Anda di halaman 1dari 2

Kemahiran Menulis Tahun Satu

Standard 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara
Kandungan (SK) mekanis dengan betul dan kemas.
Standard 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.
Pembelajaran
(SP)
Penerangan Ayat tunggal
 Ayat yang mengandungi satu klausa sahaja, iaitu yang
mempunyai satu konstituen subjek dan satu konstituen
predikat.

Aktiviti 1. Guru menerangkan secara menyeluruh tentang ayat tunggal


kepada murid dalam bentuk video.
2. Guru akan memberikan contoh gambar rangsangan dan
membina beberapa ayat tunggal bersama-sama murid.
3. Guru mengasingkan gambar rangsangan tersebut kepada
beberapa bahagian untuk memudahkan murid untuk
membuat ayat tunggal.
4. Seterusnya, guru menyediakan beberapa kad imbasan kata
nama dan kata kerja.
5. Guru akan mula membuat ayat tunggal yang pertama
berdasarkan gambar pada bahagian satu menggunakan kad
imbasan tersebut.
6. Guru memanggil beberapa murid yang lain untuk
menyambung ayat-ayat yang seterusnya di hadapan
menggunakan bahan yang diberi.
7. Seterusnya, guru akan memberi satu gambar rangsangan
yang baru kepada murid.
8. Gambar tersebut diagihkan kepada setiap murid dan
ditampal pada buku latihan mereka.
9. Setiap murid perlu membuat lima ayat tunggal berdasarkan
gambar tersebut pada buku latihan mereka.
10. Beberapa minit kemudian, guru perlu menyemak setiap buku
dan memperbetulkan setiap kesilapan yang dilakukan.
11. Murid-murid akan menulis ayat dalam buku latihan garis tiga.
Kemahiran Menulis Tahun Satu

Ali Sedang mengumpulkan Sedang


sampah sarap

Siti dan membersihkan


Aminah longkang
Sedang

membersihkan Sedang
Ahmad membuang sampah
tingkap
ke dalam plastik
sampah
Fatimah dan
Abu