Anda di halaman 1dari 340
(KSSR)
(SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA)

Cetakan Pertama 2012


Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana


bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi,
mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis
daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian
Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.


vii

10 000 


1 1112 1718 27

 

28 3334 42

10 000

43 57

58 7374 84

10 000

85 98

99 106

107 114

 

115 132

133 142

143 156

157 162

iii163 179

180 192

193 199

200 204

 

205 234235 255

256 260

261 276277 280

281 284


50

285 288

289 299

300 308

309 314

315 323

324 328

iv


 .665,&7


.665 .665 .665vii  

L  


 (a) 
(b) 
(c) 

 

 
 


D
E 
F

G

H


I 

J I


L 

LL 


LLL 

LY 


Y 

YL 

 

 
D
EF E
D $ 


E $ 
  
 $ 

F $ 
 

 G 
 $ $D 

E 

F 

G 
L L 


LL 
L 

LL 


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
10 0001 0007 000
8 0004
BBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBB

1

2
3

10
 5

 

 


 

L 

D 
E 
F 
G 

  
6


D E
F


2050 2150 2250 2350 2450 2550

G
L 
LL 


LLL 


 
H

I


J


K


L 


D
2500
2200
2100
2400
2300

E

F


2100
2200
2300
2400
2500


G


H


L LL 
LLL 

 

 


D 
E 


F G

H


3000, ____, ____, ____, ____, ____,
____, ____, 7000


D 

E L 


LL LLL 
L 


BBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBB

 1

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

3113

10

1 000

10

21 000

1 000

10

1 000

10

100

5602

5016

10

1 000
1 000

410

10

10

10

4030

1 000

1 000

1 000

1 000

100

100

100

100

100

100

2043

1 000
BBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBB

1425

1.

1427

1428

1429

1426
5563

2.

5763

5463

5663

9898

3.
10

9698

9598

9798

9998

5863BBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBB
1.

2.

2601

4022

5324

2605

2602

4026

4030

5334

5364

6991
4.

6988
6987
5.


7613

7913

8013
11
 


  


 

LL 

 


 
DE

F

G
12

L H

I
JHID 

E 

FG 

H 

LL 
LLL L 

LL 
LLL 


LY 


Y 


13DE 

F


KBJ 7890

BHS 285

JJG 1664

CJR 7415

MAW
3028

AHD
4601

G

14


D 

E


L 

LL 


LLL 
LY 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
5. ________________________________________________

1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
5. ________________________________________________


15


 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB

2063
1182


 ______________________

: ______________________

_________________________________ _________________________________

1879

 ______________________

8932

: ______________________

_________________________________ _________________________________

3117

 ______________________

8705

: ______________________

_________________________________ _________________________________
16 


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB

17

 

 


 L  

D
E
F
G

 

 
18

 
D 

E 

F D


1001
1002
1003
1004


1005
1006
1007
1008

1009
1010
1011
1012


1013
1014
1015
1016

1017
1018
1019
1020

L 


LL L 


LL 


LLL 

LY 
E


F
L
LL
LLL
LY

G


D


E
2070L2170 2270 2370 2470 2570


F 

G 


H GD 
L 


E 


19BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBB
1.

1000

2.

7100

3.

2000

7300

6005

5.

2163

2173

6.

1080

1089

7.

2175

2182

3050

6015

8000

7600

3020

4.

20

5000

6020

1098

2196

7900

3060

3080

6035


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBB


1.

7070

7040

2.

6373

3.

4.

5.

6.

7018

5748

5744

6082

6080

3676

3670

7020

6363

6358

7009

7000

5736

3664

21
 

 


 LL  

 D
 E
 F
 G

  

D 

1000
2000
3000


E 


D 

5000

E 
L
LL
 22

4000


L 


LL 
L LL 
 LLL 
 


F E 
L
LL
LLL


D 

E 

F 


GH FGL 
LL 
LLL 
LY L 
D 
L 

E 

23
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBB
D 

1000

4000

4000

7000

4163

5163E 

1100

1300

120015002567

266724

5682

5782

F 

1010

1050

2010

2030

2164

2194
G 

1001

1003

1003

1009


1015

1005

1015

2178

2184


3722

3730


25
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBB
D 
60003000


4000

7000

9723

8723
E 


1600

1200

1400

18001500


3256

2925


26

6308

6208

2825

F 

1050

1010

2040

2020

74367416


5086

5076G 


1009

1005

1007
102010101021

1035

1014


7468

7465


27
  L 

 
 LL  


 LLL  
 LY 
 D 
 E 28

 


D


573

E
L

F D 

4872


L 
LL 


E 
L 
LL 

L 
LL 

FGH 

4
8
7
2

 
4000

800

70
LLL I
 D 

E 9554


F

G D F 
L 
29


D

  

ED
L F  

G30

 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBB

31


 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 BBBBBBBBBBBB

32

 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBB
DBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBB


E 


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


F 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


G

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


H 


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


33
 


 


L

  

34D


E 

F


D 


4231
345
56


E 

F 
L 


LL 

LLL  

LY L 


LL  
 
DE 

F 


43894380
4385
4390


4389

G 


4300
4350
4400

4389

H 

 
 
 


4390

D 

E 
L


 LL  

35


 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBB
36


124


251

1408

36

3897

 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBB

37


 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
2.

3.

4.

5.

38

BBBBBBBBBBBBB 


  

 


 
LL

DED
 


$ 220
225
230

L 

LL 


LLL 
 

LY L $ 
 % 

LL 


39% 230
235


 
LLL 


230


D 
230
234 235
 225

 E 


D

E
L 

LL 


LLL  40

 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBB


41
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBB


344

352

348355347
356
35742
 
 

L 

 
 

DE 
 


F DE


G 

 
 

 
 L

43


D


 1
2
3E L

F


LL
G 

 

 


LLL


H D G

D BBBBBBB

L


E


F D EL 
D 


E 

44


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
1181 + 1117

3856

3731 + 125

2298

456 + 4221

5210 + 1672

BBBBBBBBBBBBB

4677

2223 + 1156

3379


6882

45
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 


BBBBBBBBBBBBB


  

 46


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 


D
 BBBBBBB
F
 BBBBBBB
H
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

E

 BBBBBBBBB

G

 BBBBBBBBB

I

 BBBBBBBB

47
  

 LL 
 D 
 E 
 F 
 
G

 


 

 DE 

&


G

48

L

LL
 
 

 


5 8

2081

F 
L 
LL 


D
 BBBBB

E
F 


GH


L


49


D


 

50

E


L


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB

1.


3.

5.7.


  

  

  

  

2.

  

4.

  

6.

  

8.

  

51BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB1.
3.

5.
7.52

  

  

  

  

2.

  
8

4.

6.

  
6

  

8.

  

 
 


   LLL 
 
 


 


 


D 

E 


D 

?
2341
1821E 


 

L


LLLLL

LLL


53

 
 
54

 

DE 

F 

G 


D  

E 
 


L
LL


LLL

L


55

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB
56

 

 

1. 1321 + 7 =

1. 4321 + 4 =

2. 4231 + 16 =

2. 2134 + 43 =

3. 2618 + 261 =

3. 4213 + 343 =

4. 3157 + 1321 =

4. 2441 + 3234 =

 
1. 2347 + 3 =
2. 5432 + 79 =
3. 4326 + 892 =
4. 3243 + 1978 =1. 1265 + 7 =
2. 2658 + 75 =
3. 6857 + 696 =
4. 7655 + 1679 =

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB

$

%

&


 


     


    
     

57 
  

 
L  


D


 LL

$ 
325

231

LYB
405

283

Y


58

LLL

L

& 
746

153
+ 

D


 H I
+
325
=
556
 231
J


+
231
=
556
325
E  K L


' 231
233
123
M


+
=
+N $%

&
( 

O


23
521
214+
=
+

PQ
) 3
25
621


+
=
+
59

F 

G 


123
231
+
+
233


=231
464
231

233
123
+
+ 233

123
+
587
464

587
 
60


D

E 

F


G


H 

230
114
82


21
122
222


131
3
301

232
2
316L
LL


LLL

LYYYL

 

D 

E 
YLLL 61
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB

$623

214
32
+
721

103
+ 24% 

 BBBBBB
 BBBBB
 BBBBB62

25
302
+ 421

252
131
+ 402502
126
+ 351

333
213
+ 402

 BBBBB

 BBBB


 BBBB
 


 
 
 


 
L 
D 
E 
F 
G 
 D


L 


364


 


L

LL


LL
LLL63 


 


D 
 

E BBBBB

D


L

LL
 

64


 

L
LLL


LY 


Y 

Y

65


E

L 
LL 

LLL 
LY 
66

Y 


 YL 


F 

G 

H 
 D 

E 

L


67
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB+ 


+

1

1
+ 


+  


+ + + 


 


+ + 

 


+ 
 


+ 

+ 

 
 
+ + 
 


+ + 
68

  

 


LLL 
 


,

,

,,
L

LLDLLL

LLL


 
3I2
207


 
E 

,, "


I33

69


 
,, 
70


D 

E 
L 
LL

F 


G 


LLL


LY

D 

E 

F 
L
71

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB


72

1. 121 + 312 + 4 =

1. 232 + 312 + 4 =

2. 345 + 21 + 812 =

2. 543 + 31 + 812 =

3. 913 + 636 + 76 =

3. 193 + 656 + 36 =

4. 367 + 891 + 341 =

4. 386 + 819 + 332 =

5. 465 + 814 + 944 =

5. 564 + 800 + 965 =

1. 61 + 413 + 4 =
2. 452 + 81 + 712 =
3. 613 + 436 + 65 =
4. 763 + 918 + 354 =
5. 657 + 417 + 811 =

1. 68 + 312 + 84 =
2. 556 + 71 + 812 =
3. 719 + 555 + 13 =
4. 687+ 946 + 341 =
5. 564 + 443 + 988 =BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBB 

 

 

 

 


10

73  

  


74

 


L

LL

D 
 

E  


F 

G BBBBBBBB
BBBBBBBB

BBBBBBBBBB


D 
 

E


F 

G 
BBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBB
BBBBBBBBB
BBBBBBBB
BBBBBBBBB

 
H DG


 I 
D 

E


F 

G


$ 
 
 %
 
 
BBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBB
BBBBBBBBBB
BBBBBBB
BBBBBBBBB
BBBBBBBBBB
BBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBB


75


& 

 
 ' 

 
  

76


D 

E 

F

L 
LL 
LLL 

G 

BBBBBBBBB

BBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB
BBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBB

L 
H I H 


77
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBB

78

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  BBBBBBBBBBBBB
 

BBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

79BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


80

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBB 


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

81BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
82
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

D


EF


G

BBBBBBBBBBBBB
 
 

 

83

H


I
84
10 000

 


(i)

 


 


a.
b.


L

LL

 a. 

i.

E F 


ii. 

iii. 

iv.
G6978
3201
3777

85

e.


D BBBBBB


EF
G
4867 =
4000 + 800 + 60 + 7
256 = ()
200 + 50 + 6
4000 + 600 + 10 + 1
4611

H


D


86

LBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBB

1.

2728 15 = ______

1562 321 = ______

3.

4527 216 = ______

4.

5.

8642 7531 = _____

6.

7547 2136 = ________

7.

9388 1068 =

8.

5925 1911 = _______

2.

6452 3141 = _______

87BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBB

1.

3754 1432 =

3110

2.

5967 3835 =

2112

3.

2322
8352 5242 =

4.

4563 2351 =

2132

5.

8897 6785 =

2212

88BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB


1. 4524 2312 =

2. 3795 1673 =

3. 2989 1755 =

4. 8639 6326 =

5. 5678 3333 =

89

10 000


  

  

LL 
D 
E 
F 
G DE 


F G 


90L


LL
 
 


D 
 


 
  
    

E 
L 
LL 
LLL 91

3.
92


D 

E 


F


G 
6 15 10D 

E LL 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1.

3. 

5.

BBBBBBBBBBBBB

2.

4.

6.

93
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBB

1. 2639 246 =

2. 6437 2527 =

3. 5240 550 =

4. 4782 896 =

5. 6053 947 =

6. 3608 1814 =

7. 7528 4385 =

8. 8344 6298 =

94

10 000
 
LLL 
 
  


 

 D


L

LL

347 225 = ?

D 

L 
LL


95
 
 
 
 

D 

E 

DD
96

LLL 


 

E 
F 

 


L 

LL


LLL 


L 


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBB341 125 =

333 211 =

456 375 =

671 325 =

666 419 =

425 121 =

786 598 =

935 669 =

533 362 =

534 - 446 =

469 392 =

675 326 =

432 279 =

424 321 =

564 321 =

881 253 =

97

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBB

1. 526 321 =
2. 763 416 =

5. 544 326 =
6. 567 354 =

9.

321 121 =

10. 655 447 =

98

3. 357 219 =
4. 435 213 =

7. 677 245 =
8. 542 376 =

11. 634 123 =


12. 543 375 =

10 000


 L 
 


  


 

 


 
D 

3676

E 

F 

G 

H 

 


D 

1
2
8
9E 
LL 


LL 

F

 
 D

L

99

100


E 


F 
LLG 
 

 
 
 
 
 


H

 


I
 

J 

K 

LLL


LM 
 
 


 

 
  


N 
 

O 
 
 
 
  
P


 

Q 
 R D 
L 


E 
LL 


101
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBD 

E 

$ 

$ 

% 

% 

F 

G 

$ 

$ 

% 

% 
H 

I 

$ 

$ 

% 

% 
J 

K 

$ 

$ 

% 

% 

102
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBB(a) 5714 812 65 =

(b) 9729 2835 1290 =

(c) 4758 1624 503 =

(d) 6005 2042 86 =

(e) 6534 2418 562 =

(f) 8432 3370 2548 =

(g) 7953 3561 2560 =

(h) 8326 4704 3085 =

103 
  LL 
 


  


D

358 124 113 = 
 


 
 


104L


LL 


 
 


D 

E 

F 


L


LL 

LLL


LY
 


D
E
F
G

D

  L


LL 

LLL L 


105
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBB

106

341 15 112 =

333 211 24 =

456 375 - 74 =

671 325 138 =

666 419 122 =

425 121 216 =

786 598 22 =

935 669

533 362 85 =

534

469 392 16 =

675 326 211 =

432 279 21 =

424 321 74 =

564 321 209 =

881 253 436 =

218 =

446 15 = 
 

1.

 
L 


 D 

E 

F G 

2400 1100 = 1300H 


 
 L 

107


 D

D 

E 

F 

G E 

F 


D 

E 

108


L 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBB

6075 4276 = 1799

109
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBB


1.
5350 1275 = 4075
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
2.
1000 345 = 655
___________________________________________
___________________________________________
____________________________________________
3.
2415 750 =1665
____________________________________________
________________________________________
________________________________________

110  

LL  

 


D
L  
 


 
 


 

E 

F


10 1 = 9
91=8DL 
LL 
LLL 
LY 

111

E 

F 
L

LL 
 
 
LLL 
 BBBBBBBBB
LY Y 


112


DL 
LL

LLL 


E 

L 
LL 
LLL D 
E 
F 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBB


  
 


113
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB   


 

 


114

BBBBBBBBBBBBBB


 


 


 L 
 D 
 E 
 F 


 

 

DE 


i.

LL

F D
E
F
G
H


 

LLL

L
LL
LLL
LY

115
D 


E 

F 

G 

H 
0
I

12

18

24

30

36


6

0


116

12

18

24

+
30

+
36


L 

LL

LLL


LY 

Y

YL

D


 


 

E L
117

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 


a)

b)

c)

d)


118

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBB

119

 
 

LL

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

 
 
 


120

 


D 

D  


E D3 + 3 + 3 + 3 = 12

F 


LL
D 

6
6
6
6
 6

E 

 

F E

7
7
7
7


7
14 21 28
 0

G 
 

H D FD 

E L 


L 121


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


1.

2.

_____ + _____ + ____ = _____


____+ _____ + _____ + ____ = ____
3.

4.

_____ + _____ + ____ = _____

122

____ + ____ + ____ + ____ = _____

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBB


 
 


 
123


LLL
 D 
(a) 
(b) 
(c) 


L 

LL 

LLL 

E 
 


F 
 


 

124

D 


 E 
 

F G 
 

H D
G

D 

8
=
24

3
D Li.

24

ii.

24

iii.

24

iv. 24

E 

 3
24

8
=

125

F D F
D 
L


E


L 
LL 
LLL 
LY 
Y 

F 
126


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBB

1.

2.

3.

4.

127


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


BBBBBBBBBBBBB,
4128

 


 


 
 

 
LY 


D


L E 
 
 


F


 


G
L 
LL  

D

2
=
14

7

E 

7
=
14

2


L129


F D E

L 
LL 
D 


LE
LL 


F 

D 
E 130BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 D 
6 2 = 12
E


F131


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBB
 


 BBBBBBBB 


 BBBBBBB BBBBBBB 


 BBBBBBB BBBBBBB 


 BBBBBBB


 BBBBBBB 


 BBBBBBB


 BBBBBBB 

 BBBBBBB


 BBBBBBB 

 BBBBBBB


 BBBBBBB 

 BBBBBBB


 BBBBBBB 

 BBBBBBB


 BBBBBBB 

 BBBBBBB
132

L


 (a)

(b)

(c)

D
E


FG


H 


i.
 

ii. 
1
3
=
3
iii.

133 


D
E 134


L


LL 
13=3

23=6


33=9
F LLL

D L


E LL 

LLL
13=3


F

G 

H


I 


LY
YD

L


E


F LL

G


H 
LLL

135


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

 
136

BBBBBBBBBBBBB

 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 

BBBBBBBBBBBBB


 

137

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 


BBBBBBBBBBBBB

 138

LL 

 
 

D


E L F 


 D


E 

LLL 


F 


G D F 

L
LL
LLL
LY
Y
YL
BBBB 
BBBB 
BBBB 
 BBBB
 BBBBB
BBBBBBBBB 

139
H

 
 D $ (


 


E 

F $
G 


D

 


L


E 


140

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBB


 
 
 
 
 
 
 


141BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBB142

 BBBBBB BBBBBB

BBBB BBBBB 

BBBBB BBBB 

BBBBB BBBBB 

 BBBBB

 BBBBB

 BBBB

 BBBBBB

BBBBB 

 BBBBB 

BBBBBBBBBB 

 BBBBBBBBBB 
L
 
D 
E 
F


 
D
7 8 = ______

E 


F  
D

 

 0 3 = ____
1 3 = ____
2 3 = ____
3 3 = ____
4 3 = ____
5 3 = ____
6 3 = ____
7 3 = ____
8 3 = ____
9 3 = ____


L 
L

 


LL


LLL
E 


143F  D E
 


D

 
 ___ 3 = 0
___ 3 = 3
___ 3 = 6
___ 3 = 9
___ 3 = 12
___ 3 = 15
___ 3 = 18
___ 3 = 21
___ 3 = 24
___ 3 = 27


L 

LL 


E 


F  D EG  
  

D


 


E 


144
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 


a.


b.

c.


d.

e.


f.

g.


h.


i.BBBBBBBBBBBBB

0 3 = ______

k.

____ 3 = 9

1 3 = ______

l.

5 ___ = 15

2 3 = ______

m.

0 ___ = 0

3 3 = ______

n.

___ 3 = 27

4 3 = ______

o.

___ 3 = 21

p.

____ 3 = 3

q.

6 ___ = 18

r.

___ 8 = 24

s.

___ 3 = 6

t.

___ 3 = 12

5 3 = ______
6 3 = ______
7 3 = ______
8 3 = ______


145BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

146

BBBBBB

BBBBBBBBBBBBB

k.

___ 6 = 18

l.

5 ___ = 30

m.

0 ____ = 0

n.

___ 6 = 54

o.

___ 6 = 42

p.

____ 6 = 6

q.

6 ___ = 36

r.

___ 8 = 48

s.

___ 6 = 12

t.

___ 6 = 24

BBBBBB
BBBBBB
BBBBBB
BBBBBB
BBBBBB
BBBBBB
BBBBBB
BBBBBB
BBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

D BBBBBB


E BBBBBB


F BBBBBB


G BBBBBB


H BBBBBB


I BBBBBB


J BBBBBB


K BBBBBB


L BBBBBB


M [ BBBBBB

BBBBBBBBBBBBB

k.

___ 7 = 14

l.

4 ___ = 28

m.

7 ___ = 49

n.

___ 7 = 0

o.

___ 7 = 21

p.

____ 7 = 7

q.

6 ___ = 42

r.

___ 5 = 35

s.

___ 7 = 56

t.

___ 7 = 63


147

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

D BBBBBB

BBBBBBBBBBBBB
k.

___ 8 = 64

l.

5 ___ = 40

m.

3 ___ = 24

n.

___ 8 = 8

o.

___ 8 = 48

p.

____ 8 = 0

q.

4 ___ = 32

r.

___ 8 = 56

s.

___ 8 = 72

t.

___ 8 = 16

E

F

G

H

I

J

K

L

M
N
148

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

D 


E 


F 


G 


H 


I 


J 


K 


L 


M 

BBBBBBBBBBBBB

BBBBBB

k.

___ 9 = 27

BBBBBB

l.

1 ___ = 9

m.

5 ___ = 45

n.

___ 9 = 63

o.

___ 9 = 18

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

p.

___ 9 = 81

q.

0 ___ = 0

r.

___ 9 = 36

s.

___ 9 = 54

t.

___ 9 = 72

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

149BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

D 


E 


F 


G 


H 


I 


J 


K 


L 


M 
150

BBBBBB

BBBBBBBBBBBBB
k.

___ 100 = 400

l.

6 _____ = 600

m.

1 _____ = 100

n.

___ 100 = 900

o.

___ 100 = 200

p.

____ 100 = 0

q.

8 ______ = 800

r.

____ 100 = 300

s.

____ 100 = 500

t.

____ 100 = 700

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

D 


E 


F 


G 


H 


I 


J 


K 


L 


M 

BBBBBB

BBBBBBBBBBBBB
k.

___ 1000 = 6000

l.

2 ______ = 2000

m.

4 ______ = 4000

n.

___ 1000 = 1000

o.

___ 1000 = 8000

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

p.

____ 1000 = 0

q.

3 ______ = 3000

r.

____ 1000 = 5000

s.

____ 1000 = 7000

t.

____ 1000 = 9000

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

151


LL

 
  
 


 

152


D 


 


   

D

 


153

 

 


 
 
 154
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 


  

 


 

155BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
156


BBBBBBBBBBBBB

 
L

LL 
 

D

D


 4 3 = 12
 
 
 


L


LL 

LLL L 
 


E 

F 


D

L

157LL

6 3 = l8

E 
LLL


F 

G 

H SRO\DD  
L 


E 158BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBB

$ 

O 
 
  


159


EO 

  


 


160
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBB

=

8
3
24

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________

=
6
5
30

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________
161
21

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

18

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

162
 
 
 


L
    
 
(a) 
(b) 

 
 

D

 


L

LL


E 

 
D 

E FG


H 

I 
 
L

LL


LLL


LY


Y

YL 


YLL J 
 

D
 
 

E 
 
 

F

G 
 


H 

I 
 

JD


L  

LL 


 

E 


L LL 


LLL 

LY 

Y 


YL 

YLL 


 


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  


 


  

 


  

 


  

  

  

  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 


$

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1.

2.

3.

4.

%
1.  

2.  

&
1. 

10 11 12

10 11 12 13 14

2. 

3. 

10 12 14 16 18

4. 

10 12 14 16

 
 


LL 
D 
E 
F 
G 


 

D  

E 


F 

G 


LLL 

 


 
D 

E 

  


L
LL

 $% &


 

 
 
LLL

F 
LY
 

 

Y
G 
 
 

YL
 

YLL
 

YLLL


H  


 


 

 

   

D 

EFD 

 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 


BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$ 

2.

1.

4 ________
________ ________

3.

4.

________________
________________

 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1.

63=2

2.

12 3 = 4

3.

18 6 = 3

4.

21 7 = 3

6
3
3
3
0


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1.

35 7 = 5

2.

36 9 = 4

3.

40 8 = 5

4.

18 9 = 2


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

23=6

b.

8 3 = 24

6 2 = _______

____ _____ = _____

6 3 = _______

____ _____ = _____

4 6 = 24

d.

____ _____ = _____

____ _____ = _____

____ _____ = _____

____ _____ = _____

8 7 = 56

f.

____ _____ = _____

____ _____ = _____

____ _____ = _____

____ _____ = _____

a.

c.

e.

7 6 = 42

4 8 = 32

 

 

L
 
D 
E 
F 

  
D

 
SRZHUSRLQW 


E 

F 
 
G 

LLL

LLL
D


E
 

L 

LL 

LLL 

 

 


18

 

F
LY 

Y 

x
x14
YL 


G 

8
8

x
x
x

x
16
8

24
8


=
8
YLL 

YLLL 

ix.

D 

E 
F 
G 


 

L


.
 


x
x
x


12.
 

 
.
 


.
 
 


D  

E


82

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB


1.

27

=3

2.

=5

3.

4.

24


83

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB


1.
0

16

24

32

40

48

56

64

72

80

88

35

42

49

56

63

70

77

10

11

48

56

64

72

72

= 8

2.
0

14

21

28
7=

3.
0

4.
0

16

24

32

40

80

88

 

 

LL
 


 D 

L


E 
3 = 18

F 
 

G 


H 

I 
 


LL

LLL

LY

v.

J 
6 3 = 18
18

=3

K


LD


3=7
7 3 = 21

LLL 

LLL 

21 3 = 7

E

x  
 


x 


LY 

Y F 


15

12

YL 

15

= 5

 5 3 = 15

G

H 

Ivii.

viii.

D 

E 

F 

G  

E  

E

84
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB


1.

42 7 =

9.

2.

58=

10.

12

=4

11.

21

=3

3.

3=8

36 6 =

4.

= 49

12.

5.

81

=9

13.

36

=6

6.

6 = 18

14.

32

=8

7.

= 72 8

15.

8.

5 = 45

16.

4=7

= 28 4

27 9 =BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB


1.

6 = 12
12 6 =

2.

8 = 40
40

= 8

 

 

L
 
D 
E 
F 

 

D

L 
LL 

LLL
LY

E 

D 
L 
x 
x 


x


L 

LL 

L 

x
x
x3 3

x 
LL 

LL
x

x

x 
36 4 =

x 
iii.
x 
x  

12x
x
x
x


LLL 

LY 

v.

 

x
x
1. ____
2.

12

3. ____
4. 28
3

____

____

24

_____
9

x
x
D  

E
 

F 

i.


400

35

15

100

12

200

14

35

300

28

21

ii. 
18 9 =

6000 1000 =

35 7 =

400 100 =

27 3 =

24 8 =

42 6 =

72 9 =

iii. 
500 100 = ____

7000 ___ = 7

9 ____ = 3

800 ____ = 8

7 = 7

50 10 = ____

____ 8 = 4

72 9 = ___

18 6 = ____

___ 8 = 8

G 
e.


 

F  

E

86
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1.
3

12

15

18

2.
6

15

24

30

3.
14

12

35

16

32

40

42

4.
8

5.
18

36

400

54

6.
100

500

87
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
81 9 =
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

12 6 =

42 7 =

24 8 =

63 9 =

28 7=

100 100 =

800 100 =

5000 1000 =

88
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
40 5 =
1.

2.

3.

4.

45

5.

500

6.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

48

4000

 

 

L

LL


 


 

D 


E 
 F 
 

G

  
 
L

LL


LLL


iv.


3. 
a.
E
 

F 

G 
H 

I 

a.ii.iii.
i.

L


LL

LLL


b.
F 

G


L


 

LL 
 


e.

f.

LY


v.


G 

E

89

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB


   

 

 

 

 
 

 
LL 
D 
E  


D 
  E 


F 
G 


L 

LL 
 3

10
H 


D 


E 


F 


L205
G 

H 

I 
 


LL

 


1
6

L

D

 

E 

F 

G 

H


I 


J 

206


D 

E 


207

208

209

210

211
1.

2.

10

3.

4.

3
4

2
3

5.

6.

3
4

1
6

7.

8.

4
7
212

7
9
:

1.

 
:

3
8

_______________________

2.

3.

_____________________

____________________

4.

5.

______________________

____________________

213

 
L  
 
D 
L


LL

E 
LLL

F 


1


3G 


D $ 
L

E 


LL
F LLL


1

4
G $ 214
LY 


Y 
H  

I 


J 


D 

E 

1

3YL 

YLL 

YLLL LLL  LLL 
7


8


 
2


6
5


7


 
 
3
 
4
 
 
 i. 

F 

215G 
ii. 

iii. 4
7

6
9


3
D216
1.
1
4

2.
5
8

3.

7
10

4.
4
7

217
1.

2.

3.

4.

218

 
LLL  
 

D

 
L

E 
LL

LLLLYF  YG  

H  1
2

=
2
4 


219D  

E $ 

F 
 E

F

 
 


G

220

2
4

4
8

2
4
 
4
8
LLL 

LLLD
E


F
G

H 3
=
 5
 1
=
 2
i.

ii.
iii.

iv.

3

5

1

2

 
 $ 

1

31

3

221

222
1
2

3
6D
E 
L
1.

3
4

223
1.

2.

3.

4.

224
1.

2.

3.

4.

5.

6.

225
1.

2.

3.

226

 
L  
 
D

 

LE 

2
1

4
2

D 2
1

2
4


E

F

G
L


LL


LLL227
H

2

4


 


2
4

1

2
I


4
8

1
2

4 2 


4
8

1

2228LY 


Y

YL 


YLL 
D E 


L 
F 


LL 
G D 
L 


E 

F 

229

2
4

1.

3
6

3.

4
8

5.

2
6

7.

6
8

9.

4
10

230

1
2
2.

8
10

4.

3
9

6.

8
10

8.

2
10

10.

4
610

12

14

16

18

12

15

18

21

24

27

12

16

20

24

28

32

36

10

15

20

25

30

35

40

45

12

18

24

30

36

42

48

54

14

21

28

35

42

49

56

63

16

24

32

40

48

56

64

72

18

27

36

45

54

63

72

81

:
2

4
8

1
2

2
4
2

231

1.

3
6

2.

8
10

3.

6
8

4.

5.

232

5
10

2
6

1
3

1
2

1
6

1
5

2
5

4
5

3
4

2
4

1
2

2
5

1
10

1
3

1
6

2
3

3

4

1.A.

3
6

C.

4
10

B.

6
8

D.

6
106
10
A.

3
5

C.

1
5

B.

3
9

D.

2
5

233

3.5.

2
A.

2
4

C.

3
6

B.

3
9

D.

4
8

2
1


6
3
A.

4
8

C.

3
9

B.

6
10

D.

2
10

C.

2
3

D.

2
5

4

8
1
A.
2
B.

234

1
4 


 
L  

 D
L


LLE 235
 

D 
D 

E


F 


D 

E 3. 

4. 
236


L 

x 
x 
x 


L


LL 


L 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB


1.

3.

2.

4.

5.

237BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 


BBBBBBBBBBBBB

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

238  

LL 
 


 D

L 

E 


1
100

2
100

3
100

4
100

5
100

6
100

7
100

8
100

9
100

10
100

11
100

12
100

13
100

14
100

15
100

16
100

17
100

18
100

19
100

20
100

21
100

22
100

23
100

24
100

25
100

26
100

27
100

28
100

29
100

30
100

31
100

32
100

33
100

34
100

35
100

36
100

37
100

38
100

39
100

40
100

41
100

42
100

43
100

44
100

45
100

46
100

47
100

48
100

49
100

50
100

51
100

52
100

53
100

54
100

55
100

56
100

57
100

58
100

59
100

60
100

61
100

62
100

63
100

64
100

65
100

66
100

67
100

68
100

69
100

70
100

71
100

72
100

73
100

74
100

75
100

76
100

77
100

78
100

79
100

80
100

81
100

82
100

83
100

84
100

85
100

86
100

87
100

88
100

89
100

90
100

91
100

92
100

93
100

94
100

95
100

96
100

97
100

98
100

99
100

239

LL 

F 

0.10

LLL 

1
LY 
100
Y


G 
0.01

 
0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.30

0.31

0.32

0.33

0.34

0.35

0.36

0.37

0.38

0.39

0.40

0.41

0.42

0.43

0.44

0.45

0.46

0.47

0.48

0.49

0.50

0.51

0.52

0.53

0.54

0.55

0.56

0.57

0.58

0.59

0.60

0.61

0.62

0.63

0.64

0.65

0.66

0.67

0.68

0.69

0.70

0.71

0.72

0.73

0.74

0.75

0.76

0.77

0.78

0.79

0.80

0.81

0.82

0.83

0.84

0.85

0.86

0.87

0.88

0.89

0.90

0.91

0.92

0.93

0.94

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

D

L "

ii.


E21
100

240

0.21


D


4. 

E 

F
D 

E L
L 241BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB5
100

12
100

24
100

39
100

50
100

78
100

85
100

90
100

100
100

10
100

25
100

87
100

91
100

30
100

55
100

79
100

82
10069
100


8
100


9
100

242BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB


1
100

18
100

25
100

62
100

74
100

90
100

55
100

81
100

100
100

243  

LLL    
D 
L 

LL
0.1
E
D


0.6

0.9


0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

E 


F

0.01

0.04

0.10.45

0.99

244

L 

LL 

3. 
4. DE 

F 0.75
G


H


DE 


L 

LL 


L 
245BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB

246

0.16

0.37

0.75

0.98

0.07

0.02

0.55BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB

0.45
1.

0.01
2.

0.6
3.

0.99
247BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB


 


0.06

1.

0.95

2.

0.22

3.

0.13

4.

0.54

5.

0.72

248BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB

1.

2.

3.

0.09

4.

5.

6.

249  

LY  


 D
L "

E

250
LL


F
LLL


G
LY 

4
100

 


H
 D

3. D


L 


ii.


E  

F 

251

E 

0.04

F

4. D

252

 

E BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB


1.

2.
0.03

0.05

3.

4.
0.07

0.08

5.

6.

0.06

0.02

253BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB


1.

0.15

2.

0.36

3.

0.57

254BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB


1.

2.

3.

4.

5.

6.

255  

L 
  


 D
E 
1

F 


G 

H 

 

256

a.
E 


L

 

F 


ii.

G0


46

H 
i. 0.15
ii. 0.72
iii. 0.99
3. DE 


L 


257

F 


G 

LL LLL


LY

H


I 

4. 258

D

 

E 

LBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

259

Lembaran Kerja 115

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

1.

2.

3.

260

BBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBB 

 

$ 

&% 

'
 
$ 

&

% 

'$ &% 

' 
$ 

&% 

'
 

 


 


$ 

&% 

'261

 

 
$ 

&

 

% 

'

 

 

"
$ 

&% 

'
 


$  &

 

% 

'

 


 

 
$ 

&% 

'
  
$ 

&% 

'

&
'


&
'

 
$
 
%
 

 
$
%262

 
 

 
$
%

 
 &
'&
'

 
$
%

 
 

  
$
%

 
 &
'
 [

$ [ 


&

% [ 


' 

A.
7 4 = 28
C
B.
4 7 = 28
D

[
[


8 4 = 32
4 8 = 32

18)

 
A.
18
C
81
B.
91
D
19

19)

5+5+5+5+5+5 =

A.
5 6 = 30
C
7 5 = 35
B.
5 5 = 25
D
6 5 = 30

263

 

0 l

A
B
21)

22)

23)

3 4

2
6

7 8 9 I0

3 = 15
C
D

II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

4
5

81 9
A
5
B
7

C
D

9
10

54 9 =
8

A
48
B
56

C
D

64
72

C
D

8
9

56 7 = ______
A 5
B 6

24)


A 54 6 = 9
C
B 42 7 = 6
D
25)

264

21 7 = 3
24 8 = 3

 
A 7 
C
4
B 5
D
3

3

4
3
4
C.
A.
6
10
6
6
D.
B.
8
10


6
10
A.
B.

28)3
5
3
9

C.
D.

2
4
C.
A.
8
6
D.
B.
7

1
5
2
5

3
6
5
10

2
1
1


6
3
3
4
3
C.
A.
8
9
6
2
D.
B.
10
10

265

30)

B.

B.

B.

266

D.

2
3
2
5

1
3
1
6

C.
D.

3
6
1
2


A.C.

A.8
1
2
1
4

A.2
5
1
3

C.
D.

5
7
1
2


A.

1
3
=
2
4

C.

2
4
=
4
8

B.

4
2
=
5
7

D.

1
5
=
10
5

34)

35)

3
_______________.
9
3
C.
A.
9
1
D.
B.
2

4
7

0.10
A
10

100
B

37)

3
6
1
3

2
BBBBBBBBBBBBBBB
5
4
6
A.
C.
10
10
B.

36)

1
100

3
7

D.

11
100

50
100

0.19 _______
A 
B 
C
D

267

38)

39)

 "
AA
6
= 0.05

100

268

60
= 0.6
100

16
= 1.6
100

61
= 6.1
100

      
     
     
     
     
     
     
     
     
     


9

100

&11

100

'

12

100

$

%

10

100 
269

5 695

5 710

 
;<=;<=  
 2516 + 404 = 2924

 270
 

 

 


 


  

 


 

271
 


0 l272

3 4 5

6 7

9 I0

II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I86
3
189


9
+ 

+


 

 7

10

7
8

5
4
273


4

8

 
 


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    274

45
 BBBBBB
100
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


      

     

     
275

276

 L 
LL 
LLL 
LY 

  
D

E

FD
E
F


 L LL LLL 50%
20%


L 


LL 277


45

= 0.45% 
100
G H

3
L


100 

LLL
 15

100 
LL
LLL

75
100 D

EL

DE 
278
  %

 %  

 


279


     
     
     
     

280


82%


63%

     
     
     

     
     
     

50%

     
     
     

     

     
     
     

100%

 

Y 


 

 

D

LE 


DE 

FG
L 

LL281

72%D
E
F
G

H
LLL
L
D
L 

E 282

45%


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
84%

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


26%


100%


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

283


     
     

     
     

     
     
     
     

     
     

     
     
     
     

     
     

     
     
     
     25%
33%


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


284

48%
70%


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 
 
 
 
 50 


L
50 
LL
 

 

D 50505050

50E 

F D L LL
E 
LLL
F 

D

5050505050
L285


E

50GDQ50 50

 F

505050
505050
505050
50505050D  

E 


L


286


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBB


BBBBBBBBBBBBB
287

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

288

 

 

 
 

 
 
 


L
50
D
E

 


D


L 

LL 

LLL 


289


E 

F 

290

D


RM45
RM80
L 


360 sen
225 sen
LL 


RM37.20
RM115.55
LLL 

E


F 

G 


D 
 RM299.90
RM149.90

RM260.90
 RM79.90

RM350
RM150

L 


LL L 
E 


5050 50


D 

E 

F 

G 


H  

LL


LLL 

L291
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

VHQVHQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
VHQVHQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

VHQVHQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

50VHQ

292


5050
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


5050
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB50VHQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB50VHQ293

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
5050

50505050
294

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB


5050
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


5050
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB5050
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

VHQVHQ295
 

 296LL 50
D
E

 
D 
 

RM12
RM15

RM8

E

F

100 sen
150 sen
250 sen


G

L

LL


LLL

LY

 


 
D

L
E 


LL
 RM12

RM8
RM15


+
+
=
F 
LLL

"

50
5050
505050
505050
50

D


L
E*LDQW7HVFRF 

  LL LLL
G $ H

ID  
L 

E297


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$ 


300 sen + 200 sen + 100 senRM305 + RM205 + RM170RM30.80 + RM20.30 + RM10% RM250.30RM530.30
RM150.20

298

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

RM144.40
RM250.30

RM59.50BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 505050  505050 
 505050 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 VHQVHQVHQ 

 505050  VHQVHQVHQ 

299
 

 
LL 50
D
E

 

D RM7.50

RM3.00

RM9.90


E 

F 

G 

D 


E 


F


 50
50
VHQ

G 50 D 

300
L


LL


L 50


LL

D 
5050

E 

RM64
70


RM20
50RM44
20


.
.
.


F


G


H


x
5050 
5050 
x
x
5050 

LLL


LLL


LY


Y

D  

ELL

301
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB


50
50


50
50


50
50


50
50


50
50


50
50


50
50


VHQ
VHQ
50 50 50
50 50 50


50
50


VHQ
VHQ


50
50
VHQ
50

VHQ 50

302BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5050
5050


5050
5050

50505050

303
 

 

L 50 
D

E

  


D


 
x 50 

x 50 304D 50 
L


E 50 LL
F

x 50


ELLLLx
50
x
50

x
50
x 
x 


x 50


F
505050 
LL

305


D
50


 50
 
 RM520
RM130

D

E


RM 8 4 0
 RM 5 2 0
RM 3 2 0
50
 
 RM240306

RM 3 2
RM 1 3
RM 1 9

RM2.50

0
0
0
D

RM 5 0

RM 2 4

RM 3 6
0
0
0

RM 3
RM 2 .
RM 1

6 0
5 0
1 0

E


RM 5 0
RM 2 4
RM 2 6

RM 2 6

RM
RM 2 5

0
0
0

0 . 0
2 . 5
7 . 5


D

0
0
0

L 


E


307
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBB 505050 
 505050 

 505050 


 VHQVHQVHQ 

 50VHQVHQ 


 505050 

 505050 


 505050 308 


LL
 50


D
E


 
D


E  

F

50505050

G

50 50


D 

 
 

E 505050 50 
L

LL


LLLLY


309310D


RM2


50 50
RM5
50 50


D

E
L 
"
LL "D
L 


EF

311


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

$ 
5

RM1
= 1


 2 3312

BBBBBBBBBBBBB

RM5

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

$ BBBBBBBBBBBBB


50


50

5050

313
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBB50505050 50


50

50 
50


314
 

 

LLL
50 
D 
E 

 


D  E

F

G


D  

E L
"

LL 

LLL
"


L

"

315
316
"

F 
G -  
-  


D 

E  

F 
G H L "

LL "

x
 


LLL
 "LY "

LL

LLL

LY

"

"
VHQ VHQ
I 

VHQ


J 

VHQ VHQ

K 

L 480 sen
Y "

YL "

YLL "

YLLL
"

L[ 

317
M


270 sen


DE 
L 


318

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBBVHQBBBBBB VHQBBBBBVHQ BBBBBVHQ

319F


G


VHQBBBBBB VHQVHQ BBBBBBBVHQ

320

BBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

 sen
350350 sen 5 = _____sen720 sen


BBBBBVHQBBBBBB BBBBBVHQ 

 

321_____ sen ______
= _____sen
322

 _____sen

 ______ = _____sen


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBVHQ

VHQ

VHQ

VHQ

VHQ

VHQ

VHQ

VHQ

BBBBBVHQ

BBBBBVHQ

BBBBBVHQ

BBBBBVHQ

VHQ

VHQ

BBBBBVHQBBBBBB

BBBBBB

BBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBVHQ

BBBBBBBVHQ
BBBBBBBVHQ 
BBBBBBBVHQ


VHQ

VHQ

VHQ

VHQ

VHQ

VHQ

VHQ

VHQ

BBBBBBBVHQ

VHQ

VHQ

323

 

L 
LL 


 


 


324D

RM99.00
 RM43.90
E 

F 
RM610.00
RM355.00L

D

D

E

E
FRM72+RM46=RM118


50 5050 50L

LL

LLL

LY L 

F 50 50
G 

H 

I


J 


5050


50LL


LLL325
 50D 

E 

L
 

326


5050 50


5050 50
3 RM325 = RM975327

50
50
5050

5050

50
328

Anda mungkin juga menyukai