Anda di halaman 1dari 17

SILA

& BERBAGAI TINGKATANNYA


KEVIN CHANDRA - D42116311
PENGERTIAN SILA

PENGERTIAN SILA MENURUT KBBI ( SI


LA ) :
ATURAN YANG MELATAR-BELAKANGI
PERILAKU SESEORANG ATAU BANGSA
KELAKUAN ATAU PERBUATAN YANG
MENURUT ADAB ( SOPAN SANTUN )
DASAR ; ADAB ; AKHLAK ; MORAL ;
PENGERTIAN SILA

PENGERTIAN SILA DALAM AGAMA BUDDHA


:
CARA UNTUK MENGENDALIKAN DIRI DARI
SEGALA BENTUK PIKIRAN YANG TIDAK
BAIK, DAN MERUPAKAN USAHA UNTUK
MEMBEBASKAN DIRI DARI SEGALA AKAR
KEJAHATAN, YAITU : LOBHA, DOSA, MOHA
PENGERTIAN SILA

SIL VINAY
A A
ATURAN /
DISIPLIN /
TATA TERTIB
PENDUKUNG TERLAKSANA SILA

SIL
A

HIR OTTAPP
I
MALU UNTUK A AKIBAT
TAKUT
BERBUAT JAHAT PERBUATAN
JAHAT
PENDUKUNG TERLAKSANA SILA

CARA MENGEMBANGKAN HIRI DAN


OTTAPPA :
MERENUNGKAN AKAN KETURUNAN

MERENUNGKAN AKAN USIA

MERENUNGKAN AKAN KEMAMPUAN

MERENUNGKAN AKAN PENDIDIKAN


PEMBAGIAN SILA

MENURUT JENISNYA
PAKATI SILA : SILA ALAMIAH

PANNATI SILA : SILA YANG DIBUAT


MANUSIA ATAS DASAR TUJUAN
TERTENTU
PEMBAGIAN SILA

MENURUT PELAKSANAANNYA :
SIKKHAPADA : MELAKSANAKAN
LATIHAN PENGENDALIAN DIRI
CARITA SILA : MENGHINDARI HAL-HAL
YANG TIDAK BAIK
PEMBAGIAN SILA

MENURUT JUMLAH LATIHANNYA :


CULA SILA : PANCASILA BUDDHIS

MAJJHIMA SILA : ATTHASILA

MAHA SILA : DASASILA DAN


PATIMOKKHA SILA
PANCASILA

PANATIPATA VERAMANI SIKKHAPADAM SAMADIYAMI


SYARAT TERJADINYA PELANGGARAN SILA :
ADANYA MAKHLUK HIDUP
TAHU BAHWA MAKHLUK ITU HIDUP
ADA KEHENDAK UNTUK MEMBUAT
ADA USAHA UNTUK MEMBUNUH
MAKHLUK ITU MATI SEBAGAI HASIL PEMBUNUHAN

AKIBAT DARI MELAKUKAN PEMBUNUHAN :


UMUR PENDEK, SAKIT-SAKITAN, SELALU BERSEDIH,
SELALU KETAKUTAN
PANCASILA

ADINNADANA VERAMANI SIKKHAPADAM


SAMADIYAMI
SYARAT TERJADINYA PELANGGARAN SILA :
ADANYA BARANG MILIK PIHAK PERTAMA
TAHU BAHWA BARANG ITU MILIK PIHAK PERTAMA
ADA KEHENDAK UNTUK MENCURI
MELAKUKAN PENCURIAN
BARANG ITU BERPINDAH SEBAGAI HASIL PENCURIAN

AKIBAT DARI MELAKUKAN PENCURIAN :


KEMISKINAN, PENDERITAAN, KEKECEWAAN,
KETERGANTUNGAN HIDUP
PANCASILA

KAMESUMICCHACARA VERAMANI SIKKHAPADAM


SAMADIYAMI
SYARAT TERJADINYA PELANGGARAN SILA :
ADA OBJEK
ADA KEHENDAK UNTUK MELAKUKAN
ADA USAHA UNTUK MELAKUKAN
BERHASIL DILAKUKAN

AKIBAT DARI BERBUAT ASUSILA :


MEMPUNYAI BANYAK MUSUH, MEMPUNYAI SUAMI/ ISTRI
YANG TIDAK DIINGINKAN, LAHIR DENGAN KEADAAN
BIOLOGIS YANG TIDAK SEMPURNA
PANCASILA

MUSAVADA VERAMANI SIKKHAPADAM SAMADIYAMI


SYARAT TERJADINYA PELANGGARAN SILA :
ADA HAL YANG TIDAK BENAR
ADA KEHENDAK UNTUK MENGATAKAN
ADA USAHA UNTUK MENGATAKAN
MENGUCAPKAN DAN ADA ORANG LAIN YANG
MENDENGAR

AKIBAT DARI BERKATA TIDAK BENAR :


SASARAN FITNAH DAN CACI-MAKI, TIDAK DIPERCAYA,
DIBENCI PIHAK LAIN, MULUT BERBAU, DLL
PANCASILA

SURAMERAYAMAJJAPAMADATTHANA VERAMANI
SIKKHAPADAM SAMADIYAMI
SYARAT TERJADINYA PELANGGARAN SILA :
MENYADARI BAHWA MINUMAN DAPAT MELEMAHKAN
KESADARAN
ADA KEHENDAK UNTUK MINUM
MELAKUKANNYA / MEMINUMNYA
TELAH MEMINUMNYA

AKIBAT DARI MINUM MINUMAN KERAS :


DIBICARAKAN ORANG-ORANG, KECERDASAN
MENURUN, DLL
PANCADHAMMA

METTAKARUNA : CINTA KASIHWELAS


ASIH
SAMMA AJIVA : MATA PENCAHARIAN
BENAR
SANTUTTHI : PUAS

SACCA : JUJUR

SATI-SAMPAJANNA : INGAT DAN WASPADA


SIGALOVADA SUTTA

TIMUR : IBU DAN AYAH

SELATAN : GURU

BARAT : ISTRI/SUAMI DAN ANAK-ANAK

UTARA : SAHABAT DAN KAWAN


NADIR (BAWAH) : KARYAWAN

ZENITH (ATAS) : GURU AGAMA


PAHALA MENJALANKAN SILA

HAL-HAL YANG AKAN DIDAPATKAN


APABILA MENJALANKAN SILA :
TERLAHIR DI ALAM BAHAGIA

MEMPEROLEH KEKAYAAN DUNIA DAN


DHAMMA
TERCAPAINYA NIBBANA