Anda di halaman 1dari 32

TAMADUN INDIA

Objektif
 1.Menyatakan latar belakang tamadun India
 2.Mengenal pasti aspek-aspek yang membawa peningkatan tamadun
 3.Menghuraikan sumbangan tamadun india
 4.Merasionalkan kepentingan agama dan ajaran utama dunia dalam
perkembangan tamadun manusia
 Tamadun ini wujud antara tahun 2500
hingga 1800 S.M.
 Selepas tempoh ini tamadun Indus telah

mengalami keruntuhan.
◦ Kedatangan orang Aryan yang membawa satu
budaya dan tahap baru kepada masyarakat
Lembah Indus iaitu Zaman Vedik.
 Permulaan kehidupan beragama bagi
masyarakat dimana lahirnya agama Hindu.
 Setelah beberapa ketika bertapak di
Lembah Indus, menjelang abad ketujuh
Sebelum Masihi perhatian masyarakat
tersebut beralih ke Lembah Ganges.
Golongan Pemerintah
Terdiri daripada golongan raja.

Kerajaan

Janapada Mahajanapada
(kerajaan (kerajaan
kecil) besar)
Pemerintah
Chandragupta
Kerajaan – kerajaan kecil disatukan
Tahun 321 S.M lahirnya empayar pertama
India.
Berlaku semasa pemerintahan Dinasti Maurya
apabila seluruh India Utara disatukan.
Dinasti ini mencapai kemuncak kegemilangan
pada ketika pemerintahan Asoka.
Kerajaan Kecil Kerajaan Besar
 Bersifat kepuakan  Diketuai oleh raja
 Tidak mempunyai seperti kerajaan
raja. Kashi, Kosala dan
Magadha.
Raja
◦ Berkuasa mutlak.
◦ Upacara ritual yang berasaskan
kepercayaan bahawa seseorang raja itu
suci dan harus dihormati.
Golongan Brahmin yang bertindak
sebagai penasihat
Golongan Ksyatria menjadi
pemerintah tertinggi serta golongan
dominan.
Kawasan dari Teluk Benggala hingga ke Pergunungan
Hindu Kush.
Ibu negaranya di Pataliputra.
Zaman kegemilangan Dinasti Maurya adalah pada masa
pemerintahan Maharaja Asoka.Asoka telah menamatkan
perang saudara dan menakluk Kalinga selepas Perang
Kalinga.
Selepas Perang Kalinga Asoka beri tekanan pd
kedamaian & kemajuan sosialserta jlnkan penaklukan
melalui penyebaran buddha dan tidak lagi meneruskan
ketenteraan
Asoka maharaja berkuasa mutlak & beliau telah bentuk
Birokrasi pemerintahaan
PERUNDANGAN

Kitab Dharma Sastra dianggap kitab undang-


undang Hindu paling tua dalam tamadun ini.
Dihasilkan antara abad keenam hingga abad kedua
Sebelum Masihi.
Raja bertanggungjawab memelihara kesucian &
kedaulatan undang-undang.
Selain raja, golongan Brahmin menjadi golongan
yang dominan dalam bidang atau urusan undang-
undang ini kerana mahir dalam hukum-hakam
berkaitan agama.
PERUNDANGAN

Segala titah perintah maharaja diukir pada tiang


batu yang didirikan di tepi jalan supaya undang-
undang itu dapat dibaca oleh rakyat.
Tiang dikenali sebagai tiang Asoka kerana
didirikan pada zaman pemerintahan Raja Asoka.
 Perluasan kuasa berlaku semasa pemerintahan
Dinasti Maurya dan bermula pada zaman
pemerintahan Chandragupta Maurya dari 321-
291 S.M..
 Beliau menguasai seluruh India Utara,Punjab,
Syria dan sempadan India Barat.
 Kejayaan disebabkan pasukan tentera yang
besar.
 Anaknya, Bindusara, meluaskan empayar
Maurya ke Mysore di bahagian selatan India.
 Kaedah perluasan kuasa telah berubah apabila
Asoka berkuasa.
 Tidak menekankan kekuatan ketenteraan
sebagai asas untuk memperluas kuasa dan
menekankan dasar yang lebih lembut dan
terbuka untuk memperluas pengaruh dan
kedudukan Maurya.
 Penekanan diberikan kepada agama Buddha.
 Seluruh India telah menjadi kawasan takluk
empayar Mauryaakibat kemenangan Asoka
keatas Kalinga dalam Perang Kalinga.
PENINGKATAN EKONOMI
 Pusat perdagangan penting
 Anga, Kalinga dan Karusa
 menghasilkan senjata, gading gajah, emas, berlian dan
mutiara.
 Hubungan perdagangan
 Macedonia, Sri Lanka, rantau Asia Tengah dan
Asia Tenggara.
 Pelabuhan penting
 Tamralipti,Ghantashala, dan Kadura di bahagian
timur, serta Broach, Chaul, Kalyan, dan Cambay
di bahagian barat.
 Kewujudan Stresthin di setiap bandar.
 Persatuan untuk tukang kayu, tukang
logam, tukang kulit dan sebagainya.
 Matlamat mengawal harga, kualiti barangan
dan gaji pekerja.
 Undang – undang telah digubal.
 Mata Wang
 Medium jual beli.
 Penggunaan mata wang membuktikan bahawa
pemerintah dalam tamadun India seperti Dinasti
Maurya dan Gupta telah melaksanakan satu
dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik.
 Aktiviti perdagangan sejak Zaman
Maurya sangat disokong oleh
perkembangan dalam sektor perusahaan
terutamanya pengeluran tekstil, kain
kapas dan sutera.
 Cukai
 Dikenakan terhadap pelbagai jenis hasil
perdagangan seperti hasil pertanian dan hasil
buah – buahan.
 Untuk menyara anggota tentera, para pentadbir
dan raja.
 Perdagangan India dengan Alam Melayu
 Rempah, bedak wangi,gading gajah dan besi.
 Perdagangan India dengan China
 Tekstil, tembikar, barang kaca, dan minyak
wangi.
 Sangat mementingkan keagamaan.
Didominasi oleh kaum lelaki.
Medium pengajaran yang penting ialah
pembelajaran kitab – kitab Veda dan
bahasa sanskrit.
Hafalan adalah satu kaedah untuk
mendalami kitab – kitab Veda.
Menyediakan manusia menghadapi hari
selepas mati.
Hukum agama harus dipelajari.
Rujuk buku teks m/s 54
KOLEJ BRAHMAN UNIVERSITI NALANDA

 Dikenali sebagai Parishad  Wujud pada abad


 Bermula selepas tahun keempat Masihi.
100 S.M.  Universiti agama
Buddha.
Sebelum lahir Kolej Brahman

Pendidikan diberikan di
istana dan rumah.
 Mencapai taraf Brahmin
berpendidikan
• Menghafal pelbagai buku agama khususnya
Veda
• Mempelajari karya saintifik dan Falsafah.
• Juga untuk tingkatkan ilmu sains.
Pendidikan di India
• Menambahkan ilmu
• Mengatasi buta huruf
• Mendapatkan jawatan dalam pemerintahan.
Falsafah
 Terawal berkembang dan direkodkan di
dunia.
 Wujud dalam 2 bentuk pemikiran yang

besar
bersumberkan Veda
menolak kitab Veda
 Rig Veda, Yajur Veda,  Ajaran Carvaka,
Sama Veda, dan Jainisme dan
Atharva Veda. Buddhisme.
Upanishad,
Mahabharata, dan
Bhagavad Gita
merupakan antara
sumber falsafah yang
terdapat dalam Veda.

Bersumberkan Kitab Veda Menolak Kitab Veda


SAINS DAN TEKNOLOGI

Pengetahuan tentang astronomi.


Ilmu matematik India telah mengetahui tentang
konsep geometri dan telah memperkenalkan sistem
nombor
 Angka Brahmin dan Angka Kharosti.
Ilmu perubatan berkembang disebabkan
kecendurungan masyarakatnya dalam fisiologi
kerana kaitannya dengan yoga.
Ahli Matematik India
Gambar
 Masyarakat telah berupaya untuk
membina binaan yang sangat baik.
 Great Bath
 Binaan berteraskan agama Buddha dan
Hindu.
 Seni bina Buddha
 Penggunaan elemen geometri iaitu bentuk
segi empat dan bulat.
•20 buah kuil
28 buah kuil – gua
Dibina antara abad kelima hingga abad kelapan Masihi.
INDO-ARYA
Selatan India Dasarnya bahasa
bahasanya adalah sanskrit yang
Telegu, Malayalam, kemudiannya
Kannada dan melahirkan bahasa
sebagainya. Hindi, Urdu, Punjabi,
Kasmiri dan
sebagainya.
Sastera agama Hindu
dan Buddha
termasuklah epik
Mahabharata dan
Ramayana.

•Mahabharata menceritakan
peperangan antara dua
tentera, iaitu yang baik dan
yang jahat.

•Ramayana pula ialah cerita


inkarnasi Dewa Vishnu
sebagai Rama dan
pergaduhannya dengan raja
Sri Lanka yang melarikan
isterinya, Sita.
SISTEM SOSIAL
Kewujudan sistem
Kasta
Berdasarkan sistem ini,
seseorang lelaki tidak
boleh mengahwini
wanita daripada kasta
berbeza.
Tidak boleh bercampur
gaul dengan ahli kasta
berbeza.
HABISS…

Kumu Segaran