Anda di halaman 1dari 3

&INST

TITLE = C:\Users\ASUS\Desktop\datawinstep.prn
PERSON = Person ; persons are ...
ITEM = Item ; items are ...
ITEM1 = 4 ; column of response to first item in data record
NI = 29 ; number of items
NAME1 = 1 ; column of first character of person identifying label
NAMELEN = 3 ; length of person label
XWIDE = 1 ; number of columns per item response
CODES = ABCD ; valid codes in data file
UIMEAN = 0 ; item mean for local origin
USCALE = 1 ; user scaling for logits
UDECIM = 2 ; reported decimal places for user scaling
KEY1 = BAABCDDCCDCADCDBCAABDACAABCBA ; key for MCQ scoring

&END
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
END LABELS
001CBBBADBDCABDDAABCADBDBDADDCCB
002ACAACDDBCDAADBDBDCABAABCADAAA
003CAAAADAACDAADCDBDABADACAABAAB
004BAAACDDCBDCDDCDBCCBBBABAACABB
005ABBBADBCADAADCDABCABAABAACADC
006BAABCDDDBDCADCAACAABCAABACDBA
007BABAACADBDCDDCDBCDBAAAAAADCBD
008BAABADDDBDCADCDBCAAAAAAAADACA
009BCBADDDACDAADCAACABBADAAADCBB
010ADBDCDABBDDBDADCCBCDACAAACBAB
011ADBBCDDACDBADBDBCAACDCBAABBCB
012BBCCBDAACDDAACAACCBCACDAADBBD
013ADBBCDDACBAADBDBCAACABBCABCBC
014BDABCDDDCDCDDCBBCACBAACDABBBA
015ABBACADBBDABACDDCDBADDCDAAADA
016BCBCADDCBDCAAADACBBBCACDACDBA
017BAABCDDCCDCADCDBCAABDACAACDBA
018BBCBCDDCCDCADCDDCBABDACDAACBB
019BDBBCDDABDADDCDBDABCAADDACABB
020BDBADCDCBDCADBDBBDABBDAAABABA
021BDBDDCBACDDADCAABCBAACBBACAAA
022BDABBDDDADBDDCBDBABBBAAAADADA
023BCACAADBABACDCBDBCCAABCBACCCB
024ABACBDAACDAADCBBACABDABDACCCB
025ABACBDDCACBBDCCABBBBCADBDBABD
026AAAACDDCADCDDCDBCABBADAAAABBA
027CBADABBBADDAABCCBCCCBCBDABDCB
028BAAAADDABDBDDDBACBDBAABDABABB
029ABCADBCACDADACACBCBDCCBAABAAD
030BABACDDCCDCADCBBCAABAABBABCBA
031ACBADDABCACCDBCADDBACBCBCBCBD
032BAABADDCBDCCDCAACABABACAABBBA
033ABABDDDBADDADCDBCAACABAACDABD
034ADAAADAACDCADCBBDBCBBACAAACBA
035BAAACDDBCDCADCABCBABAAADAABCB
036BAAACDDCCDCADCDBCAABDACDDDCBA
037BAAADDAACDCACCDBCAABCABBACABA
038BAAACDDCCDCADCDBCAABDACDADCBA
039ACAABCDCBDADDDADAABABAADAAABB
040BAABCDDCCDCADCDBBAABBACAABCBD
041ABBBACDDADDDACABDAACBCBAACAAB
042ABAAACDCADCADADBABBCBAAAABBDA
043DBAAADCBADCABCBDAACBADAACBABA
044ABAACCDDADCAACAAADAADBAACDABB
045CABBDDDCBDDCDCDACDBCBACDACBCA
046DABDDCBBADCACABCBBACBBDACBCCD
047BCACBCAACDADDCABCDABBABACDAAB
048ABDCBADBADCADABAABABABDABAADA
049ABBBADDAADDDDADDBDBADDBDADCDA
050BDAAACDCADACBCABBCAABDBDABCDA
051ADBBDDABADBADBCBBCADADBAACADD
052ADAADDBCCDBADCAACADBABAACCABA
053BADACADBCADBDABCBBDADAABACDBA
054ACCBDACBADBADBCAACBDACABDABDA
055BAADBADBCADDBDCBCABACDBADCBAC
056BAACADCDCDCADCDBCBADCCACABAAB
057BAABACCCDBACCCBCCDABCAABACABB
058BAAADDCBCDCDACDCAABCBDBDABCCA
059AAAADDABBAADDCABBBDABABABDABA
060ABBBADDABDDBDABACDABBBCDABAAB
061ABBAADDCADDADACCCDBBABBCABCBB
062ABAADCDACDADDCBBACBBCAABABABB
063ABBAADBDBDDADCBACDBBCABCABCBB
064ABABBDDCCDCBDCABBCBBAABAADBBC
065AAABADDCCDAADCDBCCABDAACABBBB
066BBBAADDACDDBDCABBADBDCADAABBA
067ABAACCBCADADDCDCBCCABADAABAAC
068ABCCACACCABCDDABACABCBDDADACA
069BCACADDACCCCDCDBCCBBAACAADACA
070ACCBABCBADDCBAABDCABCCAADAAAA
071BACBADDBCDCCDCBCBCBBCABADCCBA
072BBCCDDDCADDADDADBAABAABAACAAA
073BBBBADDCCDCADADDDADBCAADABBBA
074CAADBCDABACCDBABACABADADADABA
075BDADADDACDCADBBBDCBBAACDACABB
076ACBABDCAADCDACCBACBBADBAABDDA
077BCACBDAAADDDDBABCCABCCAAABCBB
078BACACABCABBACADADBBAAABACAACB
079BBADADAACADCDCBBCDDABDBAACBBD
080BABDADDCADCADCABBCBBBADAABCCA
081DCBBADACCDCAACCBBCBAAABDDCADA
082BBACADDDAACADCDDDABCADCADCACA
083CBACDABACDDCDCBACACADCDCAAAAA
084DBAABCAABDDDDCDAAABBAABAAAAAB
085BDABABDAADDABABAACBBDAAACCCBB
086BCABDDACADCDCAABCCBADADAABADA
087BAABCADACDDCDBCAAABBADAAADACB
088ABAABCACACBADDCDCCBCCDAACDCAD
089DBDCADDABDCBDADBBCACDAAAACDBB
090ADCDAAADACCDDCDCDDCBABDACDAAB
091ABABAACDDDAABABCDBDABCAADDDAC
092CCAABCCABACDCAABDBBDABBDAABAB
093BADACCBCAABDDBCCAABCBAACBBAAB
094ADCDDCBABDACDDCCBDBABBBAAACAA
095BDCDBDABCAADDCDCBDBCCAABCBAAA
096CDBDBBDABBDAACDCBBACABDABDDBC
097DDCAABCBAACBBDDCCABBBBCADBBBA
098ADCBDBABBBAAADAACAABBBADADCDA
099CDCBDBCCAABCBADBDAABBADBCBCCA
100BDCBBACABDABDABDDABAAABCAACBB