Urutan Kepangkatan dan Golongan PNS

Nama Pangkat GOLONGAN IV Pembina Utama Pembina Utama Madya Pembina Utama Muda Pembina Tingkat I Pembina GOLONGAN III Penata Tingkat I Penata Penata Muda Tingkat I Penata Muda GOLONGAN II Pengatur Tingkat I Pengatur Pengatur Muda Tingkat I Pengatur Muda GOLONGAN I Juru Tingkat I Juru Juru Muda Tingkat I Juru Muda I I I I d c b a II II II II d c b a III III III III d c b a IV IV IV IV IV e d c b a Golongan Ruang