Dialog Bahasa Sunda Bi Kulsum : Para pemirsa kaom dangu nu mulya.

Wilujeng tepang deui dina acara “Tembang Pasundan”, nu dipidangkeun ku Radio Swara Sunda, kalayan gelombang 105,3 FM di Bandung, sarta biasa midang ti tabuh 10.00 enjingenjing dugi ka tabuh 11.00. Bi Kulsum : Ieu acara teh diasuh ku Bi Kulsum sareng Mang Anang Sujana. Sakumaha biasana, ieu acara teh mangrupa pidangan lagu-lagu Pop Sunda Kiwari. Mangga ka para pemirsa, anu bade request atawa ngintun sareng nyuhunkeun hariring asing ti radio Swara Sunda Bandung, dihaturunan. Mang Anang: Request lagu tiasa langsung nelepon atanapi ngalangkungan SMS. Telepon nu tiasa ditepangan nyaeta nomer 022 1356792 kanggo luar Bandung, 022 5691324 kanggo wewengkon Bandung. Atanapi para pamirsa tiasa nga-SMS ka nomer 08562127360. Namung aya pamundutnya, ka para pamirsa nu lebet ngalangkungan telepon kedah nyebatkeun heula “Tembang Pasundan”! Lusi, Anita : Hallow “Tembang Pasundan!” Bi Kulsum, Mang Anang: Mangga, sareng saha ieu? Di mana? Lusi : Ah, Bi Kulsum, Mang Anang maenya hilap ka urang. Ieu teh kapan Lusi sareng Anita ti Jatinangor! Mang Anang: Oh, muhun si eneng geulis tea, neng Lusi, Anita kumaha damang? Anita : Damang atuh Mang Anang, ari mang Anang sareng Bi Kulsum daramang deuih? Bi Kulsum, Mang Anang : Pangesto Neng! Mang Anang: Naha geuning maraneh meni nembe deui nelepon ka Mamang, kamana wae geuning meni lawas ti lawas? Lusi : Ih, kapan kuring sareng Anita teh kiwari ngiringan kursus modelling di LPK Ariana, Mang, kenging tilu sasih. Nya Alhamdulillah ayeuna mah tos rengse kursusna, malihan kuring teh kalebet kana jajaran modelling anu engke

teu karaos geuning waktos parantos nyerelek. Lusi. ku Lusi katampi pisan. dina waktos anu maneuh. sareng Ceu Ayu di Bale Endah. Kang Yayat di Pasir Koja. Wilujeng tepang enjing. nya Bi! Bi Kulsum : Pamiarsa sadaya. bilih pajar kuring promosi sareng adigung saur nu sanes teh. Anita : Hatur nuhun ka Mang Anang sareng Bi Kulsum ngawilujengkeun kana pidu’ana. mangga wilujeng ngadangukeun lagu ‘Mojang Priangan’. Tambi lumayan. mugia tiasa nyugemakeun sareng janten pangbeberah kana manah! Mang Anang: Para pamiarsa anu micinta lagu-lagu Pop Sunda. sarta para pamiarsa nu ku Embi sareng Emang dipikacinta. Anita : Oge teu hilap haturan Mang Anang sareng Bi Kulsum. Bi Kulsum : Ka Neng Lusi sareng Neng Anita. Embi sareng Emang sateuacan pamitan. Anita : Hatur nuhun Mang Anang sareng Bi Kulsum! Mang Anang: Sami-sami.kapaercantan ngawakilan kota Bandung ka Jakarta. Radio Swara Sunda Bandung milik urang balarea. Oh kitu kutan teh. daaahh. tiasa ngalangkungan SMS atanapi langsung nelepon ka urang. omat putarkeun laguna. lakuning istri nu sajati oge. Mangga wilujeung kantun para pamiarsa. . Mangga anu sanesna bilih bade ngiringan request. nya! Lusi : Eh. Atos ah. Lusi teh bade nyungkeun lagu ‘Mojang Priangan’ tiasa henteu? Eta teh lagu nostalgia kuring sareng Lusi wayah SMA. mudah-mudahan janten Modelling anu sajati. Mugia ‘tetap jaya di udara’. ieu lagu teh bade dikintunkeun kanggo Kang Bambang di Cikudapateh. Mang Anang nu kasep sareng Bi Kulsum nu geulis. nembe parantos diputerkeun lagu ‘Mojang Priangan’. Mangga engke ku Mang Aneng sareng Bi Kulsum urang puterkeun laguna. Ah kum we kanggo para pamiarsa Radio Swara Sunda di Bandung. Ua Eni di Cisarua. Bi Kulsum: Nya atuh Mang Anang sareng Bi Kulsum ngawilujengkeun ka Neng Lusi sareng Neng Anita.

 f½f Df° .

¾ff f°–ff 9f¾©f ¾f °–.

f°––f °–  .©f°–9f°–f°# .f°–°f°–¾f °– ¾¯" .  f ° f ¯ f°––½ff½f¯f¾ff ff° f f° °– °f – f½ff°.f°– ° °– ¾f °– ¾¯f°–½ °f–°f ¾¯ f- °–¾¾f °–- °–°f ¾ff½ff½f¯f¾f°¯ ¾f °– ¯f°– ½fn°f ¯f°––f © °– °–f f°– ° f– #.f°––f © °– f°° ½ff ½f¯f¾f fff .f°–°f°– 9ff½f¯f¾ff°¯n°ff– f–9½° f ° ¯ ½ff°¾ ½ °f–#.f°–°f°– f¯ ¾f¯  f°  .©f°– 9f°–f°# ¯–ff¾f°– ¯f °¾f °–©f° °½f°– ff°f¯f°f" .–f# f½©ff ff# f ff° f f° °–¯f°– ff f ¾ °f f°°.f°––ff°¾f° ¾°f f °–°–f°  ¾ f¾f°–ff°–°–f°.ff°f½f°–¾°–° ½°ff°– °f " ¾¯ 9f¯f¾f ¾f ff ff¾ – °°– f¾½ff°¾°   @f¯ ¯ff° ¯ ¾f °– ¯f°– ¾f fnf° ½f¯f° J© °– ½f°– °©°– °f f¾ f° ¯f°  .f°–°f°–¾f °– ¾¯ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful