belum memuaskan. guru. kefahaman murid terhadap Penguasaan 4
kemahiran proses hingga 6 untuk
Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2020 2021 2022 2023 2024
matematik (DLP) Tahap 1

Memberi latihan intensif Meningkatkan


kepada pelajar yang bilangan murid
Peratus murid Tahap Dua Meningkatkan tahap berpotensi untuk yang mendapat
yang mendapat gred A penguasaan kemahiran mendapat Gred A dalam gred A untuk
belum memuaskan. proses matematik DLP peperiksaan. murid Tahap 2
dengan mencapai
prestasi terbaik dalam
semua peperiksaan
menjelang 2024

*taip mana yang berkenaan

Nota Jadual 1:

4. Perlu dibina sekali sahaja bagi tempoh tiga tahun seperti yang telah dipersetujui oleh JPN dan PPD.
5. Jadual sPeCt (school Programme Check tool) dan Analisis Persekitaran (SWOC) perlu disediakan sebelum Jadual 1.
6. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam petak kosong berpandukan penerangan
tertera.
PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH – SK........................, SARIKEI. (PANITIA MATEMATIK) DLP
TAHUN 2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah Dan Murid
2. Peningkatan penguasaan menjawab soalan sains UPSR dan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran
KPI Pengarah/PPD/Sek
sains DLP.
Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Strategi Meningkatkan tahap penguasaan Matematik
Bi
Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran
l
1. Minggu Matematik Dalam DLP Menggalakkan Semua Guru 6 - 9 April 2020 Rm100 / PCG Memupuk minat murid Semua Murid
penglibatan Guru Matematik Panitia dalam teknologi sains Tahun 1 - 6,
semua murid Matematik DLP Prasekolah
2. Program Murid Galus dan Meningkatkan Guru Guru 4 Februari Meningkatkan bilangan 30% 50%
Tahun 1(DLP) penguasaan matematik hingga 31 peratus murid lulus dan
murid cara Tahun Enam Oktober 2020 mencapai Tahap
menjawab dan Kelas Penguasaan 3 ke atas.
bahagian B Tahun 1 (DLP)
3. Klinik Teknik Menjawab Soalan Memberi Guru-Guru 15 Julai 2020 Rm100 / PCG Meningkatkan bilangan 30% 50%
KBAT DLP pendedahan Matematik Panitia murid DLP mendapat
dan bimbingan Tahun 1 Matematik Tahap Penguasaan 4 – 6
kepada murid
near miss
Tahap
Penguasaan 3
4. Kuiz Matematik DLP Meningkatkan Semua Guru April hingga Rm150 / PCG Mendedahkan 30% 50%
penguasaan guru Matematik Ogos 2020 Panitia pengetahuan menjawab
murid dengan Matematik soalan matematik DLP
mencapai dan meningkatkan
prestasi bilangan murid yang
terbaik dalam mendapat Tahap
peperiksaan Penguasaan 4 – 6.
dan ujian
menjelang
2024
5. Rekreasi Matematik (DLP) Mengukuhkan Semua Guru 2 Januari Rm100 / PCG Mengasah kemahiran 30% 50%
kemahiran Guru Matematik hingga 14 Panitia matematik dalam DLP
Saintifik murid November 2020 Matematik secara hands on supaya
melalui aktiviti murid lebih mengingat
eksperimen. kemahiran matematik
Nota Jadual 2:

1. Perlu dibina setiap tahun.


2. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah pencapaian sebenar dari
tahun sebelumnya.
3. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6 dalam SKPM.
4. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak kosong.
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH – SK..........................., SARIKEI (PANITIA MATEMATIK) DLP TAHUN 2020

Sektor/PPD/Sekola
JADUAL 3
h
Bidang/Unit PANITIA MATEMATIK JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Minggu Matematik Dalam DLP
Objektif Menggalakkan penglibatan semua murid termasuk kelas DLP
Tempoh 6 -9 April 2020
Kumpulan Murid Tahun Satu – Enam dan Prasekolah
Sasaran
Tanggungjawab Nama guru
Proses Kerja 1. Taklimat program pada 9 Mac 2020.
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Bahan keperluan- Alat Tulis dan hadiah murid @ RM100

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang)
baikan
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH - SK ________________ (PANITIA MATEMATIK) DLP TAHUN 2020

Sektor/PPD/Sekola
JADUAL 3
h
Bidang/Unit PANITIA MATEMATIK JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Program Murid Galus dan Tahun 1(DLP)
Objektif Meningkatkan penguasaan murid cara menjawab bahagian B
Tempoh 4 Februari hingga 31 Ogos 2020
Kumpulan Murid Tahun Enam dan Tahun 1(DLP)
Sasaran
Tanggungjawab Nama Guru..........
Proses Kerja 1. Taklimat program pada 1.1.2020 bersama dengan mesyuarat Kurikulum 1/2020.
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Bahan keperluan- kertas A4

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang)
baikan
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH – SK________________ (PANITIA MATEMATIK) DLP TAHUN 2020

Sektor/PPD/Sekolah JADUAL 3
Bidang/Unit JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Klinik Teknik Menjawab Soalan KBAT DLP
Objektif Memberi pendedahan dan bimbingan kepada murid near miss Tahap Penguasaan 3
Tarikh/Tempoh 15 Julai 2020
Kumpulan Sasaran Murid Murid Tahun 1(DLP)
Tanggungjawab Nama Guru
Proses Kerja 1.Taklimat program diadakan pada 29 Jun 2020
2.Perbincangan pelaksanaan
3.Pelaksanaan aktiviti
4.Bahan keperluan- kertas A4, alat tulis 33 orang murid @RM100

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-
baikan
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH – SK_____________ (PANITIA MATEMATIK ) DLP TAHUN 2020

Sektor/PPD/Sekola
JADUAL 3
h
Bidang/Unit PANITIA MATEMATIK JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Kuiz Matematik DLP
Objektif Meningkatkan penguasaan murid dengan mencapai prestasi terbaik dalam peperiksaan dan ujian menjelang 2024
Tempoh April hingga Ogos 2020
Kumpulan Murid Tahun Satu (DLP) - Enam
Sasaran
Tanggungjawab Nama Guru
Proses Kerja 1. Taklimat program pada 9 Mac 2020.
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Bahan keperluan- kertas A4 x 6 Set soalan @RM150

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang)
baikan
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH – SK_______________ (PANITIA MATEMATIK) DLP TAHUN 2020

Sektor/PPD/Sekola
JADUAL 3
h
Bidang/Unit PANITIA MATEMATIK JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Rekreasi Matematik (DLP)
Objektif Mengukuhkan Kemahiran Saintifik murid melalui aktiviti eksperimen.
Tempoh 2 Januari hingga 14 November 2020
Kumpulan Murid Tahun Satu (DLP) – Tahun Enam
Sasaran
Tanggungjawab Nama Guru
Proses Kerja 1. Taklimat program pada 17 Januari 2020
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Bahan keperluan- kertas A4 x 6 kelas @RM100

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang)
baikan
Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

Nota Jadual 3:

1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH
SK........................, SARIKEI(PANITIA MATEMATIK) DLP TAHUN 2020

Sektor/PPD/Sekolah SK _________________ JADUAL 4


Bidang/Unit Kurikulum / PANITIA SAINS JPS/SJK-PS/04
Penilaian
Tempoh Tarikh Cadangan
Bil Program/Projek Keberkesanan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Penambahbaikan
Program
1 Minggu Matematik 6 - 9 April 2020 .
Dalam DLP
2 Program Murid 4 - 31 Ogos
Galus DLP 2020
3 Klinik Teknik 15 Julai 2020
Menjawab Soalan
KBAT DLP
4 Kuiz Matematik April - Ogos
DLP 2020
5 Rekreasi 2 Januari
Matematik (DLP) hingga 14
November
2020

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI – SK-------------------------, SARIKEI (PANITIA MATEMATIK) DLP TAHUN 2020-2024

JADUAL 5
MENGANGKAT MARTABAT DAN PRESTASI
MISI MEMPERKASA SERTA MEMBESTARIKAN SEKOLAH VISI
SEKOLAH KE ARAH SEKOLAH CEMERLANG JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SK ___________________
Kurikulum / PANITIA MATEMATIK
Bidang/Unit
Sasaran Prestasi Inisiatif/Tindakan, Prestasi Sebenar
Matlamat/Objektif KPI Program/Projek
TOV 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Catatan
Menambahkan bilangan Meningkatkan
potensi murid mendapat Bilangan murid
gred A yang mendapat 30 50 60 70 80 100 Kuiz Matematik DLP
Gred A dalam
peperiksaan.
Meningkatkan Meningkatkan
Penguasaan Murid pertambahan %
bilangan murid 70 80 Klinik Teknik Menjawab
Dengan Mencapai 30 50 60 100
yang lulus. Soalan KBAT DLP
Prestasi Terbaik Dalam
Peperiksaan Dan Ujian.
Menambahkan
Menggalakkan penglibatan bilangan murid
Minggu Matematik Dalam
semua murid yang mendapat 30 50 60 70 80 100
DLP
Band 4 hingga 6
untuk Tahap 1.
Meningkatkan
Meningkatkan penguasaan bilangan murid
murid cara menjawab yang mendapat 30 50 60 70 80 100 Program Murid Galus DLP
bahagian B gred A untuk
murid Tahap 2
Mengasah kemahiran
Matematik secara
Mengukuhkan penguasaan
hands on supaya 70 80
Kemahiran Matematik
murid lebih 30 50 60 100 Rekreasi Matematik
murid melalui aktiviti
mengingat
rekreasi Matematik
kemahiran
matematik
Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan:

Nota Jadual 5:

1. Maklumat sasaran dari Jadual 1, nama program/aktiviti yang telah dijalankan dan prestasi pencapaian sebenar (seperti penilaian dalam jadual 4) perlu diisi dalam Jadual 5 seperti
contoh pada barisan pertama.
2. Ulasan yang sesuai terutamanya bila sasaran tidak dicapai perlu diberikan oleh pelaksana program/aktiviti.

Anda mungkin juga menyukai