Anda di halaman 1dari 3

Program & Aktiviti Objektif Sasaran Masa & Tempoh Tindakan Kos Catatan

Pelaksanaan
1. Program Bulan  Meningkatkan  Pelajar  Oktober/      
Bahasa kemahiran berbahasa sekolah November
para pelajar    
 Guru
 Melatih pelajar dalam    
pengucapan awam
Panitia Bahasa RM200
 Mencungkil bakat Melayu,
yang boleh
dipertengahkan
dalam aktiviti bahasa
di pelbagai peringkat.

2. Program  Melatih para peserta  Pelajar  April      Latihan


koakademik bahasa dalam berhadapan sekolah lebih awal
Melayu dengan penonton dan     bagi
peserta daripada memudahka
- pidato pihak lawan.     n pencarian
 Melatih murid dalam bakat
- deklamasi puisi pengucapan awam Panitia Bahasa
 Mencungkil bakat Melayu
- shahiba

- bercerita

- syarahan

1
3. Program Cakna  Lebih ramai pelajar  Guru –  Januari – Guru bahasa    
Bahasa menggunakan bahasa guru Oktober
dengan betul  
 Diadakan semasa  Pengajaran dan  Pelajar
perhimpunan pagi pembelajaran sekolah  
dijalankan dengan
menggunakan bahasa  
yang betul
 Melatih pelajar dalam  
menggunakan kosa
kata yang betul  

  

4.  Membantu murid  Guru  April – Guru bahasa -


yang lemah dengan Tahap 2 November
dibantu oleh murid
yang cemerlang
 Mendekatkan lagi
guru dengan murid
yang lemah

5.  Latihan intensif  Guru  September – Guru bahasa


untuk murid yang bahasa November
lemah Melayu

2
 Membantu murid  Murid
yang lemah dalam Tingkatan
mengarang dan Lima
tatabahasa
 Rakan cemerlang
membantu rakan
yang lemah

6. PdP Maya  Mendedahkan murid  Murid  Januari - Guru mata


dengan lebih cepat Tahap 2 November pelajaran
 Guru memberi  Murid lebih berminat
maklumat dan lebih banyak
berkaitan persoalan
tatabahasa yang  Guru mata
diperoleh melalui pelajaran
alam maya
contohnya
‘whatssup’

Anda mungkin juga menyukai