Anda di halaman 1dari 106

PEMBENTUKAN KATA KERJA

Click to edit Master subtitle style OLEH:

MOHD FITRI BIN CHE MOHAMED TENGKU MOHD WIRA BIN TENGKU MOHD ALI
5/22/12

5/22/12

KATA KERJA TUNGGAL

5/22/12

Kata kerja yang terbentuk tanpa imbuhan. Boleh hadir sebagai predikat tanpa imbuhan. Kebanyakan bersifat tak transitif.

5/22/12

Contoh:

ada ikut balik gagal mara hancur

5/22/12

Contoh penggunaan ayat:

Murid-murid itu balik ke rumah. Pelawat sekolah saya belum datang lagi. Burung helang terbang di angkasa. Kumpulan askar itu pun mara.

5/22/12

Satu kata kerja sahaja yang berbentuk akronim dalam Bahasa Melayu:

berdikari (berdiri atas kaki sendiri).

5/22/12

KATA KERJA TERBITAN

5/22/12

Kata kerja yang terhasil daripada proses pengimbuhan. Jenis imbuhan dalam proses pembentukan kata kerja:

Awalan. Akhiran. Apitan. Sisipan.

5/22/12

AWALAN KATA KERJA


v

Awalan meNBentuk awalan meN

a)

Awalan yang membentuk kata kerja aktif, sama ada transitif atau tak transitif. Mempunyai empat bentuk varian bergantung kepada huruf pertama kata dasar yang bercantum dengannya.

5/22/12

I. meN- menjadi mev

Huruf; m, n, ny, r, l, w dan y. Contoh:


v v v

masak - memasak nanti - menanti nyala - menyala

5/22/12

Termasuk dalam jenis ini ialah kata dasar yang bermula dengan huruf p, t, k dan s. Huruf pertama akan berubah menjadi bentuk sengau. Contoh;
v v v v

p t k s

m (pesan n (tari ng (kata ny (salin

memesan) menari) mengata) menyalin)

5/22/12

II. meN- menjadi memv

Huruf; b. Contoh:
v v v

beri - memberi bantu - membantu bilas - membilas

5/22/12

Huruf; perkataan pinjaman bermula f, p dan v. Contoh:


v v v

veto - memveto fitnah - memfitnah popular - mempopularkan

5/22/12

Huruf; gugusan konsonan bermula b dan p. Contoh:


v v v

praktik - mempraktik plagiat - memplagiat brek - membrek

5/22/12

Huruf;p yang dianggap kecualian. Contoh:


v v v

pelopor - mempelopori pelawa - mempelawa punya - mempunyai

5/22/12

III. meN- menjadi menv

Huruf; d, c, j, sy dan z. Contoh:


v v v v v

duga - menduga cari - mencari jaja - menjaja syukur - mensyukuri zalim - menzalimi

5/22/12

Huruf; perkataan pinjaman yang mempunyai gugus konsonan t dan s. Contoh:


v v v

tabligh - mentablighkan tafsir - mentafsir skru - menskru

5/22/12

Huruf; kecualian t dalam kata dasar. Contoh:


v v

ternak - menternak tertawa- mentertawakan

5/22/12

IV. meN- menjadi mengv

Huruf; g, gh, kh, h, a, e, i, o dan u. Contoh:


v v v v v

gali - menggali khayal - mengkhayalkan heret - mengheret ambil- mengambil olah - mengolah

5/22/12

Huruf; kecualian k. Contoh:


v

kaji - mengkaji

5/22/12

meng- menjadi mengeHuruf; kata dasar bersuku kata satu Contoh:


v v v

cat lap

- mengecat - mengelap

sah - mengesah

5/22/12

Huruf; kata dasar bersuku kata satu (kecualian kata pinjaman) Contoh:
v v v

stor - menstor brek - membrek klip - mengklip

5/22/12

b) Jenis kata kerja awalan meN

Kata kerja aktif transitif tanpa akhiran.


Anjing itu menggonggong tulang. Ayah membeli sayur di pasar.

Kata kerja aktif transitif berakhiran.


Abang menjalani pembedahan mata. Tahar menaikkan bendera Malaysia.

5/22/12

Kata kerja aktif tak transitif.


Anak kecil itu menangis. Ombak memutih di pantai.

5/22/12

c) Aspek makna awalan meN

Perbuatan; Melakukan sesuatu;

i.

Penulis itu telah mengarang sepuluh buah buku. Pak Mat sedang menggoreng pisang di warungnya.

5/22/12

ii. Mengeluarkan suara;


Tikus itu mencicit di sebalik almari Kucing belang mengiau meminta makanan.

iii. Mencari, membuang atau mengumpul sesuatu.


Petani itu merumput di ladangnya. Pak Abu merotan di hutan sebagai mata pencarian.

5/22/12

iv. Menuju sasaran;

Penyu itu melaut selepas bertelur di tepi pantai. Helikopter itu mendarat di padang sekolah Adiknya mengekor sahaja ke mana Abu pergi. Timbunan sampah yang tidak dibakar membukit di belakang rumah.

v. Berlaku seperti atau menyerupai sesuatu;

5/22/12

Menyatakan keadaan; Hidup sebagai;

i.

Dia berasa lebih senang hidup membujang. Sejak menduda, Encik Sahab menumpukan perhatian kepada hobinya.

5/22/12

ii. menjadi;

Ombak memutih di pantai. Mukanya memucat apabila mendengar berita kemalangan itu.

5/22/12

Awalan beRBentuk awalan beR

a)

Awalan yang membentuk kata kerja tak transitif sama ada berpelengkap atau tidak. Hanya mempunyai satu bentuk iaitu ber-.

5/22/12

I. beR- menjadi berv

Huruf; semua huruf dalam kata dasar. Contoh:


v v v

ekor - berekor baju - berbaju lari - berlari

5/22/12

II. beR- gabungan dengan huruf r.


v

Huruf; huruf r dalam kata dasar. Contoh:


v v v

rasa - berasa raja - beraja rendam - berendam

5/22/12

b) Jenis kata kerja awalan meN

Kata kerja tak transitif tanpa berpelengkap.


Mereka sedang berjalan. Sebelum ke pejabat, Azhar bercukur.

Kata kerja tak transitif berpelengkap.


Pesakit itu sudah beransur baik. Jangan sekali-kali berbuat jahat.

5/22/12

c) Aspek makna awalan beR

Gabungan dengan kata kerja; Melakukan perbuatan dengan maksud;


i.

Pekerja itu sudah bertukar ke Ipoh. Nelayan itu berkayuh ke tebing sungai.

5/22/12

ii. Refleksif;

Ayah sedang bercukur di bilik air. Pengantin baharu sedang berhias.

iii. Perbuatan bersalingan;

Semalam, Ali bertumbuk dengan Ahmad. Ayam jantan itu suka berlaga.

5/22/12

iv. Keadaan yang sudah sedia berlaku;


Laporan itu belum bertulis lagi. Baju sekolah anaknya sudah berjahit.

5/22/12

Gabungan dengan kata nama; Kepunyaan;

i.

Murid-murid sekolah berbaju seragam. Manusia berhak menuntut keadilan.

5/22/12

ii. Memakai atau menggunakan;


Adik berkasut baharu ke sekolah. Anisa suka berbedak dan bercelak.

iii. Mengerjakan atau mengusahakan;


Pak Din bersawah padi di Kedah. Ah Chong berkedai runcit.

5/22/12

iv. Menghasilkan, melahirkan dan mengeluarkan sesuatu;


Ayam borek itu sudah bertelur. Pokok besar itu berakar banyak.

iii. Meminta bantuan daripada;

Kesemua mereka berguru kepada orang tua itu. Jiran saya lebih suka berdukun daripada berubat di hospital.

5/22/12

Gabungan dengan kata adjektif; Berada dalam keadaan;

i.

Mereka bergembira dengan kejayaan Soleh. Usahlah bersedih dengan pemergiannya.

ii. Memperoleh;

5/22/12

Pasangan itu beruntung mendapat anak kembar.

Gabungan dengan kata tugas; Menjadi dan menunjukkan bilangan;

i.

Mereka bersatu menghadapi serangan musuh. Mereka berdua sahaja tinggal di rumah itu.

5/22/12

ii. Mendapat;

Pasukan itu beroleh kemenangan lagi.

iii. Bersama-sama;

Ayah berserta ibu bertolak ke bandar pagi tadi.

5/22/12

Awalan teRBentuk awalan teR

a)

Digabungkan dengan semua kata dasar. Contoh;


ikat - terikat bubuh - terbubuh carik - tercarik

5/22/12

I. teR- menjadi terv

Huruf; semua huruf dalam kata dasar. Contoh:


v v v

jalin - terjalin makan - termakan pakai - terpakai

5/22/12

II. teR- menjadi tev

Huruf; r. Contoh:
v v v

rasa - terasa rendam - terendam ringkas - teringkas

5/22/12

b) Jenis kata kerja awalan teR

KATA KERJA AKTIF. Kata kerja transitif.


Saya terambil buku Alisa. Adik termakan lauk yang pedas itu..

Kata kerja tak transitif.


Dia terjatuh dari atas pokok. Pelajar itu tersandar di kerusi rotan.

5/22/12

KATA KERJA PASIF.


Bunga itu terpijak Kamal. Tidak tertelan olehnya makanan itu.

5/22/12

c) Aspek makna awalan beRTidak sengaja;


i.

Anjingnya terlanggar oleh lori. Kanak-kanak itu tertelan gula-gula.

ii. Keupayaan;

5/22/12

Pak Tua terbuat kerja yang berat itu. Badang terangkat batu yang besar

iii. Keadaan tersedia;

Pasu-pasu bunga tersusun di halaman rumah. Tikar mengkuang itu terbentang di halaman rumah.

5/22/12

Awalan diBentuk awalan di

a)

Membentuk kata kerja pasif yang subjek asalnya terdiri daripada pelaku orang ketiga.

5/22/12

I. di- menjadi div

Contoh:
v v v

sapu - disapu pukul - dipukul baca - dibaca

5/22/12

b) Jenis kata kerja awalan di

KATA KERJA PASIF.


Surat itu ditulis oleh adik saya. Ikan merah digulai oleh ibu.

5/22/12

c) Aspek makna awalan diTidak mempunyai makna khusus selain pembentuk kata kerja pasif untuk orang ketiga.

5/22/12

Awalan mempeRBentuk awalan mempeR

a)

Membentuk kata kerja yang wujud hanya dalam satu bentuk.

5/22/12

I. mempeR- menjadi memperv

Contoh:
v v v

alat - memperalat isteri- memperisteri oleh - memperoleh

5/22/12

b) Jenis kata kerja awalan mempeRKata Kerja Aktif Transitif.


Ibu memperkemas bilik itu. Majikan itu memperalat pekerjanya.

5/22/12

c) Aspek makna awalan mempeRPerbuatan dan kiasan;

i.

Komunis memperalat pemuda-pemuda itu. Dia memperkacang harta otang tuanya hingga habis.

5/22/12

ii. Menjadikan lebih atau bertambah;


Pak Mat memperbesar rumahnya. Ibu memperkemas ruang tamu rumah kami.

iii. Mendapat sesuatu;

Hashim memperoleh hadiah tempat pertama dalam pertandingan itu.

5/22/12

Awalan dipeRBentuk awalan dipeR

a)

Membentuk kata kerja pasif yang wujud hanya dalam satu bentuk.

5/22/12

I. dipeR- menjadi diperv

Contoh:
v v v

alat - diperalat isteri- diperisteri oleh - diperoleh

5/22/12

b) Jenis kata kerja awalan mempeRKata Kerja Aktif Pasif.


Ruang pejabat itu telah diperbesar. Anak saudaranya diperisteri oleh Che Daud.

5/22/12

c) Aspek makna awalan dipeRDijadikan;


i.

Gadis sunti itu diperisteri oleh Alias. Perempuan tua itu diperdaya oleh penipu itu.

5/22/12

ii. Dijadikan lebih atau bertambah;


Rumahnya diperbesar oleh Pak Mat. Ruang tamu itu diperkemas oleh ibu.

iii. Terdapat sesuatu;

Ilmu pengetahuannya diperoleh melalui pembacaan.

5/22/12

AKHIRAN KATA KERJA


v

Akhiran -kan Bentuk akhiran -kan

a)

Akhiran kan hanya membentuk satu bentuk sahaja.

5/22/12

I. -kan menjadi -kan


v

Contoh:
v v v

lahir - lahirkan cari - carikan diri - dirikan

5/22/12

b) Jenis kata kerja akhiran -kan


Ayat pasif kata ganti nama pertama dan kedua.

Rencana-rencana itu saya bukukan. Kamu pasarkanlah hasil kebun itu.

5/22/12

Ayat suruhan.

Belikan saya sepasang kasut. Tolong padamkan lampu itu.

5/22/12

c) Aspek makna akhiran -kan


Kausatif;

i.

Rencana-rencana itu saya bukukan.

ii. Benefaktif;

Ayah membelikan adik buku.

5/22/12

Akhiran -i Bentuk akhiran -i

a)

Akhiran i hanya membentuk satu bentuk sahaja.

5/22/12

I. -i menjadi -i
v

Contoh:
v v v

contoh - contohi kahwin - kahwini baik - baiki

5/22/12

b) Jenis kata kerja akhiran -i


Ayat pasif bagi orang pertama dan kedua.

Perangainya yang baik itu akan kami contohi. Perkara itu mesti kamu halusi.

5/22/12

Ayat suruhan

Contohilah teladan yang baik itu. Ikutilah segala perintahnya.

5/22/12

c) Aspek makna akhiran -i


Kausatif;

i.

Tolong baiki basikal yang rosak ini.

ii. Lokatif;

Dia ke sekolah menaiki bas sekolah.

5/22/12

APITAN KATA KERJA


v

Apitan meN--kan Bentuk apitan meN--kan

a)

Apitan ini mempunyai kelainan-kelainan yang jumlahnya sama banyak dengan awalan meN-.

5/22/12

I. me--kan
v

Contoh:
v v v

merundingkan melayakkan menurunkan

5/22/12

II. mem--kan
v

Contoh:
v v v

memberikan memfatwakan memperlahankan

5/22/12

III. men--kan
v

Contoh:
v v v

mendirikan mentakrifkan mensyaratkan

5/22/12

IV. meng--kan
v

Contoh:
v v v

menggulingkan mengutarakan mengelakkan

5/22/12

V. menge--kan
v

Contoh:
v v v

mengehadkan mengesyorkan mengesahkan

5/22/12

b) Jenis kata kerja yang terbentuk


Ayat transitif aktif yang menerima satu objek.

Ibu sedang menidurkan adik. Kami mewarnakan mural itu.

5/22/12

Ayat transitif aktif yang menerima dua objek.


Hasnah membelikan Abu sebuah buku. Aminah membuatkan Halim secawan kopi.

5/22/12

c) Aspek makna apitan meN--kan


Membuat sesuatu;

i.

Yayasan itu merancangkan Projek Ikhtiar. Dia meyakinkan saya tentang kebenaran cerita itu.

5/22/12

ii. Kausatif;

Berita itu mendukacitakan kami. Encik Abu membesarkan rumahnya.

iii. Benefaktif;

Ayah membelikan adik buku. Saya memasakkan tetamu gulai ikan.

5/22/12

Apitan beR--kan Bentuk apitan beR--kan

a)

Pada dasarnya, terdapat satu bentuk apitan beR--kan. Kata dasar yang bermula dengan huruf r akan mengalami proses peleburan bunyi r yang kedua.

5/22/12

I. ber--kan
v

Contoh:
v v v

beralaskan beribukan berlaukkan

5/22/12

II. be--kan
v

Contoh:
v v v

berajakan berumahkan berantaikan

5/22/12

b) Jenis kata kerja yang terbentuk


Kata kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap.

Pengembara itu tidur bertilamkan rumput. Mereka berjalan berpandukan cahaya bulan.

5/22/12

c) Aspek makna apitan beR--kan


Menjadikan sesuatu;

i.

Pak Kadok berbajukan kertas. Pengemis itu berbantalkan lengan.

5/22/12

Apitan beR--an Bentuk apitan beR--an

a)

Terdapat hanya satu bentuk beR--an kecuali kata dasar yang bermula dengan huruf r.

5/22/12

I. ber--an
v

Contoh:
v v v

berikutan berhimpitan berimpian

5/22/12

I. be--an
v

Contoh:
v v v

berebutan beratapan berentetan

5/22/12

b) Jenis kata kerja yang terbentuk


Kata kerja tak transitif.

Mereka bermaafan antara satu sama lain. Air laut berkilauan akibat sinaran matahari.

5/22/12

c) Aspek makna apitan beR--an


Perbuatan antara dua pihak atau bersalingan;

i.

bertembak-tembakan berkenal-kenalan bersalam-salaman

5/22/12

ii. Perbuatan yang berulangan, berterusan dan berpanjangan;


berdebar-debaran berkibar-kibaran berpanjang-panjangan

5/22/12

Apitan di--kan Bentuk apitan beR--an

a)

Merupakan bentuk pasif bagi meN-kan.

5/22/12

I. di--kan
v

Contoh:
v v v

diberikan dijadikan digambarkan

5/22/12

Apitan meN--i Bentuk apitan meN--i

a)

Jumlah kelainan apitan ini sama banyak dengan jumlah kelainan awalan meN-.

5/22/12

I. me--i
v

Contoh:
v v v

melindungi mewarisi merasai

5/22/12

II. mem--i
v

Contoh:
v v v

mempercayai membanjiri membaiki

5/22/12

III. men--i
v

Contoh:
v v v

menduduki menjumpai menziarahi

5/22/12

I. meng--i
v

Contoh:
v v v

mengekori mengubati mengairi

5/22/12

b) Jenis kata kerja yang terbentuk


Ayat transitif aktif yang menerima satu objek.

Hujan membasahi jemurannya. Mekanik itu sedang membaiki kereta saya.

5/22/12

Ayat transitif aktif yang menerima dua objek.


Hasnah menghadiahi Abu sebuah buku. Aminah menghidangi tetamu sepinggan kuih.

5/22/12

c) Aspek makna apitan meN--i


Lokatif;

i.

Pak Osman menghadiahi Ahmad sebuah basikal. Baginda mengurniai Kamal bintang kehormatan.

5/22/12

Apitan di--i Bentuk apitan d\--i

a)

Jumlah kelainan apitan ini sama banyak dengan jumlah kelainan awalan meN-.

5/22/12