Anda di halaman 1dari 6

Borang PPM1(A)

PENDAFTARAN AHLI BAGI TAHUN 2019 Agama (Ag) Keturunan (K) Jantina (J)
I = Islam M = Melayu L = Lelaki
Kumpulan : No. Pendaftaran : B = Buddhist C = Cina P = Perempuan
Daerah : K = Kristian I = India
Nama Sekolah/IPG/Universiti : Negeri : PPM KLMIPG H = Hindu K = Kadazan
L = Lain-lain D = Dayak
PERSEKUTUAN PENGAKAP TH - Tahun BL - Bulan HR - Hari
MALAYSIA Telefon : Poskod :
PEMIMPIN KOSONGKAN
Tarikh Lahir No KP Baru/ Pangkat dalam Tauliah NO. DAFTAR KEAHLIAN
BIL Nama Penuh (Huruf Besar) Lama/S.Beranak K J Ag Alamat Sekolah/Rumah Poskod Bayaran Kumpulan
TH BL HR Tetap Sementara (1 tahun / 3 Tahun)
1 G-
2 G-
3 G-
4 G-
5 G-
6 G-
7 G-
8 G-
PENGAKAP KOSONGKAN
Tarikh Lahir No KP Baru/ Pangkat dalam Tauliah NO. DAFTAR KEAHLIAN
BIL Nama Penuh (Huruf Besar) K J Ag Alamat Sekolah/Rumah Poskod Bayaran
TH BL HR Lama/S.Beranak Kumpulan Tetap Sementara (1 tahun/3 Tahun)
1 G-
2 G-
3 G-
4 G-
5 G-
6 G-
7 G-
8 G-
9 G-
10 G-
11 G-
12 G-
13 G-
14 G-
15 G-
16 G-

1/6
Borang PPM1(A)

PENGAKAP KOSONGKAN
Tarikh Lahir No KP Baru/ Pangkat dalam Tauliah NO. DAFTAR KEAHLIAN
BIL Nama Penuh (Huruf Besar) K J Ag Alamat Sekolah/Rumah Poskod Bayaran
TH BL HR Lama/S.Beranak Kumpulan Tetap Sementara (1 tahun/3 Tahun)
17 G-
18 G-
19 G-
20 G-
21 G-
22 G-
23 G-
24 G-
25 G-
26 G-
27 G-
28 G-
29 G-
30 G-
31 G-
32 G-
33 G-
34 G-
35 G-
36 G-
37 G-
38 G-
39 G-
40 G-
41 G-
42 G-
43 G-
44 G-
45 G-
46 G-
47 G-
48 G-
49 G-
50 G-
51 G-
52 G-
53 G-

2/6
Borang PPM1(A)

PENGAKAP KOSONGKAN
Tarikh Lahir No KP Baru/ Pangkat dalam Tauliah NO. DAFTAR KEAHLIAN
BIL Nama Penuh (Huruf Besar) K J Ag Alamat Sekolah/Rumah Poskod Bayaran
TH BL HR Lama/S.Beranak Kumpulan Tetap Sementara (1 tahun/3 Tahun)
54 G-
55 G-
56 G-
57 G-
58 G-
59 G-
AHLI BIASA ( ahli yang tidak berpakaian seragam) KOSONGKAN
Tarikh Lahir No KP Baru/ Pangkat dalam Tauliah NO. DAFTAR KEAHLIAN
BIL Nama Penuh (Huruf Besar) K J Ag Alamat Sekolah/Rumah Poskod Bayaran
TH BL HR Lama/S.Beranak Kumpulan Tetap Sementara (1 Tahun/3 Tahun)
G-
G-
* SILA TAMBAH RUANG JIKA RUANG DISEDIAKAN TIDAK MENCUKUPI JUMLAH RM : RM0.00
PENYATA PUNGUTAN : Penyata Pungutan ini mesti dimasukkan dalam borang Kawalan (PPM-1(B) )
1. Yuran Pemimpin orang x RM___ = (RM10.00 setahun)

2. Yuran Penolong Pemimpin orang x RM___ = (RM10.00 setahun)

3. Yuran Ahli Biasa orang x RM___ = (RM10.00 setahun) NAMA / T.t Pemimpin yang NAMA / T.t Kuasa Penganjur
JUMLAH orang Menjaga Kumpulan Cop :
Tarikh : Tarikh :
JUMLAH BESAR = RM0.00

3/6
Borang PPM 1(B)
BORANG KAWALAN - (Penyata lengkap pungutan yuran dan perangkaan ahli bagi tahun 2019) [Kegunaan PPM KLMIPG]

Kumpulan : PPM Daerah :


No. Pendaftaran :
Nama Sekolah/IPG/Universiti : Negeri : PPM KLMIPG
PERSEKUTUAN PENGAKAP
MALAYSIA Telefon : Poskod :

Perangkaan semua ahli mengikut kaum


Bumiputra Bumiputra Jumlah
Bil Unit Keahlian Melayu Cina India Lain-lain Jumlah Ahli Jumlah Pungutan Jumlah
Besar Kadar Yuran oleh PPM Bayaran
(Islam) (Bukan Islam) Kepada
seorang ahli KLMIPG
mengikut PPM
L P L P L P L P L P L P L P unit 3 TAHUN 3 TAHUN
Kumpulan
1 Pengakap Kanak-Kanak
2 Pengakap Muda
3 Pengakap Remaja
4 Pengakap Kelana
5 Penolong Pemimpin 0 0 0
6 Pemimpin
7 Penolong Pesuruhjaya 0 0 0
8 Pesuruhjaya 0 0 0
9 Ahli Biasa 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RM0.00 RM0.00

Bayaran : Bersama-sama ini disertakan Cek/Kiriman Wang/Wang Pos Malaysia

No : bernilai RM

Tarikh :
NAMA/ T.t. NAMA/T.t.
Kuasa Penganjur Pesuruhjaya Pengakap Daerah

Kadar yuran tahunan ialah RM10.00 (Penolong Pemimpin, Pemimpin, Penolong Pesuruhjaya, Ahli Biasa dan ke atas).
Agihan seperti berikut :
JUMLAH PPM HQ PPM KLMIPG * PPM KLMIPG = Negeri
1 tahun RM10.00 RM5.00 RM5.00
2 tahun RM20.00 RM10.00 RM10.00
3 tahun RM30.00 RM15.00 RM15.00
4 tahun RM40.00 RM20.00 RM20.00
5 tahun RM50.00 RM25.00 RM25.00
* sila semak jumlah bayaran

* sila semak jumlah bayaran


* sila semak jumlah bayaran