Anda di halaman 1dari 7

PKSR 3/2011 TAHUN 3 NAMA : _____________________________ KELAS : 3 BESTARI Bulatkan jawapan yang betul.

1 Monyet itu sedang ____________ pokok kelapa itu. A memanjat B mendaki C menaiki D bergayut Kapal tangki itu singgah di ___________. A stesen B pelabuhan C lapangan terbang D perhentian Banduan-banduan itu ditahan di dalam ____________. A makmal B pentas C istana D penjara Kereta-kereta yang rosak dihantar ke __________ untuk di baiki. A bengkel B kilang C zoo D klinik

Pilih perkataan yang berlawanan. 5 Pak Dolah dapat menangkap burung itu. A menawan B memburu C melepaskan D menembak

Budak gemuk itu tidak kuat. A gagah B lemah


1

C sakit 7

D berani

Ikan-ikan dalam akuarium itu mati. A hidup B segar C wafat D tumbuh Keadaan negeri itu tidak aman. A damai B senang C susah D huru-hara Baju budak itu basah terkena hujan. A lembab B kering C panas D sejuk

Pilih kata gandaan yang paling sesuai. 10 Bangunan-bangunan di bandar raya itu ___________ belaka. A pendek-pendek B hodoh-hodoh C tinggi-tinggi D dalam-dalam 11 Kakinya _________ kerana duduk terlalu lama. A semut-semut B anai-anai C kuda-kuda D layang-layang

12 Di kebunnya ditanam ________ bunga. A daun-daun B batang-batang C tangkai-tangkai D pokok-pokok 13 ________ suka merosakkan harta benda kita. A lalat-lalat B anai-anai C labah-labah D sumpah-sumpah

14 Cahaya ___________ di jalan raya sungguh terang ketika malam. A api-api B bola-bola
2

C lampu-lampu

D kuang-kunang

Pilih kata penghubung yang paling sesuai bagi setiap butiran itu. 15 Ali ___________ bapanya pergi ke pasar. A dan B jika C sebab D tetapi 16 Budak kecil itu ___________ berani. A serta B tetapi C apabila D atau 17 Awak mahu minum teh __________ milo? A dan B sambil C kerana D atau 18 Budak itu membaca ___________ makan kuih. A atau B sambil C lalu D supaya 19 Rajin-rajinlah belajar ___________ lekas pandai. A sebab B dan C supaya D kalau Setiap butiran di bawah ini diikuti oleh empat perkataan berimbuhan. Pilih perkataan yang paling sesuai bagi setiap butiran itu. 20 Linda _________ keluarganya pergi ke India. A tersama-sama B bersama-sama C menyama-nyama D penyama-nyama

21 Emak _________ air yang sejuk itu. A dipanaskan B memanas


3

C memanaskan

D berpanas

22 __________ di Singapura sangat tinggi. A bangunan B pembangunan C dibangunkan D membangun 23 Kakinya luka kerana ___________ kaca. A memijak B berpijak C dipijak D terpijak 24 ___________bola itu telah patah. A dipukul B pemukul C memukul D pukulan Berikan maknanya simpulan bahasa di setiap butiran di bawah ini. 25 Aminah selalu memakai alas kaki ketika berjalan. A tidak berkasut B berkaki ayam C kasut, selipar D pelokek 26 Orang yang baik hati disayangi orang. A suka menolong orang lain B suka memuji orang lain C suka mengumpat D suka mengutip 27 Kebanyakan penduduk kampung itu buta huruf. A boleh membaca dan menulis B boleh menari dan menyanyi C boleh makan dan minum D tidak tahu membaca dan menulis

28 Encik Hanim seorang kaya yang tangkai jering. A pemurah B lokek atau kedekut

C tamak

D rajin

29 Osman lebih suka makan gaji daripada bekerja sendiri. A menerima bayaran tetap B menerima makanan dan minuman C menerima hadiah D menerima pujian

Baca dengan teliti petikan karangan di bawah ini dan jawab semua soalan yang mengikutinya. Pada zaman dahulu, raja yang memerintah sebuah negeri baru saja dikurniakan seorang puteri. Puteri baginda terlalu cantik parasnya. Semasa kelahiran puteri tersebut ramai pari-pari yang datang membawa jenis hadiah yang indah. Salah satu hadiah yang dibawa ialah tiga biji bola kecil yang comel. Tuan Puteri sangat disayangi rakyat jelata. Apabila besar dia menjadi seorang puteri yang berbudi bahasa selain memiliki rupa paras yang sungguh menawan. Dia tidak sombong dengan dayang-dayangnya dan semenjak kecil Tuan Puteri itu asyik bermain-main dengan tiga biji bola hadiah sewaktu dia dilahirkan. Semua orang tahu dia cekap bermain dengan tiga biji bola itu. Pada suatu hari, sedang Tuan Puteri asyik melambung-lambungkan bola-bola kesayangannya dia terserempak dengan Dara, anak tukang kebun istana yang sedang menangis teresak-esak. Puteri raja itu menghampiri Dara dan bertanya perlahan, Wahai Dara, mengapakah kamu menangis? Ampun tuanku, jawab Dara lagi sambil teresak-esak. Hamba akan dikahwinkan dengan buah hati hamba esok, tetapi tetapi.

31 Raja yang memerintah sebuah negeri baru mendapat ___________. A seekor kuda putih B sebiji bola C seorang cahaya mata D sebuah rumah 32 Cahaya matanya seorang anak _____________. A jantan B perempuan C lelaki D betina 33 pari-pari dalam cerita ini adalah ______________. A burung B ikan C anjing D dewa perempuan 34 Apabila besar dia menjadi seorang puteri yang ____________. A jahat B sombong C berbudi bahasa D mengomel 35 Dara adalah _____________. A anak tukang kebun istana B anak nelayan C anak raja D anak menteri

Dalam petikan karangan di bawah ini terdapat lima tempat kosong. Tuliskan perkataan yang paling sesuai untuk setiap tempat kosong itu bagi melengkapkan jalan ceritanya.

Ada seorang nelayan. Rumahnya di sebuah kampung di tepi (36)____________. Pagi-pagi lagi dia sudah bangun. Dia (37)____________ kopi dan makan roti. Selepas itu (38)____________mengambil jala dan alat-alat menangkap ikannya (39) ____________ lain lalu pergi ke laut. Dia (40)___________ sampan dengan dua orang kawannya.