Anda di halaman 1dari 28

TEORI

KECERDASAN PELBAGAI

Disediakan oleh :
Choah Mong Wei
Kweek Chiaw Huei
Low Yee Ning

Teori Kecerdasan Pelbagai ini telah diperkenalkan


oleh How ard Gardner (1983).
Dalam kajiannya How ard Gardner mendapati `seven
ways of know ing, preceiving and understanding
life.
Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai
lapisan masyarakat termasuklah kanak-kanak biasa
dan istimewa, juga kelompok penduduk yang
mempunyai kriteria yang istimew a (special
population).

Gardner juga mengatakan bahawa kecerdasan


bukanlah semata-mata diwarisi.
Jika kedua-dua ibubapa dikategorikan sebagai
bodoh mengikut ukuran IQ tidak semestinya
anak-anak mereka juga bodoh, begitulah juga
sebaliknya.
Kajian terhadap kanak-kanak istimewa
mendapati ada di antara murid-murid yang
lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh
ibubapa yang kedua-duanya adalah profesional.

Dr. Roger Sperry turut menyatakan kaitan


kecerdasan dan fungsi otak manusia yang
berbeza-beza mengikut perkembangan usia
dan jantina individu.
Otak kanan dan kiri mempunyai fungsi yang
berbeza namun menurutnya manusia tidak
boleh dianggap menggunakan sebelah otak
sahaja.
Teori Kecerdasan Pelbagai berkembang
mengikut konteks penggunaannya.

Lapan Kecerdasan
Yang Telah Dikenal Pasti

Kecerdasan
Verbal-linguistik

Seseorang yang cenderung dalam


kecerdasan ini berfikir menggunakan
perkataan untuk menyampaikan
sesuatu secara berkesan samada dalam
bentuk lisan atau penulisan.
Mudah berbahasa bagi melahirkan
perasaan dan pendapat serta suka
kepada makna yang kompleks. Mudah
mengingati maklumat dan boleh
meyakini orang lain.

Kecerdasan
Logik-matematik

Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak


ini membolehkan seseorang menaakul secara
deduktif dan induktif serta berfikir secara
konseptual dan abstrak.
Individu yang cenderung dalam kecerdasan ini
boleh menyelesaikan masalah kompleks yang
berkaitan dengan matematik dengan mudah
serta boleh membuat perkaitan, menyoal,
menganalisis, mensintesis, mengira dan
menggunakan komputer dengan cekap.

Kecerdasan
Visual-ruang

Kecenderungan dalam kecerdasan ini


membolehkan seseorang membuat
persepsi tentang alam sekitar secara
tepat.
Dapat mengenali objek, bentuk, w arna
dan corak dalam persekitaran.
Seseorang individu juga dapat berfikir
dalam bentuk gambaran dan bayangan
serta secara tiga dimensi.

Berkebolehan menceritakan dan


menggambarkan pengalaman yang pernah
dilalui.
Bijak menghubungkaitkan antara objek
dalam ruang.
Kecerdasan visual-ruang ini membolehkan
seseorang mempersembahkan idea visual
dan ruang secara grafik.

Kecerdasan Kinestetik

Kebolehan menggunakan sebahagian


atau keseluruahan anggota tubuh
badan untuk berkomunikasi dan
menyelesaikan masalah.
Cekap mengintepretasi pergerakan
anggota atau tubuh.

Lebih cenderung melakukan aktiviti


yang berkaitan dengan pergerakan
badan seperti bersukan, menari,
gimrama dan lain-lain.
Seseorang individu juga cekap
memanipulasi objek fizikal dan dapat
mengimbang antara pergerakan fizikal
dengan mental.

Kecerdasan Muzik

Kecerdasan muzik pada seseorang


membolehkannya mengesan bunyi tanpa
lisan, muzik serta irama yang terdapat di
persekitaran.
Individu dapat menggunakan set asas atau
elemen-elemen muzik serta dapat bermain
alat muzik dan menghafal lirik muzik.
Selain daripada itu seseorang yang
cenderung dalam kecerdasan ini boleh
menggubah rentak dan tempo dengan
mudah.

Kecerdasan
Intrapersonal

Individu dapat mengenali diri


sendiri secara mendalam serta
mempunyai tanggapan tentang
kekuatan dan kelemahan diri
sendiri.
Kebolehan ini memberi
keyakinan diri yang tinggi
terhadap kebolehan diri
sendiri.

Pandai menentukan hala tuju


kehidupan serta mempunyai
pegangan dan prinsip serta
azam yang kuat dan boleh
berdikari.
Secara keseluruahnnya
seseorang itu kelihatan
murung dan mengelamun
tetapi sentiasa berwaspada
dan berwawasan.

Kecerdasan Interpersonal

Kecerdasan interpersonal membolehkan


seseorang memahami perasaan, motivasi,
tabiat serta hasrat orang lain.
Individu ini dapat berinteraksi dengan
mudah dan boleh bekerjasama dengan
orang lain secara praktikal untuk
menghasilkan sesuatu yang berfaedah.
Dapat memberi motivasi kepada orang lain.

Kecerdasan Naturalis

Seseorang pencinta alam yang dapat


mengenali dan mengklasifikasikan flora,
fauna dan galian dengan mudah.
Lebih menghabiskan masa di luar dan
gemar mendengar bunyi-bunyian yang
terdapat di alam sekitar.

Individu yang sensitif terhadap alam sekitar


dan dapat menghubungkaitkan antara
kehidupan flora dan fauna.

Jadual : Ciri-ciri Lapan Kecerdasan

Kecerdasan

Cerdas dalam

Pekerjaan

Linguistik

Menulis karangan, sajak, puisi, pnatun Penulis, penyajak,


dan memberi ucapan
penceramah

Logik Matematik

Menaakul, kiraan, membuat analisis

Saintis, jurutera,
akauntan

Ruang

Mencorak, melukis, mengukir

Pelukis, pengukur

Muzik

Mencipta lagu, menyanyi, menikmati


muzik, memain alat muzik

Pencipta lagu,
penyanyi, pemain alat
muzik, peminat muzik

Kinestetik

Gerakan, tarian, lakonan, sukan,


memain permainan

Atlit, pemain bola


sepak, peninju,
penari, pelakon

Interpersonal

Perhubungan manusia

Diplomat, ahli politik,


peniaga

Intrapersonal

Nilai murni, pendirian, falsafah

Pengarang, penyajak,
ahli falsafah

Naturalistik

Mengecam sifat semula jadi,


memburu dan pertanian

Pemburu, petani, ahli


sains semulajadi

Sekian
Terima Kasih